h

Foto: SP

De SP is één van twee grootste partijen in Heerlen. De verkiezingen van 2022 laten zien dat er een brede steun is voor de sociale koers in de stad.

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart heeft de SP 8 zetels behaald. Voor de SP betekent dit een beperkt verlies ten opzichte van de vorige verkiezingen. De oude coalitie onder leiding van de SP bleef wel gelijk. Dat juist de oppositie hard verloor is een signaal dat er brede steun is voor de sociale koers die onder leiding van de SP is ingezet.


15 maart 2018

SP-raadslid in de eigen huiskamer in gesprek met buurtbewoners uit Douve Weien

Foto: Liesbeth Hesse

Een klein, maar fijn huiskamergesprek bij raadslid Chris Hesse. Drie buurtbewoners deelden niet alleen hun zorgen over Heerlen, maar zeker ook hun trots. ‘Er is de afgelopen jaren veel in positieve zin veranderd’, was de gezamenlijke conclusie. Maar alertheid is vereist. Niet voldaan achterover leunen, maar in de gaten houden hoe de stand van zaken is t.a.v. veiligheid in bepaalde buurten. De inzet van een ‘mini- operatie Hartslag’ werd met instemming begroet. Een heel lijstje met vragen werd behandeld, over het verkiezingsprogramma, maar ook over de sleepwet.  

Lees verder
14 maart 2018

Roemer vanaf 16 maart waarnemend burgemeester van Heerlen: Welkom Emile!

Foto: harmen de wind

SP-voorzitter Ron Meyer: 'Onze partij heeft nog niet eerder een burgemeester geleverd en wij zijn enorm trots dat Emile onze eerste burgemeester is. Ik heb er het volste vertrouwen in dat hem deze rol goed past.'

Lees verder
12 maart 2018

Ron Meyer in verkiezingsdebat van Noa de Mes: maak een zwarte lijst van foute eigenaren van leegstaande panden in Heerlen

Foto: chris hesse

Tijdens het Heerlense verkiezingsdebat bij Noa de Mes, was leegstand in de stad één van de thema's. Lijsttrekker Ron Meyer zei hierover onder andere dat er een zwarte lijst moet komen met daarop pandeigenaren die een gebouw op een strategische plek in de stad bewust laten leegstaan en verloederen.

Lees verder
11 maart 2018

Verkiezingsdebat over veilige buurten in de Royal

Foto: Vincent Offermans

Meer wijkagenten, bizarre bezuinigingen op de Geestelijke Gezondheidszorg en veilige buurten. Dat waren dé onderwerpen in het eerste Heerlense Royaldebat. Charles Claessens (CDA), Martin de Beer (VVD) en Ron Meyer (SP) gingen onder leiding van Frank Benneker (journalist ViaHeerlen) met elkaar in debat. Voor de liefhebbers. Het hele debat over veiligheid is hier te zien: https://vimeo.com/258985631/849ac9939a

Lees verder
11 maart 2018

SP Heerlen op pad!

Foto: SP

Weer in heel Heerlen op pad! SP’ers waren onder andere te vinden in Zeswegen, Heerlerbaan, Eikenderveld en Heerlen-centrum. We spraken talloze Heerlenaren. Over goede zorg, veiligheid, de bestrijding van kinderarmoede, aandacht voor onze ouderen en nog veel meer. Kom naar op Heerlen!

Lees verder
10 maart 2018

Harrie Sevriens, 1957-2018

Foto: Dominique Ducornez

"Harrie is Heerlen. Harrie spreekt bijna altijd Nederlands, maar kent wel degelijk Limburgs. Precies als Heerlen. Harrie ziet er soms verwaarloosd uit, maar toch vallen de vrouwen op hem. Precies Heerlen. Harrie heeft vele talenten, maar veel mensen met talenten vertrouwen hem niet. 100% Heerlen. Harrie kan onbehouwen uit de hoek komen, maar heeft een hart van goud. Inderdaad, ook dat is Heerlen. Harrie hangt in de kroeg en lijkt dan alleen maar wartaal uit te slaan; maar luister goed en laat je niet afleiden door wat het lijkt, want dan mis je een heleboel. Harrie is precies als Heerlen."
Hans op de Coul

Lees verder
8 maart 2018

"Sam-Sam-plein" geopend in basisschool de Wegwijzer

Foto: Luc Lodder / de Limburger

Een maand lang werd er gewerkt bij basisschool De Wegwijzer in Zeswegen om het speelplein van kaal en saai om te bouwen tot een kleurrijk en speels geheel. De nieuwe speelplaats, ontworpen door de kinderen en alle andere bewoners van Brede Maatschappelijke Voorziening SamSam, werd officieel geopend door wethouder Jordy Clemens en bestuursvoorzitten Bert Nelissen. Alle reden voor een feestje dus! Te meer daar dit nieuwe “Sam-Sam-plein” ook door ouders en buurtbewoners gebruikt kan worden als ontmoetingsplek.

Lees verder
6 maart 2018

Gemeenteraad van Luik zegt nu ook: Tihange moet dicht!

Foto: SP

Goed nieuws! Ook de gemeenteraad van Luik is nu voor sluiting van Tihange. Afgelopen jaar was de SP nauw betrokken bij acties tegen de gevaarlijke en vervuilende kerncentrale, net over de grens in België. Het doel is helder: Tihange moet dicht en we moeten nú kiezen voor groene energie.

Lees verder
28 februari 2018

Veiligheid en Politiecapaciteit in Heerlen

De Nederlandse Politie Bond heeft recent een rapport gepresenteerd waaruit blijkt dat veel (zware) aangiften van mensen 'op de plank' blijven liggen. Bron: https://www.politiebond.nl/actueel/nieuws-and-blog/noodkreet-recherche-waar-blijft-onze-versterking/. Door een gebrek aan rechercheurs is de politie niet in staat om misdaden op te sporen. Ook is de helft van alle politiebureaus gesloten. Volgens 400 rechercheurs en de Nederlandse Politie Bond hebben veel criminele organisaties vrij spel. Er wordt door hen voor actie gepleit. Ook in onze stad zijn er veel 'plankzaken' en mensen ergeren zich daar groen en geel aan. Vandaar dat de SP in de raadsvergadering van 28 februari, onderstaande vragen aan het College van B&W stelt.

Lees verder
27 februari 2018

Kansrijk van Start: ieder kind vanaf de geboorte, gelijke kansen

Foto: SP / gemeente Heerlen

Een breed palet aan maatregelen, gericht op de gezondheid van zwangere vrouwen en het allerjongste kind. Dat lanceren Gemeente Heerlen en Provincie Limburg vandaag samen met een groot aantal partners met het project "Kansrijk van Start". SP wethouder Jordy Clemens van Heerlen nam het initiatief tot de aanpak: ‘Het feit dat de plek waar je wieg staat, in een rijke of arme buurt, zó bepalend is voor je kansen op een gezond en gelukkig leven is onverteerbaar. Dat is voor mij het grootst denkbare onrecht. Daarom is het zo belangrijk dat zoveel partijen uit zorg, overheid en wetenschap samenwerken in het belang van de allerjongste kinderen. Je zou kunnen spreken van een soort deltaplan voor gezonde zwangerschappen.’ De aanpak bestaat uit concrete maatregelen, betere afstemming tussen betrokken partijen en wetenschappelijke monitoring van moeders en kinderen.

Lees verder

Pagina's