h

Algemeen

5 april 2006

Vrijdag: ledenvergadering!

Aanstaande vrijdag 7 april 2006 vindt een extra ledenvergadering plaats van de SP-afdeling Heerlen.

Lees verder
5 april 2006

Jeugdraad zoekt nieuwe leden!

Jeugdraad Heerlen zoekt nieuwe leden

Ruim 7 jaar geleden werd in Heerlen de Jeugdraad opgericht. De Jeugdraadvoorziet de Gemeente, de Gemeenteraad en het College van B&W van advies met betrekking tot wat jongeren belangrijk vinden.

Lees verder
5 april 2006

12 April: demonstratie in Den Haag!


Tot nu toe bij wordt een aanvraag voor een tewerkstellingsvergunning gekeken of werklozen in Nederland de vacature kunnen vervullen. Nederland moet voor 1 mei aan Europa laten weten of werknemers uit de zogenaamde MOE-landen per 1 mei zonder voorwaardenstellingen zoals we die nu nog kennenin Nederland aan de slag kunnen. Dit zijn de Oost en Midden-Europese landen die sinds 2004 deel uitmaken van de Europese Unie. Het kabinet heeft afgelopen vrijdag haar standpunt ingenomen. Het kabinet zegt; er zijn veel problemen met oneerlijke concurrentie en met de handhaving van de CAO, maar die problemen gaan we oplossen. Omdat dat tijd kost wil zij niet per 1 mei aanstaande openstelling van de arbeidsmarkt voor MOE'ers, maar op 1 januari 2007.
De SP en verschillende vakbonden vrezen dat Nederland het afvoerputje van Europa wordt. De ons omringende landen houden immers de bestaande regulering.Jan Marijnissen over het besluit van het kabinet: Een onverantwoord besluit. De landen om ons heen handhaven de regulering, Nederland wordt het putje van Europa. De maatregelen van het kabinet om problemen op te vangen zijn volstrekt ontoereikend. Ik vrees een grote en ongecontroleerde instroom.

FNV Bondgenoten deelt die vrees, woensdag 12 april wordt voorafgaande aan de Kamercommissie die het kabinetsbesluit behandelt gedemonstreerd in Den Haag. Jan Marijnissen is n van de sprekers aldaar.

Nog niet overtuigd van de noodzaak om op te staan en je stem te verheffen? Heb dan het lef om onder ogen te komen hoe onder andere Poolse mensenin ons beschaafde land onder MENS-ONTERENDE omstandighedenwerken! Zie hier de uitzending van Zembla: De Polen komen...
Lees onderstaande de tekst uit het 12 april pamflet (Gelijk werk Gelijk loon)van FNV Bondgenoten! Kom ook naar Den Haag!

Lees verder
5 april 2006

n land, n samenleving!

Ondergetekenden maken zich grote zorgen over de gepolariseerde verhoudingen tussen de verschillende bevolkingsgroepen in Nederland: moslims en niet-moslims, allochtonen en autochtonen. De harde toon van het politieke en maatschappelijke debat enerzijds en het extremistische gedrag van een aantal moslims anderzijds hebben de angst voor elkaar en het wederzijdse wantrouwen versterkt. Het risico van een verscheurd Nederland legt een zware hypotheek op de toekomst van het land. Bij spanningen, conflicten en botsingen is niemand gebaat. Wij zijn allen verliezers. Samen met u willen wij deze funeste ontwikkeling keren en zijn daarom met de beweging n land, n samenleving gestart. Wij zetten ons in voor fatsoenlijk, open en vreedzaam samen leven, met respect voor elkaar en voor de democratische rechtstaat. Wij nodigen u uit om zich bij deze beweging aan te sluiten. Ter wille van de toekomst van Nederland!

Lees verder
4 april 2006

Afschaffing kostenvergoeding wethouders

Wethouders Heerlen hoeven toelage niet

VAN ONZE VERSLAGGEVER
Het nieuwe stadsbestuur van Heerlen moet nog worden bedigd, maar de eerste bezuiniging is al binnen. De beoogde coalitie van SP, PvdA en VVD heeft besloten de bestaande onkostenvergoeding voor wethouders geheel te schrappen. Dat bespaart de gemeente Heerlen 41.731euro op jaarbasis.
De vergoeding bedraagt momenteel 579,60 euro bruto per maand per wethouder. Heerlen krijgt voor de komende jaren zes wethouders: drie van SP, twee van PvdA en n van VVD. De onderhandelaars van de betrokken partijen vinden de toelage voor de wethouders overbodig. Zij wijzen daarbij op de uitgebreide ondersteuning van ambtenaren, terwijl de bestuurders ook geen of nauwelijks eigen onkosten hebben.

Lees verder
4 april 2006

Kabinet Balkenende weet niet eens waar Born ligt

Vanmiddag beantwoordde minister Brinkhorst van Economische Zaken in de Tweede Kamer vragen over de dreigende sluiting van NedCar. Namens het kabinet was de minister schandalig terughoudend met de bereidheid hier wat aan te doen.

Lees verder
2 april 2006

NedCar

Vanmiddag zijn we met vertegenwoordigers van de SP-statenfractie, van de afdelingen Westelijke Mijnstreek en Heerlen met Tweede Kamerlid Jan de Wit naar het terrein van NedCar gegaan. Een van de werknemers, mijnheer Souren uit Voerendaal, had spontaan een bijeenkomst georganiseerd van werknemers.

Lees verder
1 april 2006

Berlusconi: ik ben de Jezus van de politiek

Veelal bericht dit weblog over SP-gerelateerde zaken, met name wanneer die een Heerlens tintje hebben. Voor het volgende stuk wordt echter graag een uitzondering gemaakt.

Lees verder
1 april 2006

SP stelt Kamervragen over behandeling Roda-fans

Tweede Kamerlid Ewout Irrgang heeft Minister Remkes om opheldering gevraagd naar aanleiding van de behandeling van bijna 200 Roda-fans voorafgaande, gedurende en na afloop van het bekerduel tussen Ajax en Roda JC op 22 maart jongstleden.

Lees verder
1 april 2006

SP in college Valkenburg!

De Limburgse winst van de SP heeft vruchten afgeworpen, in Valkenburg aan de Geul zal de SP als grootste partij deelnemen aan het college voor de komende periode van 4 jaar.

Lees verder

Pagina's

U bent hier