h

Foto: SP

De SP is één van twee grootste partijen in Heerlen. De verkiezingen van 2022 laten zien dat er een brede steun is voor de sociale koers in de stad.

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart heeft de SP 8 zetels behaald. Voor de SP betekent dit een beperkt verlies ten opzichte van de vorige verkiezingen. De oude coalitie onder leiding van de SP bleef wel gelijk. Dat juist de oppositie hard verloor is een signaal dat er brede steun is voor de sociale koers die onder leiding van de SP is ingezet.


6 mei 2017

Gemeenteraad Heerlen unaniem: Tihange moet dicht!

Foto: Dominique Ducornez

Een unanieme gemeenteraad van Heerlen roept op tot actie en sluiting van de onveilige kerncentrale Tihange. Een motie van die strekking werd afgelopen raadsvergadering ingediend door Groen Links en de SP. Na een kort debat hierover, stemde de voltallige gemeenteraad ermee in.

Lees verder
1 mei 2017

Ridder Hoenstraat: een racebaan?

Foto: Dominique Ducornez

Naar aanleiding van het bericht dat bewoners van de Kasteellaan samen met de SP een actie op touw hadden gezet om de Kasteellaan in een veiligere straat te veranderen, verscheen er een bericht in het Limburgs Dagblad. Hierin werd beschreven dat ook de Ridder Hoenstraat in Hoensbroek door bewoners als een gevaarlijke racebaan werd ervaren. Alle reden voor de SP om ook daar poolshoogte te nemen. Dat is immers de kern van onze werkwijze: deur aan deur informatie verzamelen om op basis daarvan met de buurtbewoners te bepalen  welke actie de buurt nodig vindt.

Lees verder
22 april 2017

Regioconferentie SP Limburg

Foto: Dominique Ducornez

Vandaag vond in de ECI-cultuurfabriek in Roermond, de regioconferentie Limburg plaats. Een 80-tal vertegenwoordigers van de verschillende SP-afdelingen werden er bijgepraat over dat wat de Statenfractie in het Limburgs parlement tot nu toe verwezenlijkt heeft en welke thema's daarbij leidend waren. Daarnaast werd Hilde Leeman gekozen tot nieuwe regiovertegenwoordiger voor Zuid-Limburg. Centraal stond tijdens deze regioconferentie echter de nieuwe buurtcampagne waarbij ernaar gestreefd wordt om de komende periode 1.000.000 mensen in buurten in het hele land te spreken en samen met hen acties op te zetten.

Lees verder
21 april 2017

Enkel woorden zonder daden voor maatschappelijk initiatief m.b.t. sluiting Tihange?

Foto: http://www.stop-tihange.org / Copyright © 2016 Stop Tihange

In Dagblad de Limburger verscheen op 19 april 2017 een artikel waarin beschreven staat dat er vanuit de Veiligheidsregio Zuid Limburg (lees: de burgemeesters) geen steun (‘in woord en daad’) wordt gegeven aan de grote anti- Tihange demonstratie op 25 juni. Het is de bedoeling dat er dan een menselijke ketting wordt gevormd tussen Tihange en Aken (90km). Het SP raadslid Chris Hesse stelt hierover schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders van Heerlen. Eerder werd namelijk gesteld dat de staat waarin Tihange zich bevindt, een bedreiging vormt voor de veiligheid van de inwoners in onze regio en daarom gesloten dient te worden.

Lees verder
15 april 2017

300 Meezenbroekers zeggen: de Kasteellaan is geen racebaan!

Foto: SP

De Kasteellaan wordt al te lang als racebaan gebruikt. Daarom willen inwoners van Meezenbroek dat de maximumsnelheid NU wordt verlaagd van 50 km naar 30 km.

Lees verder
2 april 2017

Maak de Kasteellaan veilig!

Foto: Dominique Ducornez

Een groep Meezenbroekenaren is met hulp van de SP een petitie gestart om de snelheid op de Kasteellaan terug te brengen van 50 naar 30 km per uur. Ze zijn het zat dat de Kasteellaan al lange tijd als een racebaan functioneert.

Lees verder
30 maart 2017

SP motie: "Meer mensen naar de Binnenstad!"

Foto: Dominique Ducornez

De SP wil graag dat mensen ongeacht de dikte van de portemonnee, naar het centrum van onze stad kunnen komen en daarmee bijdragen aan de levendigheid van het Centrum.
De oppositie wilde het alleen hebben over de parkeertarieven, de SP kreeg unanieme steun voor een veel breder voorstel met daarin uitdrukkelijk een verlaging van de tarieven van het parkeren én het OV. Dit voorstel gaat veel geld kosten en daarom wil de SP een financiële bijdrage van de vastgoedbazen in het Centrum van de stad.

Lees verder
29 maart 2017

Kiezen voor woonbuurten.

Foto: Olivia Mous

Extra geld voor wegenonderhoud in woonbuurten. Dat is wat de SP voor elkaar heeft gekregen door in de gemeenteraad een aanpassing van de onderhoudsplannen van het college af te dwingen. De Heerlense Gemeenteraad vergaderde over de wegverhardingsnota. In normaal Nederlands: de wegwerkzaamheden aan straten en stoepen die de komende jaren in onze stad uitgevoerd zullen worden.

Lees verder
23 maart 2017

Mogelijke verzakkingen hoofdkantoor DSM in Heerlen

In Dagblad de Limburger is op 22 maart een artikel verschenen waarin beschreven wordt dat er sprake zou zijn van mogelijke verzakkingen in het hoofdkantoor van DSM in Heerlen met de kop “DSM-kantoor deels ontruimd”.
DSM zou vandaag een vleugel van het gebouw en de daarbij behorende 90 medewerkers ontruimen. Reden voor SP-fractievoorzitter Ron Meyer om hierover vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders te stellen.

Lees verder
16 maart 2017

SP: TROTS OP VERKIEZINGSUITSLAG IN HEERLEN

Foto: SP

De SP is, na de landelijke verkiezingen van 15 maart weer de tweede partij in omvang geworden in Heerlen. De SP kreeg 19,8% van de uitgebrachte stemmen in Heerlen.  Helaas haalde de PVV nog meer stemmen dan de SP.

Lees verder

Pagina's