h

Foto: SP

De SP is één van twee grootste partijen in Heerlen. De verkiezingen van 2022 laten zien dat er een brede steun is voor de sociale koers in de stad.

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart heeft de SP 8 zetels behaald. Voor de SP betekent dit een beperkt verlies ten opzichte van de vorige verkiezingen. De oude coalitie onder leiding van de SP bleef wel gelijk. Dat juist de oppositie hard verloor is een signaal dat er brede steun is voor de sociale koers die onder leiding van de SP is ingezet.


14 oktober 2019

Ontwikkelingen inzake voormalig pand autoverhuurbedrijf Bastiaans/Spoorsingel 50

Foto: SP

De Spoorsingel/GMS-kant van het spoor heeft het decennialang zwaar
gehad. Waakzaamheid op het vlak van de leefbaarheid is nog steeds
noodzakelijk. Het is goed om te zien dat er in dit gebied ontwikkelingen plaatsvinden. Er is gezien het verleden wel alle reden
om ontwikkelingen nauwgezet te volgen. Voldoen die ontwikkelingen aan de visie van het College op dit gebied en voldoen ze aan alle regels die de leefbaarheid van de buurt(bewoners) ten goede komen. Daarom stelden de SP raadsleden Sedayi Bayraktar en Ron Meyer onderstaande vragen aan het College van B&W.

Lees verder
12 oktober 2019

Kasteellaan geen Racebaan!

Foto: sita bottenberg

Meezenbroek eiste (twee jaar geleden) dat de “Kasteellaan geen racebaan” meer zou zijn. De Kasteellaan werd mooi ingericht maar de veiligheid heeft niet voorop gestaan. Het ziet er wel prachtig uit, daar zijn de buurtbewoners het over eens. Maar helaas is de laan niet veiliger geworden.

Lees verder
15 september 2019

Help mee om natuur- en zwemrecreatie in de Zuidplas van de Sibelco-groeve in Parkstad vanaf 2020 mogelijk te maken!

De Zuidplas in Parkstad (in de Sigrano/Sibelco groeve) biedt een
unieke kans voor natuur- en zwemrecreatie. Al 15 jaar wordt openstelling van deze natuurplas beloofd maar niet waargemaakt. Het Comité Zuidplas Parkstad 2020 zet zich hiervoor in en wordt hierbij gesteund door de SP in Parkstad.

Lees verder
6 augustus 2019

De SP-hulpdienst wijst ook mensen met schulden op hun rechten

4 miljoen van de circa 17 miljoen inwoners in Nederland zitten in (vaak ernstige) financiële problemen.  Rekenen we deze cijfers naar de eigen woonomgeving om, dan betekent dit dat 1 op de 4 buurtgenoten hiermee te maken kan hebben. Mede hierdoor doen veel personen een beroep op bewindvoering en schuldhulpverlening. Voor deze mensen geldt dat hun de rechten doorgaans goed bewaakt worden.

Lees verder
21 juli 2019

Stap vooruit met SIBELCO

Er lijkt nu eindelijk een beetje schot te komen in de plannen voor de herinricting van de Sibelcogroeve. In mei werden raadsleden uit Heerlen en Landgraaf uitgenodigd voor een werkbezoek, waarbij de nieuwe visie over het gebied werd gepresenteerd. De Zuid-Westplas zal in 2020 definitief worden opengesteld voor wandelaars, fietsers en vissers. Ook zal er een hondenstrand worden gerealiseerd.

Lees verder
30 juni 2019

een succesvolle eerste SP-tour door Heerlen

Foto: Jos Piefer

Met 70 geïnteresseerden, in 35° hitte, dwars door Heerlen. Langs historische en moderne strijd- en succesplekken werden aan de hand van foto's, krantenartikelen en bijzondere attributen werden verhalen verteld. Over mijnwerkers, murals, maankwartier, tunnels, vastgoedstrijd, heroine, buurtacties en schoonmakersstakingen.

Lees verder
11 juni 2019

SP Hulpdienst Heerlen zoekt versterking

De Heerlense SP-Hulpdienst is naarstig op zoek naar vrijwilligers die als telefonist de telefonische aanmeldingen voor het spreekuur op een afsprakenlijst registreren.
De werkzaamheden vinden plaats in het SP-Huis aan de Oude Kerkstraat 9, in Heerlen (Schandelen).
Telefonisten werken bij toerbeurt op woensdag tussen 19.00 en 20.00 uur en op zaterdag tussen 10.00 en 11.00 uur .
Lees verder
11 juni 2019

Skatehal The Promise

Begin vorig jaar heeft ROOD, jongeren binnen de SP, een enquête gehouden onder gebruikers van de skatehal. Daaruit bleek al dat er dingen niet goed gingen. SP-raadslid Yolanda Claessens heeft toen schriftelijke vragen gesteld aan wethouder Martin de Beer en hem gevraagd om actie te ondernemen. Naar aanleiding van het incident in februari van dit jaar tussen de beheerder en een van de gebruikers, heeft zij in de raadsvergadering van 27 februari jl. opnieuw aan de wethouder gevraagd om nu eindelijk te zorgen voor een oplossing.

Lees verder
30 mei 2019

Energielabel Z = onderhoud achterstand!

Foto: Hilde Leeman

Bewoners van de zogenaamde duplexwoningen gelegen aan de Eikstraat ondervinden al lange tijd hinder van achterstallig onderhoud door verhuurder Woonpunt. Samen met buurtbewoners Ben Kiekens en Jaqueline Wilbers ging SP Heerlen deur-aan-deur met een enquêteformulier. Al heel snel bleek dat iedereen last had van onder andere schimmel in huis, tocht, vocht, scheuren in de muren en
ongedierte. De buitenzijde vertoont afbrokkelende muren en
loshangende platen. Schrikbarend!

Lees verder
28 mei 2019

SP steunt stakers en bezoekt chauffeurs Ariva in Heerlen

Foto: Ben Tarici

Dinsdag 28 mei staakten de werknemers in het openbaar vervoer voor
een fatsoenlijk pensioen. Ze eisen dat de AOW leeftijd op 66 jaar blijft
staan. De SP steunt deze eisen. Om onze solidariteit te laten zien
bezocht een delegatie van de SP de stakende buschauffeurs
van Ariva aan de CBS-weg in Zeswegen. Het bezoek van de SP werd
gewaardeerd.

Lees verder

Pagina's