h

In de fractie...

Nieuws en initiatieven vanuit de Gemeenteraad(sfractie)

9 oktober 2013

Vragen: onthullingen Joep Dohmen over Burgemeester van Grunsven

"Dit gaat niet over goed of fout, maar over volledig. Over nieuwe feiten en het onder ogen komen van de rollen van leidende figuren in onze stad tijdens de oorlog."
SP-fractievoorzitter Ron Meyer naar aanleiding van de onthullingen van onderzoeksjournalist Joep Dohmen

Lees verder
3 oktober 2013

Heksenberg: dezelfde regels voor iedereen, ongeacht hoeveel geld je hebt!

"Een betrouwbare overheid past voor alle burgers dezelfde regels toe. Ongeacht hoeveel geld of lobbykracht van een wijk of club."
SP-fractievoorzitter Ron Meyer in de kwestie Heksenberg

Lees verder
2 oktober 2013

SP als enige in Heerlen tegen extra geld naar Buitenring

Het stoere Heerlense Geen gemeentelijke cent extra blijkt in werkelijkheid 100 miljoen centen extra. Een onthutsende bevestiging van wat wij altijd gezegd hebben: het einde is totaal zoek met de Buitenring.
SP-fractievoorzitter Ron Meyer

Lees verder
26 september 2013

LAAT HET GELD NIET REGEREN!

Over de kwestie RKVV Heksenberg

Lees verder
10 september 2013

Bizar: Roel Leers wil Heerlen bewust schade berokkenen

Oud-VVD-raadslid stemde voor Maankwartier, maar wil nu er gebouwd wordt "te allen tijde stoppen".
Plan Leers kost de gemeente zeker 2 keer zoveel als afronding van het hele project.

Lees verder
10 september 2013

MSP wil buurtsuper en pinautomaat, geen Vogelaarshow meer!

"De teleurstelling is niet ontstaan door wat er wel gebeurd is, maar door wat er beloofd is, maar nog niet is waargemaakt. De vijvers en de woningen moesten worden opgeknapt. En zonder seniorenwoningen hadden mensen niet kunnen blijven wonen. De SP wil dat het opknappen van MSP wordt afgerond, maar dan wel met eerlijke plannen. Geen Vogelaarshow meer!"
SP-fractievoorzitter Ron Meyer.

Lees verder
5 september 2013

Grote Tuinen Korting (gratis GFT en duur restafval) is slecht idee

Kunnen we hier spreken van een Grote Tuinen-korting? Is het college het met de SP eens dat groottuinbezitters veel profijt hebben en mensen met kleine tuinen en flatbewoners zonder tuinen juist duurder uit zijn zonder dat zij dat met beter scheiden kunnen compenseren? SP-raadslid Sedai Bayraktar is kritisch over het nieuwe RD4-systeem dat reeds in 5 Parkstad-gemeenten is ingevoerd.

Lees verder
1 september 2013

Leugenachtige Buitenring-propaganda- deel 2

Is het wenselijk dat de portefeuillehouder Buitenring tegelijkertijd optreedt als de stuwende kracht achter een advertentie die maatschappelijke organisaties opvoert die daar niets van weten?

Lees verder
31 augustus 2013

WOZL: SP wil garantie voor goede ondersteuning en begeleiding WSWers

De SP wil weten hoe de mensen met een SW-indicatie, gezien de Haagse bezuinigingen en de gang van zaken bij WOZL, goed begeleid en ondersteund kunnen blijven worden? SP-raadslid Dominique Ducornez

Lees verder
23 augustus 2013

Succesvol Mijnwaterproject laat zich niet ophouden door Oeverloze Vergadertijgers

"Rituele dansers hebben vaak indrukwekkende namen. De Lijpe Leeuwen, de Breedgeschouderde Beren. De initiatiefnemers van deze rituele dans verdienen ook een toepasselijke naam: de Oeverloze Vergadertijgers." SP-fractievoorzitter Ron Meyer.

Lees verder

Pagina's

U bent hier