h

Foto: SP

De SP is één van twee grootste partijen in Heerlen. De verkiezingen van 2022 laten zien dat er een brede steun is voor de sociale koers in de stad.

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart heeft de SP 8 zetels behaald. Voor de SP betekent dit een beperkt verlies ten opzichte van de vorige verkiezingen. De oude coalitie onder leiding van de SP bleef wel gelijk. Dat juist de oppositie hard verloor is een signaal dat er brede steun is voor de sociale koers die onder leiding van de SP is ingezet.


1 juli 2020

MOLENBERG: “GEDEPUTEERDE BRUGMAN, GEEF ONS DE BUS TERUG!”

Foto: Jeroen Hendriks

Bewoners van de Molenberg voeren met steun van de SP actie voor terugkeer van de bus. Ruim 40 Molenbergers kwamen ondanks de regen en Corona-regels naar de plek waar ooit een bushalte was. Tientallen anderen waren er online bij. De actiebereid groeit met de week. Gedeputeerde Carla Brugman nam dinsdagavond via Zoom honderden steunbetuigingen in ontvangst.

Lees verder
30 juni 2020

SP op de koffie bij Doorn&Salari Vastgoed in Schiedam

Foto: SP

Bewoners van flats in de zogenaamde 'Doornstraatjes' op de Heerlenbaan gingen op de koffie bij verhuurder van Doorn & Salari (D&S) in Schiedam en boden daar een petitie aan waarin gevraagd werd om de woningen te herstellen en beter te onderhouden. Dit gebeurde, nadat de verhuurder in eerste instantie weigerde om naar Heerlen te komen. 

Lees verder
21 juni 2020

SP steunt 15 Burgemeesters: "Stop de tweedeling, investeer in mensen"

Afgelopen dagen presenteerden burgemeesters van 15 steden een manifest om de tweedeling, veroorzaakt door de coronacrisis aan te pakken. Ook burgemeester Roemer van Heerlen steunde het manifest. De SP in Heerlen doet samen met de SP-fracties uit de 15 steden gezamenlijke voorstellen om zich hierbij aan te sluiten. "Juist op plekken waar meer armoede bestaat en zorg en ondersteuning
nodig is, moet de overheid nu meer investeren om tweedeling en achterstelling te bestrijden. Wij ondersteunen de oproep van de burgemeesters._" zegt de Heerlense SP-fractievoorzitter Ron Meyer.

Lees verder
15 juni 2020

Hulp bij het invullen van uw belastingaangifte 2019

Vanaf nu kunt u weer hulp krijgen bij het invullen van uw belastingaangifte 2019. U kunt hiervoor een afspraak maken bij de Hulpdienst van de SP in Heerlen. Belt u daarvoor het SP-huis op nummer 045-5725777 op wonsdagavond tussen 1900 uur en 2000 uur of op zaterdagmorgen tussen 1000 uur en 11 uur. Op deze website kunt u onder het kopje "Hulpdienst" lezen welke documenten u bij het invullen dient mee te brengen. Als vanouds is deze service gratis en hoeft u geen lid van de SP te zijn om ervan gebruik te maken.

Lees verder
1 juni 2020

Meldpunt verrommeling

Foto: sita bottenberg

Op vele plaatsen in onze stad puilen de prullenbakken uit en zwerven afval en onkruid rond. Dat is een verantwoordelijkheid van onze hele Heerlense gemeenschap, met de gemeente als belangrijke hoeder. Veel bewoners zijn de troep beu. SP-raadslid Sita Bottenberg-Brylka deelt die ergernis en is het Meldpunt Verrommeling gestart.

Lees verder
27 april 2020

SP START ACTIE TEGEN HUURVERHOGING ‘0 % is genoeg’

Foto: SP

Vandaag viert Nederland geen Koningsdag maar Woningsdag. Dat lijkt een leuke woordspeling, maar Woningsdag zou nog veel leuker zijn als iedereen een goede en betaalbare woning heeft. Vorig jaar had al de helft van de huurders moeite met het betalen van de huur. En velen krijgen het nu nog moeilijker, omdat op dit moment veel gezinnen in Nederland door de coronacrisis te maken met een terugval in inkomsten. Maar ondertussen gaan de huren per 1 juli voor velen nog verder omhoog. De SP roept daarom vandaag alle huurbazen op om de huurverhoging te stoppen, want 0 is genoeg! Iedereen kan deze
oproep steunen op www.sp.nl/stopdehuurverhoging.

Lees verder
27 april 2020

DE PINKIOSK IS GEPLAATST

Foto: Anita Hendriks-Berg

De bewoners van de Molenberg hebben samen met Sita Bottenberg en Anita Hendriks-Berg, raadsleden van de SP, actie gevoerd om de pinautomaat terug te krijgen. Zo overhandigde eind 2019 een grote groep Molenbergers een petitie aan de ING. Vrijdag 24 april 2020 is de bank begonnen met het plaatsen van de pinkiosk. De bewoners moeten nog even geduld hebben voordat de pinkiosk operationeel is, maar de start is gemaakt.

Lees verder
20 april 2020

Onderzoek bescherming vitale beroepen: een eerste tussenbalans

Foto: SP

In de samenleving krijgen de mensen die in de frontlinie van de
Coronacrisis werken ontzettend veel lof. En meer dan terecht!.
De SP onderzoekt de ervaringen van de mensen die het werk doen en
heeft contact met honderden mensen met vitale beroepen.

Lees verder
15 april 2020

De SP in Limburg start een posteractie ‘Onze Helden’

Alle afdelingen van de SP in Limburg lanceren samen de postercampagne ‘Onze Helden’ waarmee zij alle mensen in een vitaal beroep een hart onder de riem willen steken en samen met hun strijden voor betere lonen en arbeidsvoorwaarden. 

Lees verder
1 april 2020

Now Hiring: Statenfractie SP Limburg zoekt nieuwe fractiemedewerkers

De Statenfractie is op zoek naar 2 nieuwe, enthousiaste  medewerkers. Interesse in een boeiende, leerzame en afwisselende baan? Kijk voor meer info op: limburg.sp.nl/nieuws en reageer!

Lees verder

Pagina's