h

Foto: SP

De SP is één van twee grootste partijen in Heerlen. De verkiezingen van 2022 laten zien dat er een brede steun is voor de sociale koers in de stad.

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart heeft de SP 8 zetels behaald. Voor de SP betekent dit een beperkt verlies ten opzichte van de vorige verkiezingen. De oude coalitie onder leiding van de SP bleef wel gelijk. Dat juist de oppositie hard verloor is een signaal dat er brede steun is voor de sociale koers die onder leiding van de SP is ingezet.


6 maart 2018

Gemeenteraad van Luik zegt nu ook: Tihange moet dicht!

Foto: SP

Goed nieuws! Ook de gemeenteraad van Luik is nu voor sluiting van Tihange. Afgelopen jaar was de SP nauw betrokken bij acties tegen de gevaarlijke en vervuilende kerncentrale, net over de grens in België. Het doel is helder: Tihange moet dicht en we moeten nú kiezen voor groene energie.

Lees verder
28 februari 2018

Veiligheid en Politiecapaciteit in Heerlen

De Nederlandse Politie Bond heeft recent een rapport gepresenteerd waaruit blijkt dat veel (zware) aangiften van mensen 'op de plank' blijven liggen. Bron: https://www.politiebond.nl/actueel/nieuws-and-blog/noodkreet-recherche-waar-blijft-onze-versterking/. Door een gebrek aan rechercheurs is de politie niet in staat om misdaden op te sporen. Ook is de helft van alle politiebureaus gesloten. Volgens 400 rechercheurs en de Nederlandse Politie Bond hebben veel criminele organisaties vrij spel. Er wordt door hen voor actie gepleit. Ook in onze stad zijn er veel 'plankzaken' en mensen ergeren zich daar groen en geel aan. Vandaar dat de SP in de raadsvergadering van 28 februari, onderstaande vragen aan het College van B&W stelt.

Lees verder
27 februari 2018

Kansrijk van Start: ieder kind vanaf de geboorte, gelijke kansen

Foto: SP / gemeente Heerlen

Een breed palet aan maatregelen, gericht op de gezondheid van zwangere vrouwen en het allerjongste kind. Dat lanceren Gemeente Heerlen en Provincie Limburg vandaag samen met een groot aantal partners met het project "Kansrijk van Start". SP wethouder Jordy Clemens van Heerlen nam het initiatief tot de aanpak: ‘Het feit dat de plek waar je wieg staat, in een rijke of arme buurt, zó bepalend is voor je kansen op een gezond en gelukkig leven is onverteerbaar. Dat is voor mij het grootst denkbare onrecht. Daarom is het zo belangrijk dat zoveel partijen uit zorg, overheid en wetenschap samenwerken in het belang van de allerjongste kinderen. Je zou kunnen spreken van een soort deltaplan voor gezonde zwangerschappen.’ De aanpak bestaat uit concrete maatregelen, betere afstemming tussen betrokken partijen en wetenschappelijke monitoring van moeders en kinderen.

Lees verder
8 februari 2018

Niet de rijkste, wel de moedigste

Foto: Anne Jannes

Succes is niet voor lafaards. Met moed, optimisme en frisse ideeën maken we Heerlen nóg beter. Dus kom maar op! De tien belangrijkste punten uit dat programma én – voor de liefhebbers – ons volledige verkiezingsprogramma vind je hier!

Lees verder
3 februari 2018

Van vieze kattenbak naar buurtspeeltuintje

Foto: Jacques Bergevoet

Het speeltuintje aan de Potgieterstraat op de Molenberg in Heerlen is officieel geopend door de wethouders Nico Aarts en Jordy Clemens en Emiel Kerckhoffs van Wonen Zuid. Het speeltuintje was vervallen tot een vieze zanderige kattenbak waar nog maar weinig te spelen viel. Met hulp van de SP werd er actie gevoerd.

Er werden handtekeningen opgehaald en de kinderen maakten tekeningen. De wethouders Aarts en Clemens werden uitgenodigd om zelf te komen kijken. Zij waren het wel eens met de klachten van de buurtbewoners en beloofden hun best te doen voor de kinderen van de Molenberg. Nu is de vieze kattenbak een mooi speeltuintje geworden.Lees verder
28 januari 2018

SP Ledenvergadering én Nieuwjaarsreceptie druk bezocht

Foto: Dominique Ducornez

De ledenvergadering en nieuwjaarsreceptie van de SP in de Royal, werden dit jaar druk bezocht. Nadat ruim 80 leden zich hadden uitgesproken over de kieslijst en het verkiezingsprogramma, begon de nieuwjaarsreceptie in de foyer. Een bron van energie waar ruim 100 van onze actieve leden én de buurtbewoners die een belangrijke rol gespeeld hebben in de acties van het afgelopen jaar, het glas hieven op een mooie verkiezingstijd en het verder bouwen aan een sociaal, moedig en strijdbaar Heerlen. Dat de SP daarin een belangrijke rol wil blijven spelen, ligt voor de hand.

Lees verder
14 januari 2018

NIEUWE ACTIE VOOR PINKIOSK Meezenbroek!

We roepen Meezenbroekers op om opnieuw in actie te komen voor een pinmogelijkheid. Eerder zegde de SNS-bank toe dat er een pinkiosk zou komen.  Het wachten is nu op de vergunning van de gemeente. In september beloofde burgemeester Krewinkel al dat de gemeente alle medewerking zou verlenen om de pinkiosk zo snel als mogelijk in samenwerking met de SNS te plaatsen.

Lees verder
5 januari 2018

Steun SP aan stakers Streekvervoer: een staking in het algemeen belang

Foto: Yolanda Claessens

Net als in Heerlen, steunt de SP in heel Nederland de massaal stakende chauffeurs en machinisten in het streekvervoer. Ze staken namelijk niet zo maar...

Lees verder
3 januari 2018

Gemeenteraad Heerlen tegen herinrichtingsplan Sibelcogroeve en afgraven Mijnsteenberg!

Foto: Yolanda Claessens

Tijdens een historische raadsvergadering in Heerlen op 29 november jl. besloot de gemeenteraad van Heerlen in ruime meerderheid om niet in te stemmen met het herinrichtingsplan oftewel Plan van Transformatie voor de Sibelcogroeve, waarbij Sibelco nog tot 2035 mocht doorgaan met zandwinning en ook de Mijnsteenberg van de ON IV grotendeels mocht worden afgegraven. Alleen PvdA,  VVD en D66 stemden vóór dit herinrichtingsplan.

Lees verder
1 januari 2018

Nieuwjaar 2018

Foto: Dominique Ducornez

Bestuur en fractie van de SP afdeling Heerlen wenst alle leden van harte een gezond, strijdbaar en gelukkig 2018 toe!

Lees verder

Pagina's