h

Algemeen

31 maart 2006

GroenLinks haakt af

GroenLinks is afgehaakt bij de coalitieonderhandelingen. Natwee weken volwaardig tehebben meegedraaid bij de onderhandelingen over de inhoud van een programma, was ook GroenLinkshelemaal mee accoord met het vrijwel afgeronde resultaat. Echter omdat de andere partijen niet wensten in te gaan op de eis dat GroenLinks met maar 1 raadszetel ook een wethouderszetel zou moeten hebben, haakt men alsnog af. Men meent zich in de oppositie beter te kunnen profileren.

Lees verder
31 maart 2006

Wethoudersvergoedingen

De tot nu toe gemaakte afspraken in de Heerlense coalitieonderhandelingen zijn in vele opzichten een hele ommezwaai. Het terugdraaien vanbezuinigingen op armoedebeleid en welzijn en het "parkeren" van de "operatie Vliegwiel" zijn opmerkelijke voorbeelden van een duidelijke koerswending, overeenkomstig de duidelijke uitspraak van de kiezers.

Lees verder
30 maart 2006

Jan de Wit over toestand voedselbanken

Het Heerlens SP-Tweede Kamerlid Jan de Wit sprakgisteren in de Kamer over de problematiek van de voedselbanken en de daaraan gekoppelde armoede-problematiek.

Lees verder
30 maart 2006

Zaterdag: Na het zuur nu het zoet-actie

Zaterdag voert de SP in Heerlen wederom de landelijke zuur-zoet-actie.

Lees verder
29 maart 2006

Liberaal over toename voedselbanken

Van sommige opiniestukken springen mijn nekharen overeind. Zo ook van het opiniestuk van Sander Bisscheroux. Deze liberaalheeft een geheel eigen visie op de toename van het aantal voedselbanken. We moeten naar de mening van Sander Bisscherouxvooral nietover het hoofd zien datde toename van het aantal voedselbanken voortvloeituit een betere organisatie-graad en het beter aansluitenop de doelstelling van de voedselbanken: het tegengaan van voedselverspilling. Gelukkig realiseert hij wel zelf dater monden nodig zijn om de voorraden (lees: voedselverspilling) aan kwijt te kunnen en dat 'de toename een teken aan de wand kan zijn' maar tegelijkertijd stelt hij dat 'de toename niet per definitie iets zegt over armoede'.

Lees verder
29 maart 2006

Historisch Heerlen

Opgraving walmuur 'Landsfort Herle' van start
In Heerlen is begonnen met de opgraving van de walmuur van het Landsfort Herle".

De muur ligt op het huidige Pancratiusplein-Zuid, naast het Glaspaleis. In de Middeleeuwen bestond het centrum van Heerlen uit dit landsfort. Het fort bestond uit een ronde muur en een verdedigbare woontoren, de zogenaamde schelmentoren. Eromheen lag een gracht. Het binnenterrein werd volledig ingenomen door de 12de-eeuwse Sint-Pancratiuskerk met kerkhof. Met het archeologisch onderzoek wil de gemeente een beeld krijgen van de omvang en de datering van het fort. Na het onderzoek wordt de walmuur uitgegraven en op het Pancratiusplein-Zuid geplaatst.

Lees verder
28 maart 2006

Parkstad Limburg

Vanavond vond in het mooie Kerkraadse gemeentehuis een informatiebijeenkomst plaatsover deplannen en stand van zaken in Parkstadvoor raadsleden uit de Parkstad-gemeenten.

Lees verder
28 maart 2006

De Polen komen...

...luidt de titel van een documentaire die enige weken geleden te zien was op de Vara in het programma Zembla.

Lees verder
27 maart 2006

Spraakwater-aflevering 6

Dinsdag 18 april vindt de 6e aflevering van politiek caf Spraakwater plaats. Het thema van die avond luidt in elk geval: Uitsluiting.

Lees verder
23 maart 2006

Forumpagina Leefbaar: Ben Moussa begint voor zichzelf

Op de forumpagina van de website van Leefbaar Heerlen wordt gemeld dat hunraadslid Ben Moussa van plan zou zijn "voor zichzelf te beginnen" en dus uit de fractie zou stappen en een eenmansfractie zou beginnen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier