h

Foto: SP

De SP is één van twee grootste partijen in Heerlen. De verkiezingen van 2022 laten zien dat er een brede steun is voor de sociale koers in de stad.

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart heeft de SP 8 zetels behaald. Voor de SP betekent dit een beperkt verlies ten opzichte van de vorige verkiezingen. De oude coalitie onder leiding van de SP bleef wel gelijk. Dat juist de oppositie hard verloor is een signaal dat er brede steun is voor de sociale koers die onder leiding van de SP is ingezet.


10 november 2016

Blijven inhalen, zo links mogelijk: tweede termijn Algemene Beschouwingen

Foto: Dominique Ducornez

Ron Meyer, fractievoorzitter van de SP, bracht tijdens de tweede dag van de Algemene Beschouwingen/Begrotingsbesprekingen van de Gemeenteraad van Heerlen, deze standpunten naar voren:

Lees verder
7 november 2016

Inhalen doe je over links! SP-bijdrage aan de Algemene Beschouwingen 2017

Foto: Dominique Ducornez

Max Verstappen is de Koning van de inhaalmanoeuvres. De één na de ander moet eraan geloven als Max het op zijn heupen heeft. Met branie en de absolute wil om achterstanden in te halen. Toegegeven, minder populair dan de 19-jarige Limburgse Formule 1-debutant, maar wie goed kijkt, ziet ook in Heerlen een spectaculaire inhaalrace. En die is nodig ook…

Lees verder
1 november 2016

De truck van het Nationaal ZorgFonds komt naar Heerlen op 2 november

Foto: SP

Woensdag 2 november staat de truck van het Nationaal ZorgFonds van 16.00-19.00 voor de Jumbo bij het Maankwartier en van 19.00-22.30 op het van Grunsvenplein voor  de Schouwburg in het kader van de voorstelling “Slikken en Stikken” .  In deze voorstelling geven de VERLEIDERS, op pijnlijke wijze, een second opinion over ons zorgstelsel.

Lees verder
31 oktober 2016

Algemene Ledenvergadering 27 oktober 2016

Foto: seday bayraktar

Op donderdag 27 oktober 2016 hield de afdeling Heerlen haar Algemene Ledenvergadering. Op de agenda stonden vijf onderwerpen: de bespreking van het concept programma voor de verkiezingen van de Tweede Kamer op 15 maart 2017, de concept kandidatenlijst, de verkiezing van het afdelingsbestuur, de verkiezing van de afgevaardigden aan de regioconferentie op 29 oktober in Roermond en de laatste stand van zaken met betrekking tot het Nationaal ZorgFonds.

Lees verder
17 oktober 2016

Solidariteitsdag 2016: een succesvolle actie !

Foto: Hans Gelissen

Afgelopen zaterdag vond er een succesvolle solidariteitsdag in het SP huis plaats. Maar liefst 1537 Euro werd opgehaald voor de Stichting Leergeld Parkstad. Een prachtige stichting met een geweldig doel: sociale en maatschappelijk integratie van jongeren uit (kans)arme gezinnen.

Lees verder
8 oktober 2016

Heerlerbaan: kernteam haalt steunbetuigingen op voor Nationaal Zorgfonds

Foto: Dominique Ducornez

Vanmiddag gingen leden van het kernteam en van de fractie opnieuw op pad om steunbetuigingen op te halen voor het Nationaal Zorgfonds. Deze keer werd bezoekers van het winkelcentrum in Heerlerbaan gevraagd hun steun te betuigen voor een Nationaal Zorgfonds zonder eigen risico en met een gelijk basis gezondheidspakket voor iedereen.

Lees verder
29 september 2016

Motie vrijwilligersvergoeding aangenomen!

In de Raadsvergadering van 28 september is door een ruime meerderheid van de gemeenteraad een motie aangenomen waarmee het College wordt opgedragen om op korte termijn een oplossing voor te stellen voor de impasse rondom de vrijwilligersvergoeding. Tot 1 juli van dit jaar kregen burgers die vanuit een reintegratie- en participatiedoel vrijwilligerswerk verrichtten, een vergoeding van 1 Euro per gewerkt uur. Dit bedrag kende een maximum en werd bovenop de uitkering uitgekeerd.

Lees verder
15 september 2016

Voortgang aanpak en motie "Regulering hennepteelt Heerlen"

In mei jongstleden maakte de Radbouduniversiteit met haar onderzoek bekend dat regulering van hennepteelt juridisch mogelijk is.
Het onderzoek van prof. Van Kempen en dr. Federova wijst ook uit dat er ruimte is om te experimenteren. De houding van de VVD minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie: ‘het mag gewoon niet’, klopt dan ook niet. Ook de motie van de CDA-er Oskam, die de regering gereguleerde hennepteelt verbiedt, wordt door het onderzoek
tegengesproken.  

Lees verder
13 september 2016

Heerlen kiest voor samenwerking in plaats van marktwerking in de zorg

Ruimte voor zorgverleners met de voeten in de klei! De gemeente Heerlen heeft een bijzonder besluit genomen voor de Wmo-taken rond ondersteuning, begeleiding en dagbesteding waarvoor zij verantwoordelijk is.

Lees verder
11 september 2016

Parkfeest Meezenbroek: 396 steunbetuigingen Nationaal Zorgfonds opgehaald!

Foto: Dominique Ducornez

Tijdens het Parkfeest in Meezenbroek werden door enthousiaste SP-kerngroepleden 396 steunbetuigingen voor het Nationale Zorgfonds opgehaald. Landelijk zijn momenteel 132.000 steunbetuigingen opgehaald. Hiervan waren er 3030 uit Parkstad. We kunnen dan ook stellen dat de actie tijdens het Parkfeest meer dan succesvol was.

Lees verder

Pagina's