h

In de fractie...

Nieuws en initiatieven vanuit de Gemeenteraad(sfractie)

14 juni 2013

Buitenring: weg van half miljard, hoogste tijd voor haalbaar alternatief

"De weg wordt nog duurder OF de vierbaans Driessen-Drive is van de baan. De hoogste tijd voor een haalbaar alternatief." SP-fractievoorzitter Ron Meyer pleit voor het

Lees verder
6 juni 2013

VVD wil kwijtschelding aan arme Heerlenaren afschaffen

"U wil de allerarmste Heerlenaren pakken, ten gunste van mensen in grote villa's." SP-wethouder Peter van Zutphen in reactie op het VVD-idee voor het afschaffen van kwijtschelding aan arme Heerlenaren.

Lees verder
6 juni 2013

73% van de winkeliers tegen meer koopzondagen, meerderheid raad wil ELKE ZONDAG open

"73% ondernemers is tegen uitbreiding van de huidige 16 koopzondagen, maar een meerderheid van de raad besluit tot 52 koopzondagen. Een belachelijke vertoning! Een beter bewijs is er niet: de partij van de kleine winkelier heet SP." zegt SP-raadslid Dominique Ducornez

Lees verder
4 juni 2013

Rotonde aangepast, veiliger situatie

Door een aantal buurtbewoners werd de SP geinformeerd over de gevaarlijke verkeerssituatie voor met name fietsers bij de rotonde op de Sint Franciscusweg-Molenberglaan, achter het Bernardinuscollege. SP-raadslid Sedai Baykraktar ondernam actie: "We hebben die problemen meteen bij de gemeente gemeld en die heeft er toen zo snel mogelijk werk van gemaakt. Zo zie je maar dat heel veel snel kan worden opgelost, als mensen maar aan de bel trekken."

Lees verder
25 mei 2013

PETITIE MSP overhandigen: vrijdag 31 mei om 13.00 uur

Meezenbroekse SP'ers haalden afgelopen weken ruim 500 handtekeningen op voor het behoud van belangrijke voorzieningen in MSP.
De Meezenbroekers willen de pinautomaat (SNS) en de supermarkt (Plus) behouden. Wethouder Barry Braeken (PvdA) zal de handtekeningen in ontvangst nemen. De petitie zal ook aan de bank worden aangeboden.

Lees verder
14 mei 2013

Oud CBS-rapport: stop de heksenjacht!

"Sommigen spraken over fraude, over Roermondse toestanden, over belangenverstrengeling en over vriendjespolitiek. Ondanks een voortdurende en hardnekkige stroom aan verdachtmakingen en vreugdedansjes van politieke machtsdenkers is daar niets van overeind gebleven. Stop de heksenjacht, nu! Het is tijd om de schouders eronder te zetten!" aldus SP-fractievoorzitter Ron Meyer

Lees verder
13 mei 2013

Wanvertoning Leers, Petermann en Hummel bij oud-CBS-onderzoek

HET CONCEPT-ONDERZOEKSRAPPORT IS GELEKT UIT DE BEGELEIDINGSCOMMISSIE: DAT IS EEN MISDRIJF.

Lees verder
15 april 2013

Rode Mannetje continues: doorpakken met Graaiersregeling

Heerlen was een van de eerste gemeenten die de over-de-top-salarissen in de (semi)publieke sector aanpakte. Dat had onder andere te maken met de acties van het Rode Mannetje. De SP-mascotte verscheen op de stoep van (thuis)zorginstellingen en andere publieke organisaties die hun bobos te-veel-betalen. De Provincie Limburg voerde zelfs een regeling in met de veelzeggend naam: graaiersregeling. Voortaan zouden organisaties die hun bestuurders boven-Balkenendenorm-salarissen betalen, voor het teveel-betaalde worden gekort op hun subsidie.

Lees verder
12 april 2013

Sluiting parkeerdek oud-CBS: risico op parkeeroverlast GMS

De SP-fractie heeft vernomen dat het parkeerdek van het oude CBS-gebouw gesloten zal worden. Momenteel wordt dat dek gebruikt door personeel en bezoekers van onder andere de Belastingdienst. Het gaat naar schatting om enkele honderden auto's per dag.

Lees verder
26 maart 2013

Sibelco: geen afgraving tot aan de achterdeur!

Sibelco wil nu niet alleen de Mijnsteenberg afgraven, maar ook nog eens de schil die overblijft. Dat is tegen een eerder akkoord. De SP zegt: afspraak is afspraak.

Lees verder

Pagina's

U bent hier