h

Foto: SP

De SP is één van twee grootste partijen in Heerlen. De verkiezingen van 2022 laten zien dat er een brede steun is voor de sociale koers in de stad.

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart heeft de SP 8 zetels behaald. Voor de SP betekent dit een beperkt verlies ten opzichte van de vorige verkiezingen. De oude coalitie onder leiding van de SP bleef wel gelijk. Dat juist de oppositie hard verloor is een signaal dat er brede steun is voor de sociale koers die onder leiding van de SP is ingezet.


29 mei 2017

Politiek café SP Heerlen

Foto: SP

Er waren 28 mei zo'n 60 mensen in het Bètahuis aanwezig bij de door de SP en TNI georganiseerde bijeenkomst die in het teken stond van de sluiting van de kerncentrale in Tihange. Speciale gasten bij dit politiek café waren een groep Sioux van Standing Roch in de Verenigde Staten, Sandra Beckerman (Tweede Kamerlid SP), Andrej Hunko en Walter Schumacher (Die Linke) enb Simon Heijens (PvdA België).

Lees verder
23 mei 2017

Tihange UIT!

21 april  stelde SP raadslid Chris Hesse schriftelijke vragen aan het College over Tihange. Dagblad de Limburger had namelijk op 19 april 2017 geschreven dat er vanuit de Veiligheidsregio Zuid Limburg (lees: de burgemeesters) geen steun (‘in woord en daad’) wordt gegeven aan de grote anti-Tihange demonstratie op 25 juni. Dan wordt er een menselijke ketting gevormd tussen Tihange en Aken (90km). De staat waarin Tihange zich bevindt, vormt naar de mening van velen, een bedreiging voor de veiligheid van de inwoners in onze regio en dient daarom gesloten te worden. De SP is het hiermee eens. Het antwoord van het College op de vragen, kunt u hieronder lezen.

Lees verder
20 mei 2017

Toekomst ambulancezorg op het spel!

Foto: Dominique Ducornez

Minister Schippers wil de deur op een kier zetten om van de ambulancezorg een markt te maken. Ze wil buitenlandse en commerciële partijen in de Nederlandse ambulancezorg toelaten en de functie van ambulanceverpleegkundige uithollen.

Lees verder
13 mei 2017

Speelveldje Molenberg: kattenbak, NEE!; speeltuintje, JA!

Foto: Sedayi Bayraktar

Vanmiddag namen wethouder Aarts en wethouder Clemens in Molenberg uit handen van zo'n 30 ouders en kinderen uit de buurt, brieven en tekeningen in ontvangst. Hiermee wilden ze aan het stadsbestuur duidelijk maken dat de huidige speelplek aan de Potgieterstraat geen goede plek voor kinderen is. Vandaag voerden zij hierover het woord en vroegen ze om een schone én minder saaie speelplek voor alle kinderen uit de buurt. Belangrijk pijnpunt hierbij is het gegeven dat de speelplek nu, eerder op een kattenbak lijkt dan op een fijne plaats om te spelen. Het zand is namelijk erg vervuild.

Lees verder
11 mei 2017

Speelveldje Molenberg: van vieze kattenbak naar schone en veilige speelplek voor kinderen

Foto: Cynthia Smeets

Bewoners van de Molenberg gingen samen met SP'ers de buurt in. Zij hebben alle omwonenden van het speelveldje op de hoek Potgieterstraat/Roemer Visscherstraat persoonlijk uitgenodigd om zaterdagmiddag 13 mei, om 14.30 uur naar het speelveldje te komen. De kinderen maken dan tekeningen en kleurplaten. Om 15.00 uur zullen de Heerlense wethouders Nico Aarts en Jordy Clemens naar het speelveldje komen kijken. Ze zullen dan ook met de kinderen en omwonenden over het speelveldje in gesprek gaan. Buurtbewoners willen dat het speelveldje verbeterd wordt. Nu is het een openbare kattenbak met vies zand en enkele saaie wipkippetjes. Komt u zaterdag ook?

Lees verder
6 mei 2017

Gemeenteraad Heerlen unaniem: Tihange moet dicht!

Foto: Dominique Ducornez

Een unanieme gemeenteraad van Heerlen roept op tot actie en sluiting van de onveilige kerncentrale Tihange. Een motie van die strekking werd afgelopen raadsvergadering ingediend door Groen Links en de SP. Na een kort debat hierover, stemde de voltallige gemeenteraad ermee in.

Lees verder
1 mei 2017

Ridder Hoenstraat: een racebaan?

Foto: Dominique Ducornez

Naar aanleiding van het bericht dat bewoners van de Kasteellaan samen met de SP een actie op touw hadden gezet om de Kasteellaan in een veiligere straat te veranderen, verscheen er een bericht in het Limburgs Dagblad. Hierin werd beschreven dat ook de Ridder Hoenstraat in Hoensbroek door bewoners als een gevaarlijke racebaan werd ervaren. Alle reden voor de SP om ook daar poolshoogte te nemen. Dat is immers de kern van onze werkwijze: deur aan deur informatie verzamelen om op basis daarvan met de buurtbewoners te bepalen  welke actie de buurt nodig vindt.

Lees verder
22 april 2017

Regioconferentie SP Limburg

Foto: Dominique Ducornez

Vandaag vond in de ECI-cultuurfabriek in Roermond, de regioconferentie Limburg plaats. Een 80-tal vertegenwoordigers van de verschillende SP-afdelingen werden er bijgepraat over dat wat de Statenfractie in het Limburgs parlement tot nu toe verwezenlijkt heeft en welke thema's daarbij leidend waren. Daarnaast werd Hilde Leeman gekozen tot nieuwe regiovertegenwoordiger voor Zuid-Limburg. Centraal stond tijdens deze regioconferentie echter de nieuwe buurtcampagne waarbij ernaar gestreefd wordt om de komende periode 1.000.000 mensen in buurten in het hele land te spreken en samen met hen acties op te zetten.

Lees verder
21 april 2017

Enkel woorden zonder daden voor maatschappelijk initiatief m.b.t. sluiting Tihange?

Foto: http://www.stop-tihange.org / Copyright © 2016 Stop Tihange

In Dagblad de Limburger verscheen op 19 april 2017 een artikel waarin beschreven staat dat er vanuit de Veiligheidsregio Zuid Limburg (lees: de burgemeesters) geen steun (‘in woord en daad’) wordt gegeven aan de grote anti- Tihange demonstratie op 25 juni. Het is de bedoeling dat er dan een menselijke ketting wordt gevormd tussen Tihange en Aken (90km). Het SP raadslid Chris Hesse stelt hierover schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders van Heerlen. Eerder werd namelijk gesteld dat de staat waarin Tihange zich bevindt, een bedreiging vormt voor de veiligheid van de inwoners in onze regio en daarom gesloten dient te worden.

Lees verder
15 april 2017

300 Meezenbroekers zeggen: de Kasteellaan is geen racebaan!

Foto: SP

De Kasteellaan wordt al te lang als racebaan gebruikt. Daarom willen inwoners van Meezenbroek dat de maximumsnelheid NU wordt verlaagd van 50 km naar 30 km.

Lees verder

Pagina's