h

Foto: SP

De SP is één van twee grootste partijen in Heerlen. De verkiezingen van 2022 laten zien dat er een brede steun is voor de sociale koers in de stad.

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart heeft de SP 8 zetels behaald. Voor de SP betekent dit een beperkt verlies ten opzichte van de vorige verkiezingen. De oude coalitie onder leiding van de SP bleef wel gelijk. Dat juist de oppositie hard verloor is een signaal dat er brede steun is voor de sociale koers die onder leiding van de SP is ingezet.


9 december 2019

SP Heerlen presenteert maatregelen om lachgasgebruik tegen te gaan

Foto: SP

De SP-fractie in de Gemeenteraad van Heerlen presenteert een breed pakket van maatregelen om het gebruik van lachgas te ontmoedigen en tegen te gaan. SP raadslid Sedai Bayraktar heeft de maatregelen tijdens de vergadering van de Commissie Leefomgeving (LO) op 4 december 2019 aan burgemeester Emile Roemer aangeboden.

Foto: Chris Hesse
Lees verder
4 december 2019

Pinautomaat Molenberg moet terug komen!

Op de Molenberg is in 2017 de pinautomaat weggehaald. Sinds die tijd moeten de bewoners naar het Centrum, naar Heerlerbaan of naar Landgraaf om te kunnen pinnen. Het is toch wel heel erg als je zover moet gaan om aan je eigen geld te komen. Dan hebben we het nog niet over de extra CO2 uitstoot: je moet wel met de auto om te kunnen gaan pinnen. 10 jaar geleden hebben wij met zijn allen de banken overeind gehouden, nu worden als dank de pinautomaten weggehaald.

Lees verder
19 november 2019

Stem voor de Rooie Reus prijs 2019!

Foto: I, Tijkools / wikipedia

Elk jaar looft de SP de Rooie Reus-prijs uit, bestemd voor een persoon of een groep die strijdt tegen groot of klein maatschappelijk onrecht en voor een betere samenleving. Doorzettingsvermogen en creativiteit tellen zwaar mee bij de beoordeling van kandidaten door een jury, die ook oog heeft voor de belangeloosheid en voor de bereidheid je voor anderen in te zetten. Dat is allemaal in de geest van de historische 'Rooie Reus' Dirk de Vroome (1925 - 1986) die in de tweede helft van de 20ste eeuw een ware schrik was voor arrogante autoriteiten en een helpende hand voor mensen in nood.
Dit jaar nomineert de Rooie Reus-jury, op basis van aangedragen kandidaten, de volgende drie groepen voor de Rooie Reus-prijs 2019:

Lees verder
6 november 2019

PLEIDOOI VOOR EMOTIONELE INTELLIGENTIE

Foto: Hilde Leeman

Vanavond, 6 november, de eerste termijn van de algemene beschouwingen in de Heerlense gemeenteraad. SP-fractievoorzitter Ron Meyer hield onderstaande betoog.

Lees verder
2 november 2019

Uitnodiging bijwonen voorstelling "GAS" in Amersfoort

Foto: SP / Toneelgroep Jan Vos

Op zondag 17 november speelt de geweldige voorstelling GAS van Toneelgroep Jan Vos in Amersfoort. Wij willen jou en al onze vrijwilligers bedanken voor alle inzet voor onze mooie partij. Daarom kun je als SP-lid die dag voor maar € 12,50 genieten van de voorstelling en je krijgt een drankje en hapje van ons.

Lees verder
14 oktober 2019

Ontwikkelingen inzake voormalig pand autoverhuurbedrijf Bastiaans/Spoorsingel 50

Foto: SP

De Spoorsingel/GMS-kant van het spoor heeft het decennialang zwaar
gehad. Waakzaamheid op het vlak van de leefbaarheid is nog steeds
noodzakelijk. Het is goed om te zien dat er in dit gebied ontwikkelingen plaatsvinden. Er is gezien het verleden wel alle reden
om ontwikkelingen nauwgezet te volgen. Voldoen die ontwikkelingen aan de visie van het College op dit gebied en voldoen ze aan alle regels die de leefbaarheid van de buurt(bewoners) ten goede komen. Daarom stelden de SP raadsleden Sedayi Bayraktar en Ron Meyer onderstaande vragen aan het College van B&W.

Lees verder
12 oktober 2019

Kasteellaan geen Racebaan!

Foto: sita bottenberg

Meezenbroek eiste (twee jaar geleden) dat de “Kasteellaan geen racebaan” meer zou zijn. De Kasteellaan werd mooi ingericht maar de veiligheid heeft niet voorop gestaan. Het ziet er wel prachtig uit, daar zijn de buurtbewoners het over eens. Maar helaas is de laan niet veiliger geworden.

Lees verder
15 september 2019

Help mee om natuur- en zwemrecreatie in de Zuidplas van de Sibelco-groeve in Parkstad vanaf 2020 mogelijk te maken!

De Zuidplas in Parkstad (in de Sigrano/Sibelco groeve) biedt een
unieke kans voor natuur- en zwemrecreatie. Al 15 jaar wordt openstelling van deze natuurplas beloofd maar niet waargemaakt. Het Comité Zuidplas Parkstad 2020 zet zich hiervoor in en wordt hierbij gesteund door de SP in Parkstad.

Lees verder
6 augustus 2019

De SP-hulpdienst wijst ook mensen met schulden op hun rechten

4 miljoen van de circa 17 miljoen inwoners in Nederland zitten in (vaak ernstige) financiële problemen.  Rekenen we deze cijfers naar de eigen woonomgeving om, dan betekent dit dat 1 op de 4 buurtgenoten hiermee te maken kan hebben. Mede hierdoor doen veel personen een beroep op bewindvoering en schuldhulpverlening. Voor deze mensen geldt dat hun de rechten doorgaans goed bewaakt worden.

Lees verder
21 juli 2019

Stap vooruit met SIBELCO

Er lijkt nu eindelijk een beetje schot te komen in de plannen voor de herinricting van de Sibelcogroeve. In mei werden raadsleden uit Heerlen en Landgraaf uitgenodigd voor een werkbezoek, waarbij de nieuwe visie over het gebied werd gepresenteerd. De Zuid-Westplas zal in 2020 definitief worden opengesteld voor wandelaars, fietsers en vissers. Ook zal er een hondenstrand worden gerealiseerd.

Lees verder

Pagina's