h

Algemeen

15 mei 2012

Lokale economie: onze eigen kracht!

Voor sommigen is de economie een exacte wetenschap. Volgens anderen is politiek een exacte wetenschap. Volgens ons hebben beiden bovenal met mensen te maken. De economische visie kan niet zonder de sociale. En omgekeerd.
SP-fractievoorzitter Ron Meyer in het debat over de Heerlense visie op de (lokale) economie

Lees verder
11 mei 2012

Oude Lindestraat

De SP vindt het belangrijk om mensen te betrekken bij beslissingen in onze buurten en stad. Grote en kleinere beslissingen.
De gemeenteraad van Heerlen heeft unaniem besloten een parkeerplaats in de Oude Lindestraat toe te staan. Voordat de SP instemde, gingen de SP-raadsleden Sedai Bayraktar en Piet Brauer langs de deuren in de Oude Lindestraat. Een meerderheid van de aanwezige bewoners bleek weinig bezwaar te hebben tegen de parkeerplaats. De SP heeft in de gemeenteraad desondanks aangedrongen en afgedwongen dat er rekening wordt gehouden met de zorgen van buurtbewoners.

Lees verder
8 mei 2012

Brandweer structureel in de fout met Arbeidstijden: was de veiligheid in het geding?

Werd de gemeenten in Parkstad een rad voor ogen gedraaid door het management van de Brandweer? Dat is de vraag naar aanleiding van een uitspraak van de rechter. Vakbonden stellen al lange tijd dat het rooster van de Brandweer in Parkstad fout en onveilig is. De rechter geeft hen gelijk.
Volgens Gian Kerstges van vakbond Abvakabo en de brandweermensen die eerder al actievoerden moet het management van de brandweer de arbeidstijden corrigeren en gaat dat de gemeenten "tonnen kosten". In het LD van 8 mei 2012 zegt hij:?De brandweer heeft altijd volgehouden dat er geen structurele problemen zijn, terwijl deze uitspraak duidelijk maakt dat alles met kunst- en vliegwerk overeind wordt gehouden. Dat er overtredingen nodig zijn om binnen het budget te blijven. En: Gemeenteraden hebben steeds gevraagd: kunnen jullie binnen dit budget de brandweerzorg op hetzelfde veiligheidsniveau houden? Nou blijkbaar niet.

Lees verder
7 mei 2012

Zorgacademie komt eraan

De Zorgacademie komt eraan. De SP was voorstander van de Zorgacademie, net als een meerderheid van de Heerlense gemeenteraad (hoewel 2 partijen later draaiden, maar die zullen nu ongetwijfeld terugdraaien). Een samenwerking van zorg- en onderwijsinstellingen: van ziekenhuis tot Arcus, van Hoge School tot Mondriaan. Een bundeling van krachten die tot betere zorg moet leiden in een regio met vergrijzing. Binnenkort wordt het gebouw opgeleverd en kunnen studenten er aan de slag. De SP is blij dat de Zorgacademie binnenkort daadwerkelijk in gebruik wordt genomen.

Lees verder
1 mei 2012

#CodeROOD: Debat met Frans Timmermans en Jan Marijnissen

LANDELIJK POLITIEK DEBAT IN HEERLEN

#CODEROOD MET FRANS TIMMERMANS, JAN MARIJNISSEN en anderen

Links is dood, leve links
30 jaar lang privatiseren, 30 jaar lang verheerlijking van ikke-ikke-ikke, 30 jaar lang uitholling van publieke voorzieningen. En tot overmaat van ramp een globale crisis van het financiele systeem.

Lees verder
22 april 2012

Roemer: Land in zorgen, tijd om te kiezen

Nederland verkeert in zwaar weer en de regering weet het niet meer. Dat is slecht nieuws voor iedereen die zich zorgen maakt over de toekomst. Ons land zit in zorgen maar het kabinet ziet geen uitweg. Premier Mark Rutte, vicepremier Maxime Verhagen en gedoger Geert Wilders dragen, met hun partijen, een zware verantwoordelijkheid voor de doodlopende straat waarin ze Nederland hebben gestuurd. Ik realiseer me dat het voor hen moeilijk was maar politiek gaat nu eenmaal niet over makkelijke dingen. Ze hebben verzaakt, dat is hoe dan ook de conclusie. Ik wijs liever geen hoofdschuldige aan, ze zijn er samen niet uitgekomen. Wekenlang hebben ze onderhandeld - maar al die tijd is er niet gehandeld en daar zitten we nu met zijn allen mee. We zijn terug bij af, de regering staat met lege handen, terwijl de crisis doorbijt en het land in last is.

Lees verder
22 april 2012

Innovatieve bedrijven in oude CBS

Het voormalige CBS-complex in Heerlen transformeert naar plek voor innovatieve bedrijvigheid en levert de komende vijf jaar 700 nieuwe banen op. SP-wethouder Riet de Wit is blij met deze nieuwe invulling van het oude gebouw. Aanstaande donderdag neemt de gemeenteraad het definitieve besluit.

Lees verder
18 april 2012

Heerlen sociaalste gemeente van Nederland

De gemeente Heerlen is de sociaalste stad van Nederland. Dat blijkt uit de Lokale monitor Werk, Inkomen en Zorg 2012 van de FNV, een tweejaarlijks onderzoek naar sociaal beleid bij gemeenten.

Lees verder
13 maart 2012

BUITENRING van 402 MILJOEN: de Limburgse NoordZuidlijn?

PVV-gedeputeerde Antoine Janssen maakte vorige week bekend dat de snelweg door Parkstad een slordige 402 miljoen euro (= 16.000 euro per meter = 35.000 gulden per meter) zal kosten. In de afgelopen tijd waren de kosten verder opgelopen met zo'n 93 miljoen euro. Nog altijd lijkt het einde niet in zicht. De SP pleit voor realisme boven asfalt-prestige.

Lees verder
11 maart 2012

Heerlen steeds gunstiger bij gemeentelijke belastingen

Voor hogere belastingen moet je blijkbaar toch in VVD-gemeenten zijn!

Historisch feit nummer 1)
Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen in 2010 was VVD-voorman Rutte niet van de landelijke tv-schermen weg te slaan met de iedere keer weer herhaalde boodschap: de VVD is tegen hoge gemeentelijke belastingen, en met de VVD al helemaal geen belastingverhogingen. Met daaraan steeds toegevoegd dat het juist de linkse partijen zouden zijn die deze belastingen willen verhogen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier