h

Foto: SP

De SP is één van twee grootste partijen in Heerlen. De verkiezingen van 2022 laten zien dat er een brede steun is voor de sociale koers in de stad.

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart heeft de SP 8 zetels behaald. Voor de SP betekent dit een beperkt verlies ten opzichte van de vorige verkiezingen. De oude coalitie onder leiding van de SP bleef wel gelijk. Dat juist de oppositie hard verloor is een signaal dat er brede steun is voor de sociale koers die onder leiding van de SP is ingezet.


10 september 2017

BUURT WINT VAN BANK!

Foto: Dominique Ducornez

"Als mensen samen in actie komen, is alles mogelijk!" Na acties van buurtbewoners én de SP, na vragen in de Gemeenteraad van SP-raadslid Yolanda Claessens en na signalen uit de stad, komen de pinautomaten in ieder geval terug op twee plekken: in de Kasteellaan in Meezenbroek en in de Van de Weerden Poelmanstraat. Dit lezen we in de Raadsinformatiebrief over de pinautomaten. Een goede zaak! Een pinautomaat is een basisvoorziening in een wijk. Belangrijk voor alle mensen die er wonen.

Lees verder
5 september 2017

Solidariteitsdag 7 oktober 2017

Foto: stichting patiens

Zaterdag 7 oktober organiseert SP Heerlen, samen met haar leden, de jaarlijkse  Solidariteitsdag. De SP staat immers voor solidariteit met ieder die dat nodig heeft. Dit jaar hebben wij gekozen om solidair te zijn met Stichting Patiëns. Patiëns ondersteunt mantelzorgers van terminale zieken door vrijwilligers in te zetten. Als de vrijwilliger aanwezig is, kan de mantelzorger even op adem komen en tijd voor zichzelf nemen.

Lees verder
24 augustus 2017

Actie buslijn 41 een succes!

Foto: Vincent Offermans

Gedeputeerde Hubert Mackus en de Arriva-directie maakten aan de tientallen actievoerders bij zorgcentrum Corisberg bekend dat Heerlerbaan een betere busverbinding zal krijgen. Daarmee werd de actie waarbij de afgelopen maanden een succes. In de wijk werden, deur aan deur, door actieve leden van de SP en OPH en buurtbewoners 700 handtekeningen opgehaald om buslijn 41 terug te brengen in de wijk. In Heerlerbaan wonen veel ouderen voor wie de dichtsbijzijnde bushalte nu te ver lopen is.

Lees verder
16 juli 2017

Meezenbroekers maken eigen buurt verkeersveilig

Foto: Ron Meijer

Buurtbewoners in Meezenbroek hebben samen met de SP afgedwongen dat het racen door automobilisten op de Kasteellaan aan banden wordt gelegd. Na een handtekeningenactie werd met het gemeentebestuur afgesproken dat er een snelheidsbeperking doorgevoerd zal worden. Deze zal op korte termijn effectief worden. Om de veiligheid in de buurt én deze succesvolle actie van buurtbewoners onder de aandacht van zo veel mogelijk mensen te brengen werd afgelopen weekend opnieuw actie gevoerd op de Kasteellaan. Buurtbewoners en actieve leden van de SP gingen in gesprek met passanten en automobilisten. Samen voor de buurt, dat loont zich!

Lees verder
13 juli 2017

Protest tegen Tihange gaat door

Foto: SP

25 juni werd er een kilometerslange ketting gevormd tegen het open houden van de verouderde en gevaarlijke kerncentrale in Tihange. Tijdens de raadsvergadering van 28 juni, stelde de SP vragen over de financiering van de kerncentrale met geld van onder andere het ABP. Mede daarom gaat de SP aanstaande maandagmiddag 17 juli, actie voeren bij Pensioenfonds ABP in Heerlen.

Lees verder
11 juli 2017

Bouw Maanhotel geblokkeerd door roofkapitalisme?

Foto: SP

Pleegt opdrachtgever Kindermann lokaal roofkapitalisme door de bouw van het Maanhotel in het Maankwartier te blokkeren? De SP stelt hierover vragen aan het College.

Lees verder
11 juli 2017

Pinautomaten dreigen te verdwijnen uit verschillende wijken

Foto: Jan Kusters

De SP heeft al eerder samen met bewoners van Meezenbroek met succes gestreden voor het behoud van de pinautomaat op de Kasteellaan. De pinautomaat bleef. Verwijdering is nu weer aangekondigd in Meezenbroek. Ook in andere wijken zoals onder andere Molenberg en Douve Weijden dreigt de pinautomaat te verdwijnen. Dit terwijl een pinautomaat voor veel bewoners van deze buurten een belangrijke rol speelt. Vandaar dat de SP vragen hierover stelt aan het College van B&W. Daarnaast wordt er samen met bewoners opnieuw actie ondernomen om deze absurde zet van de banken tegen te gaan. 

Lees verder
2 juli 2017

Buurten in de Oude Passart

Foto: Dominique Ducornez

Ook in de regen worden buurten bezocht. Deze keer was de Oude Passart aan de beurt. Korte enquetes die deur aan deur verspreid waren, werden door actieve SP-ers opgehaald. Dat leverde aan de deuren soms aardige reacties op. In het algemeen lijken de mensen die we gesproken hebben tevreden over het wonen in de Oude Passart. Tegelijkertijd wordt aangegeven dat ook hier op verschillende plaatsen te hard gereden wordt, dat er vaak rommel op straat ligt en dat het beeld wat buurtbewoners over elkaar hebben niet altijd even positief is. Na inventarisatie van de onderwerpen, zal de SP samen met buurtbewoners kijken welke hiervan opgepakt worden. Wordt vervolgd.

Lees verder
3 juni 2017

Kettingreactie Tihange

Foto: Dominique Ducornez

25 juni zal er een 90 km lange mensenketting van Tihange, via Luik en Maastricht naar Aken toe, georganiseerd worden in een samenwerking van verschillende maatschappelijke en politieke organisaties uit Nederland, België en Duitsland. De SP doet hier ook aan mee en de gemeente Heerlen staat in de startblokken om haar bijdrage te leveren. Zo is ook afgesproken in een motie die raadsbreed werd aangenomen. Nu is het wel zaak dat er voldoende mensen zijn die een schakel van de 90 km lange ketting zullen vormen. Doet u ook mee? Aanmelden kan inmiddels ook rechtstreeks via een berichtje naar tihange-protest@sp.nl
Als er vanuit Limburg voldoende aanmeldingen komen, dan overweegt de SP om SP-bussen in te zetten. Zegt het voort en vooral: schrijf je in!

Lees verder
3 juni 2017

In Heerlerbaan op pad voor buslijn 41.

Foto: SP

SP en Ouderpartij Heerlen trokken vandaag samen langs de straten van Heerlerbaan. Er werd bij veel huizen aangebeld. Het doel: buslijn 41 moet weer terug! Deze buslijn was en is nog steeds van groot belang voor veel van de wijkbewoners. Nu deze buslijn verdwenen is, worden vooral de ouderen gedupeerd nu ze een flink stuk moeten lopen om elders op de bus te kunnen stappen. "Ongehoord dat juist de mensen die er hard voor gewerkt hebben dat wij het nu goed hebben, van deze bezuinigingsoperatie het slachtoffer worden", aldus 1 van de mensen die we aan de deur spraken. 

Lees verder

Pagina's