h

Welkom! De SP is de grootste partij van Heerlen en staat voor een eerlijke, menselijke en sociale stad. Daarom is de SP actief op alle fronten: in buurten en wijken, op de werkvloer en in de gemeenteraad en het stadsbestuur.

De stad in, de straat op en de buurt als basis!


8 december 2014

52 Koopzondagen geen succes

Terwijl 73% van de winkeliers tegen waren, zijn in 2013 toch 52 koopzondagen ingevoerd. Ondanks de protesten van kleine ondernemers en de SP-actie: "52koopzondagennee", werd dit voorstel door een grote meerderheid van de raad aangenomen.

Lees verder
8 december 2014

Zandafwinning Sibelco-groeve: zand erover!

Foto: Yolanda Claessens

In 2009 is door de  gemeenteraad een masterplan vastgesteld voor de herinrichting van het zandgroevengebied van Beaujean en Sibelco. Naast de gemeente Heerlen hebben ook andere partijen, zoals de provincie,  de gemeente Landgraaf, de Stichting Natuurmonumenten en de firma’s Beaujean en Sigrano c.q. Sibelco,  hiermee ingestemd. De firma Beaujean heeft gevraagd om niet te hoeven wachten op Sibelco om al te beginnen met herinrichting van hun groeves, zodra ze klaar zijn met zandwinning.

Lees verder
3 december 2014

Heerlen sociaal èn financieel verantwoord

De sociale keuzes van de gemeente Heerlen trekken ook landelijk de aandacht. In een overzicht van het blad Binnenlands Bestuur over wat gemeenten met de Huishoudelijke Zorg doen, werd speciaal aandacht besteed aan de Heerlense keuze om de Huishoudelijke Zorg gewoon als individuele voorziening in stand te houden. En daarvoor ook boter bij de vis te leveren.

Lees verder
9 november 2014

Koers houden, ook bij tegenwind

Bijdrage SP in 2e termijn tijdens het  begrotingsdebat van 6 november 2014:

Lees verder
9 november 2014

De Heerlense Miracle Mile

Woensdag 5 november vergaderde de gemeenteraad in Heerlen over de gemeentelijke begroting voor 2015. In dit nieuwsbericht leest u wat SP-fractievoorzitter Ron Meijer in de eerste termijn hierover aan de raad en aan het college ter overweging mee heeft gegeven. De Heerlense Miracle Mile: het vuur uit de sloffen en het snot voor de ogen.

Lees verder
5 oktober 2014

verzelfstandiging Schunck leidt tot enorme risico's

"Voor welk probleem zijn deze risico's de oplossing?"

Lees verder
29 september 2014

In memoriam Finie Jonker

Op 23 september is Finie Jonker-Vroomen op 89-jarige leeftijd overleden.

Lees verder
28 september 2014

Red de zorg, Heerlen

Net als in het hele land, hebben afgelopen zaterdag onder andere leden van de SP, de internationale Socialisten en AbvaKabo/FNV, op de Promenade de petitie 'Red de zorg' laten ondertekenen door bezoekers van de Heerlense binnenstad. 

Lees verder
24 september 2014

TERUG DIE PENSIOENEN!

OUD-MIJNWERKERS IN VERZET TEGEN OVERDRACHT VAN HUN PENSIOENEN AAN VERZEKERAAR AEGON.

Lees verder
23 september 2014

Solidariteit met de Voedselbank Zuid-Limburg

Op 6 september heeft de SP afdeling Heerlen het 25-jarig jubileum van het SP-huis gevierd. Het feest stond in teken van solidariteit. Daarom werd aan alle gasten gevraagd om iets mee te nemen voor de Voedselbank.

Lees verder

Pagina's