h

Algemeen

9 november 2012

Begroting: Heerlens Schoolzwemmen blijft, 2.000 thuiszorgbanen in gevaar door Den Haag!

Het Schoolzwemmen blijft door een voorstel van de SP en Ouderenpartij. De bezuiniging op het zwemmen van 800 Heerlense kinderen wordt teruggedraaid. Ook blijven de stadsdeelwinkels in Hoensbroek en Heerlerheide. Wel worden de openingstijden aangepast. Voor de buitensportvelden wordt meer geld uitgetrokken. De heffing op een keuring voor de gehandicapten-parkeerkaart zal niet omhoog gaan. Binnen Parkstad wordt geprobeerd nog een keer tot een gezamenlijke afspraak voor de koopzondagen te komen.

Lees verder
9 november 2012

SUCCES! Schoolzwemmen blijft!

In 2007 werd in Heerlen het schoolzwemmen heringevoerd. Een lang gekoesterde SP-wens kwam in vervulling. Het nieuwe schoolzwemmen bleek een enorm succes. In de Meerjarenbegroting werd voorgesteld te bezuinigen op de klassen die mogen schoolzwemmen. Onacceptabel voor de SP. Door een gezamenlijk voorstel van SP en Ouderenpartij werd die onverstandige bezuiniging verwijderd uit de plannen voor 2014.

Lees verder
9 november 2012

Kaasstolp

"Hebben de Heerlense thuiszorger en APG'er niet totaal andere zorgen dan 'verhoudingen in de raad'? Stap eens uit die kaasstolp!"
zei SP-fractievoorzitter Ron Meyer in de gemeenteraad van Heerlen.

Lees verder
7 november 2012

Begrotingsdebat: de Berg op!

Het Heerlen van de afgelopen decennia kwam eerst hard ten val, lag met de kont in de prikkeldraad, bleef eerst levenloos liggen, maar stond weer op. Hechtingen en kleerscheuren, maar Heerlen zit weer op de fiets. Heerlen als de Johnny Hoogerland onder de gemeenten.
We willen de Berg op! En mocht het in Crisistijd toch effe tegenzitten, mochten we van de weg worden gereden, dan staan we op en gaan we door. De Berg op! Net als Johnny.
SP-fractievoorzitter Ron Meyer tijdens het begrotingsdebat in de Heerlense gemeenteraad

Lees verder
7 november 2012

Emile, bedankt!

Jarenlang was de nu 77-jarige Emile Rodler 1 van de vele vrijwilligers die het SP-blad De Tribune rondbrengen, in zijn geval in MSP. Emile is een echte SP'er en het opkomen voor anderen zit hem in het bloed, zo zamelt hij in voor de voedselbank en maakt hij zich op vele andere manieren sterk voor goede doelen. Helaas moest hij nu stoppen met Tribune-bezorgen dus wordt zijn wijk deze maand overgenomen door een nieuwe bezorger. De SP wil Emile hartelijk danken voor zijn inzet al die jaren en om die reden zijn onze Jan en Ben hem afgelopen week een klein presentje gaan brengen.

Lees verder
21 oktober 2012

Molenberg eert prachtmens Peter Smits

Even leefde hij weer. Een grote groep mensen kwam zaterdag naar de onthulling van het naambordje van wat vanaf nu het Peter Smitspad heet. Vrienden, oud-collega's, buurtgenoten en andere bewonderaars kwamen naar het bijzondere moment om Peter de eer te geven die hem toekomt. Peter was ook lange tijd actief voor de SP in Heerlen. Hij hielp mee bij het gereed maken van partijblad De Tribune en was betrokken bij politiek cafe Spraakwater. Peter Smits was bij alles wat hij met de SP deed een en al enthousiasme en vrolijkheid.

Lees verder
15 oktober 2012

WK Wielrennen en onrealistische begrotingen

"Het WK Wielrennen is een mooi evenement. Maar het bidbook en de begroting kennen zeer rooskleurige veronderstellingen. Dat is de reden waarom de SP begin 2010 tegen de Heerlense financiele bijdrage heeft gestemd. Een meerderheid van de raad dacht daar toen anders over." Ron Meyer namens de SP-fractie in 2011.
Lees verder
12 oktober 2012

Sluiting Tippelzone: einde van een moeilijk tijdperk

De sluiting van de Tippelzone in de Beitel is een teken dat het beter gaat in Heerlen. Een einde van een moeilijk tijdperk. De SP stelde eerder dit jaar vragen of sluiting van de tippelzone mogelijk is. Van de ooit 65 actieve heroineverslaafde prostituees zijn er nog 8 over. "Een duistere pagina in de historie van Heerlen kan worden omgeslagen."

Lees verder
9 oktober 2012

Buitenring: aanvullende vragen over Brunssums Onderonsje

De financiering en de besluitvorming rondom de bijna een half miljard kostende Buitenring wordt met de dag curieuzer. Er gaapt een gat tussen wat Parkstad financieel wil bijdragen en wat de Provincie verwacht. Het lijkt erop dat Provinciale Staten heeft ingestemd met het Provinciale Inpassingsplan zonder zich bewust te zijn van de vooralsnog gammele financiele onderbouwing. Het Brunssumse Buitenring Onderonsje- deel 2.

Lees verder
9 oktober 2012

Brief Buitenring achtergehouden na Brunssums Onderonsje

Parkstad-bestuurder Geurts zegt 'sorry' voor achterhouden van Brief aan Provinciale Staten na overleg met (nog niet)Gedeputeerde Koppe.

De Buitenring is een weg van 26 kilometer voor 80 miljoen 402 488 miljoen and still counting... Of van 20.000 euro per meter. De gemeenten roepen al langere tijd: geen cent extra. De Raad van State keurde de weg eveneens af. Oud-Gedeputeerde Driessen (CDA) vloog meerdere malen uit de bocht (hier, hier en hier). In de nieuwste aflevering van de Buitenring-soap spelen de Brunssumse Gedeputeerde Koppe (VVD) en de Brunssumse Parkstadbestuurder en PvdA-wethouder Geurts de hoofdrol. Geurts hield na overleg met Koppe een brief aan Provinciale Staten achter.... tot na de behandeling in Provinciale Staten. Koppe was toen nog niet eens benoemd als Gedeputeerde. Sorry, zegt Geurts nu.

Lees verder

Pagina's

U bent hier