h

Foto: SP

De SP is één van twee grootste partijen in Heerlen. De verkiezingen van 2022 laten zien dat er een brede steun is voor de sociale koers in de stad.

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart heeft de SP 8 zetels behaald. Voor de SP betekent dit een beperkt verlies ten opzichte van de vorige verkiezingen. De oude coalitie onder leiding van de SP bleef wel gelijk. Dat juist de oppositie hard verloor is een signaal dat er brede steun is voor de sociale koers die onder leiding van de SP is ingezet.


22 maart 2020

Geen huisuitzettingen en afsluitingen van energie en water in Heerlen

In Heerlen zullen in ieder geval tot 6 april geen huisuitzettingen plaatsvinden bij woningen in de sociale woningbouw. Ook zullen er geen afsluitingen van gas, elektriciteit en water uitgevoerd worden.

Lees verder
18 maart 2020

Tijdelijke stopzetting afspraken rondom belastingaangifte 2019 ivm het coronavirus

gegeven de voorzichtigheid in de contacten, die geboden is als maatregel om het coronavirus te bestrijden, is ook het maken van afspraken bij de hulpdienst voor hulp bij het invullen van de belastingaangiften tijdelijk gestopt. U kunt bij de Belastingdienst uitstel voor het invullen aanvragen.

Lees verder
20 februari 2020

Aanmelden voor hulp bij het invullen van de belastingaangifte 2019

Vanaf nu kunt u zich telefonisch aanmelden voor de aangifte 2019. Belt u tijdens het spreekuur op woensdagavond en op zaterdagmorgen (045 5725777), dan worden uw gegevens genoteerd en zal de Hulpdienst contact met u zoeken om voor het invullen van de Belastingaangifte 2019, een afspraak met u te maken.

Lees verder
13 januari 2020

Nieuwjaarsbijeenkomst 2020 SP afdelingen Zuid-Limburg

Foto: SP

Elk jaar organiseren de SP afdelingen voor hun leden een Nieuwjaarsbijeenkomst, dus ook in 2020. Graag willen we je daarvoor van harte uitnodigen en wel op 

Lees verder
21 december 2019

ACTIESUCCES: DE PINKIOSK KOMT ER

Foto: Dylan Schiffer

De pinkiosk komt terug op de Molenberg. Na verschillende acties werden op vrijdag 20 december 2019, 400 steunbetuigingen overhandigd aan Wethouder Peter van Zutphen en Roel Peters van Geldmaat. Jaren geleden verdween de pinautomaat, maar nu komt er een pinkiosk terug! “Als gewone mensen opstaan, kunnen we zelfs bankiers overtuigen!” zegt Anita Hendriks-Berg.

Lees verder
9 december 2019

SP Heerlen presenteert maatregelen om lachgasgebruik tegen te gaan

Foto: SP

De SP-fractie in de Gemeenteraad van Heerlen presenteert een breed pakket van maatregelen om het gebruik van lachgas te ontmoedigen en tegen te gaan. SP raadslid Sedai Bayraktar heeft de maatregelen tijdens de vergadering van de Commissie Leefomgeving (LO) op 4 december 2019 aan burgemeester Emile Roemer aangeboden.

Foto: Chris Hesse
Lees verder
4 december 2019

Pinautomaat Molenberg moet terug komen!

Op de Molenberg is in 2017 de pinautomaat weggehaald. Sinds die tijd moeten de bewoners naar het Centrum, naar Heerlerbaan of naar Landgraaf om te kunnen pinnen. Het is toch wel heel erg als je zover moet gaan om aan je eigen geld te komen. Dan hebben we het nog niet over de extra CO2 uitstoot: je moet wel met de auto om te kunnen gaan pinnen. 10 jaar geleden hebben wij met zijn allen de banken overeind gehouden, nu worden als dank de pinautomaten weggehaald.

Lees verder
19 november 2019

Stem voor de Rooie Reus prijs 2019!

Foto: I, Tijkools / wikipedia

Elk jaar looft de SP de Rooie Reus-prijs uit, bestemd voor een persoon of een groep die strijdt tegen groot of klein maatschappelijk onrecht en voor een betere samenleving. Doorzettingsvermogen en creativiteit tellen zwaar mee bij de beoordeling van kandidaten door een jury, die ook oog heeft voor de belangeloosheid en voor de bereidheid je voor anderen in te zetten. Dat is allemaal in de geest van de historische 'Rooie Reus' Dirk de Vroome (1925 - 1986) die in de tweede helft van de 20ste eeuw een ware schrik was voor arrogante autoriteiten en een helpende hand voor mensen in nood.
Dit jaar nomineert de Rooie Reus-jury, op basis van aangedragen kandidaten, de volgende drie groepen voor de Rooie Reus-prijs 2019:

Lees verder
6 november 2019

PLEIDOOI VOOR EMOTIONELE INTELLIGENTIE

Foto: Hilde Leeman

Vanavond, 6 november, de eerste termijn van de algemene beschouwingen in de Heerlense gemeenteraad. SP-fractievoorzitter Ron Meyer hield onderstaande betoog.

Lees verder
2 november 2019

Uitnodiging bijwonen voorstelling "GAS" in Amersfoort

Foto: SP / Toneelgroep Jan Vos

Op zondag 17 november speelt de geweldige voorstelling GAS van Toneelgroep Jan Vos in Amersfoort. Wij willen jou en al onze vrijwilligers bedanken voor alle inzet voor onze mooie partij. Daarom kun je als SP-lid die dag voor maar € 12,50 genieten van de voorstelling en je krijgt een drankje en hapje van ons.

Lees verder

Pagina's