h

Algemeen

30 december 2005

Zalm naar de voedselbank

Jan Marijnissen, Agnes Kant en Arda Gerkens nemen zalm mee naar een voedselbank in Arnhem inreactie op uitlatingen van Minister Zalmover betrekkelijke armoede .

Lees verder
29 december 2005

"Burgemeester" of zetbaas Zuidgeest?

"Zuidgeest kan beter opstappen", las ik op L1-teletekst. Volgens de Vereniging Stop AWACS-overlast treedt hij slechts op als verlengde arm van het ministerie van Defensie.

Lees verder
29 december 2005

Bob Dylan

Anders dan velen anderen van degenen die eind 60-er, begin 70-er jaren politiek bewust werden (de "protestgeneratie") heb ik me nooit echt bezig gehouden met de destijds bijbehorende muziek. Des te meer was ik geboeid door de prachtige reportage over Bob Dylan die in twee delen werd uitgezonden.

Lees verder
27 december 2005

Schinveldse bossen

Vanmiddag ben ik een kijkje gaan nemen in de Schinveldse bossen.Er waren workshops boomklimmen, geweldloos verdedigen, enz.Het was een komen en gaan van mensen. Net als ik vooral om solidariteit tot uiting te brengen en te praten over de jarenlange strijdtegende AWACs-vliegtuigen die nu met pure machtspolitiek beeindigd dreigt te worden. Mensen voelen zich verraden doorCDA-kamerlid Koopmans. Ooit gaf hij hen het ideedat zij op zijn steun konden rekenen. Toen het er op aan kwam bleek dat niet het geval te zijn. Hetzelfde geldt voor plaatsvervangend burgemeester Zuidgeest.Iedereen dacht aanvankelijkdathij hetjarenlangeverzet tegen de bomenkap van het gemeentebestuur van Onderbanken zou voortzetten.Hij kiest nude kant van de overheid en nietde kant van de mensen van Onderbanken. Verraad of niet: de bossen liggen er prachtig bij en strijdlust is er nog volop.

Lees verder
22 december 2005

Parkstad Mijn-streek

In enkele decennia is bijna alles dat herinnert aanhet Mijnverleden gesloopt. Zaterdag 17 december jongstledenvond de herdenking van de aankondiging van de Mijnsluiting, 40 jaar geleden, plaats in onder andere deenige overgeblevenschacht in Heerlen (schacht 2 van de ON1). In deze schacht werd het Historisch Mijncentrum CarboON geopend.

Lees verder
21 december 2005

Heerlense enquete op de landelijke SP-site

De resultaten van de enquete van de heerlense SP afdeling onder 40 Heerlense huisartsen heeft de landelijke SP-site gehaald. Zie hier: Huisartsen wijzen zorgstelsel massaal af

Lees verder
20 december 2005

Heerlense SP-weblog van start

SPinnenweb(log)
Vandaag is de weblog van de SP-afdeling Heerlen de 'lucht' in gegaan. Via de weblog zal de Heerlense SP-afdeling opiniren, discussiren en vooral veel van de dagelijke bezigheden van de afdeling laten zien!

Lees verder

Pagina's

U bent hier