h

Foto: SP

De SP is één van twee grootste partijen in Heerlen. De verkiezingen van 2022 laten zien dat er een brede steun is voor de sociale koers in de stad.

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart heeft de SP 8 zetels behaald. Voor de SP betekent dit een beperkt verlies ten opzichte van de vorige verkiezingen. De oude coalitie onder leiding van de SP bleef wel gelijk. Dat juist de oppositie hard verloor is een signaal dat er brede steun is voor de sociale koers die onder leiding van de SP is ingezet.


12 oktober 2017

Solidariteitsdag 2017

Foto: Hans Gelissen

Voor het 4de jaar op rij hield de SP in Heerlen op zaterdag 7 oktober haar Solidariteitsdag. Dit jaar stond deze in het teken van de Stichting Patiëns. Een stichting met 26 vrijwilligers die ondersteuning verleent aan mantelzorgers van terminaal zieke patiënten. Deze ondersteuning bestaat uit het ontlasten van de mantelzorger zodat deze, wanneer nodig, ook even tijd voor zichzelf kan nemen om zodoende de ‘batterijen’ weer op te laden.

Lees verder
9 oktober 2017

Lancering Hub Cobben Prijs

Foto: SP

Onder grote belangstelling werd maandag 9 oktober de Hub Cobben Prijs gelanceerd met een lezing over deze Hoensbroekse legende.
Vanaf 18 september 2018 zal de Prijs jaarlijks uitgereikt worden aan een persoon of organisatie die zich op indrukwekkende wijze voor sociale rechtvaardigheid heeft ingezet en indruk heeft gemaakt in Limburg. Kandidaten kunnen worden aangemeld via www.hubcobbenprijs.nl

Lees verder
6 oktober 2017

Juf = Boos!

Foto: SP

donderdag 5 oktober legden zo'n 75000 leerkrachten in het basisonderwijs het werk neer. 60000 daarvan trokken naar den Haag om er duidelijk te maken dat de werkdruk van juffen en meesters in de klassen te hoog is geworden en de betaling voor hun inzet te laag. Landelijk bezocht de SP scholen om de leerkrachten een hart onder de riem te steken. Zo ook in Heerlen. Raadsleden bezochten hier verschillende basisscholen en spraken er met de leerkrachten over hun werkomstandigheden en de redenen van hun spraakmakende actie. 

Lees verder
4 oktober 2017

MOLENBERG HEERLEN: KATTENBAK: NEE! SPEELTUINTJE: JA!

Foto: SP

Vaders, moeders, opa’s, oma’s en kinderen voeren met hulp van de SP actie voor een beter speeltuintje op de hoek Potgieterstraat/Roemer Visscherstraat. Het speelplaatsje is nu een vieze zanderige kattenbak en er valt niet veel te spelen. Kinderen van de Molenberg maakten tekeningen en brieven voor de Heerlense wethouders Nico Aarts en Jordy Clemens. De wethouders kwamen zelf naar het speelplaatsje om te praten met de buurtbewoners. Zij beloofden hun best te doen.

Lees verder
24 september 2017

Barbecue Meezenbroek: buurt viert succes!

Foto: Jordy Clemens

Het gezegde luidt: ‘als je wint, heb je vrienden’ en dat zal best wel zo zijn, maar in Meezenbroek hebben ze daar een variant op bedacht: ‘als je wint, vier je een feestje’. Eigenlijk moesten dat dan twee feestjes zijn; want de actievoerders uit Meezenbroek wonnen eerst hun strijd voor de invoering van snelheidsbeperkende maatregelen op de Kasteellaan (tot dan bekend als de Racebaan) om vervolgens geen genoegen te nemen met de sluiting van de pinautomaat in de buurt.

Lees verder
22 september 2017

Wethouder zegt toe: overlast verkeer Ridder Hoen straat wordt aangepakt!

Foto: Yolanda Claessens

Eind april gingen SP-ers huis aan huis informeren bij de bewoners van de Ridder Hoenstraat in Hoensbroek, hoe zij de verkeersdrukte in hun straat beleefden. Hieruit bleek dat er op een aantal plekken in de straat veel te hard gereden wordt. Dit levert geregeld onveilige situaties op.   De SP nodigde daarop wethouder Aarts uit om hierover in de Ridder Hoenstraat met de bewoners in gesprek te gaan. Dat gebeurde 20 september jongstleden. Samen met zo een 15 bewoners van de straat en SP raadsleden Yolanda Claessens en Jan Kusters bekeek en besprak de wethouder de problematiek.

Lees verder
18 september 2017

SP in de buurt

Foto: Yolanda Claessens

Van Heerlen tot Heerenveen en van Musselkanaal tot Maastricht: in het hele land gingen afgelopen zaterdag SP’ers de buurten in.  Ook de Heerlense SP-afdeling deed mee en ging in Meezenbroek langs de deur, waar we de afgelopen maanden samen met de mensen in de buurt hebben geknokt voor het behoud van de pinautomaat en de verlaging van de snelheid op de Kasteellaan.

Lees verder
16 september 2017

Provinciale steun voor herdenkingsproject Struikelstenen.

Foto: Dominique Ducornez

De provincie wilde er eerst niet aan. Daarbij was echter buiten het Heerlense SP-statenlid Yolanda Claessens gerekend! Zij dwong het provinciebestuur alsnog aan de slag te gaan met het herdenkingsproject "Struikelstenen". Een unanieme statencommissie volgde haar hierin.

Lees verder
10 september 2017

BUURT WINT VAN BANK!

Foto: Dominique Ducornez

"Als mensen samen in actie komen, is alles mogelijk!" Na acties van buurtbewoners én de SP, na vragen in de Gemeenteraad van SP-raadslid Yolanda Claessens en na signalen uit de stad, komen de pinautomaten in ieder geval terug op twee plekken: in de Kasteellaan in Meezenbroek en in de Van de Weerden Poelmanstraat. Dit lezen we in de Raadsinformatiebrief over de pinautomaten. Een goede zaak! Een pinautomaat is een basisvoorziening in een wijk. Belangrijk voor alle mensen die er wonen.

Lees verder
5 september 2017

Solidariteitsdag 7 oktober 2017

Foto: stichting patiens

Zaterdag 7 oktober organiseert SP Heerlen, samen met haar leden, de jaarlijkse  Solidariteitsdag. De SP staat immers voor solidariteit met ieder die dat nodig heeft. Dit jaar hebben wij gekozen om solidair te zijn met Stichting Patiëns. Patiëns ondersteunt mantelzorgers van terminale zieken door vrijwilligers in te zetten. Als de vrijwilliger aanwezig is, kan de mantelzorger even op adem komen en tijd voor zichzelf nemen.

Lees verder

Pagina's