h

Foto: SP

De SP is één van twee grootste partijen in Heerlen. De verkiezingen van 2022 laten zien dat er een brede steun is voor de sociale koers in de stad.

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart heeft de SP 8 zetels behaald. Voor de SP betekent dit een beperkt verlies ten opzichte van de vorige verkiezingen. De oude coalitie onder leiding van de SP bleef wel gelijk. Dat juist de oppositie hard verloor is een signaal dat er brede steun is voor de sociale koers die onder leiding van de SP is ingezet.


12 januari 2017

Tragisch overlijden 15-jarige Heerlenaar en rol betrokken hulpinstanties

Foto: Dominique Ducornez

Dinsdag 10 januari 2016 werden we opgeschrikt door de tragische dood van de 15-jarige Tharukshan. In media-berichten werd melding gemaakt van een geslaagde zelfdoding naar aanleiding van aanhoudend pestgedrag.

Lees verder
12 januari 2017

Nieuwjaarsborrel SP Afdeling Heerlen

Foto: Dominique Ducornez

Zondag 8 januari vond de traditionele nieuwjaarsborrel van de SP afdeling Heerlen plaats. Ruim 60 leden waren aanwezig om elkaar een goed nieuw jaar toe te wensen.

Lees verder
21 december 2016

Herindeling: alleen als we de voordelen in betere sociale voorzieningen stoppen

In Dagblad de Limburger is vandaag onderstaand opniestuk van Marc van Caldenberg en Ron Meyer (Fractievoorzitters SP Landgraaf en SP Heerlen) te lezen. Het laat zien waar de SP staat met betrekking tot de voorgenomen herindeling Landgraaf-Heerlen waaraan morgenavond, 22 december, in beide gemeentehuizen een commissievergadering gewijd wordt. De raden zullen hierover op 16 januari 2017 een besluit nemen.

Lees verder
20 december 2016

SP Limburg: meldpunt Openbaar Vervoer

Sinds 11 december 2016 verzorgt Arriva het openbaar vervoer in Limburg. De SP wil weten hoe de veranderingen die deze nieuwe vervoerder inzet, uitpakken voor de reizigers: wat gaat er goed en waar liggen de problemen?

Lees verder
19 december 2016

Kloppen in Landgraaf: de buurt in!

Foto: Dominique Ducornez

Afgelopen zaterdag klopten 10 activisten uit Landgraaf en Heerlen zij aan zij aan de deuren in Landgraaf. Ze gingen er het gesprek over de herindeling aan met ieder die open deed en werden vaak warm ontvangen.

Lees verder
14 december 2016

Samen kloppen rondom herindeling Landgraaf-Heerlen:

Foto: Dominique Ducornez

Afgelopen zaterdag werd er in Landgraaf geklopt door teams die uit 14 leden van de afdeling Landgraaf en van de afdeling Heerlen bestonden. Het was ook geen 'traditioneel' deur aan deur kloppen want deze keer werden zo veel mogelijk Landgraafse SP leden bezocht en bevraagd over hun gevoel over de voorgestelde herindeling waarover zowel de raad in Landgraaf als in Heerlen in januari een besluit zal nemen.

Lees verder
12 december 2016

SP MELDPUNT OV: TOT DUSVER RUIM 130 MELDINGEN

In aanloop naar 11 december opende de SP een meldpunt over de nieuwe dienstregeling van het openbaar vervoer. Daar is de afgelopen tijd veel gebruik van gemaakt. Er zijn ruim 130 meldingen binnengekomen. Via het meldpunt hebben mensen hun opmerkingen en zorgen met ons gedeeld. Daardoor hebben we een goed beeld gekregen van hoe mensen aankijken tegen de veranderingen.

Lees verder
3 december 2016

Verdrag van Maastricht na 25 jaar: hoe verder?

Foto: Dominique Ducornez

In het Gouvernement van Maastricht vond vandaag een SP congres plaats over het EU-verdrag wat 25 jaar geleden in Maastricht getekend werd. Dit verdrag had verregaande gevolgen voor de samenwerking in Europa en, hoewel de gedachte een verbindende leek te zijn, laat de praktijk ervan zien dat ook hier de marktwerking en het nastreven van uniforme regelgeving een forse uitholling van solidariteit en sociale stelsels in de Europese lidstaten tot gevolg had.

Lees verder
26 november 2016

Technisch probleem met het inlegvel Tribune

Zoals u gemerkt heeft, ontbrak deze maand het inlegvel in de Tribune. Een jammerlijk gevolg van een technisch probleem. Het Bestuur van de SP Afdeling Heerlen betreurt het dat leden deze maand het vertrouwde inlegvel moeten missen. Om de ontbrekende informatie alsnog met de leden te delen zullen de onderwerpen van het inlegvel, welke nog niet eerder op de website geplaatst werden, alsnog hier geplaatst worden. Excuses voor dit ongemak.

Lees verder
12 november 2016

SP Afdelingen Parkstad halen samen steunbetuigingen Nationaal ZorgFonds op tijdens Zorgbeurs Parkstad

Foto: Dominique Ducornez

Actievoerders uit de SP afdelingen Kerkrade, Landgraaf en Heerlen hebben tijdens de Zorgbeurs Parkstad in het Roda stadion 340 steunbetuigingen opgehaald. Veel ondertekenaars herkenden zich in het streven om met het Nationaal ZorgFonds een solidaire zorgverzekering tot stand te brengen zónder eigen risico en mét betaalbare zorg voor iedereen.

Lees verder

Pagina's