h

Wonen

11 maart 2012

Heerlen steeds gunstiger bij gemeentelijke belastingen

Voor hogere belastingen moet je blijkbaar toch in VVD-gemeenten zijn!

Historisch feit nummer 1)
Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen in 2010 was VVD-voorman Rutte niet van de landelijke tv-schermen weg te slaan met de iedere keer weer herhaalde boodschap: de VVD is tegen hoge gemeentelijke belastingen, en met de VVD al helemaal geen belastingverhogingen. Met daaraan steeds toegevoegd dat het juist de linkse partijen zouden zijn die deze belastingen willen verhogen.

Lees verder
14 februari 2012

Heerlen: stad van het nieuwe vertrouwen

Heerlen is een stad met veel problemen. Krimp, werkloosheid en de desastreuze bezuinigingen van het kabinet Rutte-Wilders-Verhagen hakken er net als in veel andere steden hard in. Maar in Heerlen (waar de SP met 8 zetels in de raad en wethouders Riet de Wit en Peter van Zutphen in het college de grootste partij is) is ook iets anders aan de hand. De stad die zich na de mijnsluitingen toch vooral het lelijke eendje voelde begint steeds meer een zelfbewuste, trotse, hippe stad te worden. Een paar voorbeelden!

Lees verder
11 februari 2012

t Heitje: Mensen recht in de ogen kijken

Afgelopen dinsdag werd er in de gemeenteraad, onder grote belangstelling van buurtbewoners, gesproken over de locatie voor een nieuw jongerenactiviteitencentrum voor Heerlerheide. Een verhitte discussie, al was het maar omdat een aantal politici als een kameleon van kleur verschiet wanneer de tribune in de raadszaal vol zit. SP-fractievoorzitter Ron Meyer: "Sommige politici hebben vandaag een andere mening dan gisteren, en kunnen morgen weer van mening veranderd zijn. Ze waaien met alle winden mee. Hoed u voor dat soort politici." Objectief gezien is 't Heitje simpelweg de beste locatie voor de jongerenaccommodatie voor jongeren in de leeftijd 10 tot 16, daarover was heel politiek Heerlen het - tot nu toe - eens. Uit een buurtonderzoek van de SP bleek dat er voor de ontevredenheid op Vrieheide veel dieper liggende oorzaken zijn.

Lees verder
11 november 2011

Buurt op wacht

Na een aantal meldingen van overlast en 'kleine' criminaliteit (zie o.a. krantenbericht over het in brand steken van coniferen en tuinhuisjes) besloot een aantal bewoners van de Heerlense wijk Beersdal zelf iets te gaan bijdragen aan de veiligheid in hun wijk. Iedere avond tussen 23.00 uur en 05.00 uur gaat een groepje bewoners, voorzien van zaklampen en mobiele telefoons, de straat op om in hun wijk te patrouilleren.

Lees verder
2 november 2011

Afvalscheiden loont

In 2010 hebben de inwoners van Heerlen een besparing van 25% gerealiseerd op het restafval. Dit laat zien dat de inwoners van Heerlen bewuster omgaan met hun afval en dit zoveel mogelijk proberen te scheiden. Uiteraard goed voor het milieu, het scheiden van afval zorgt er immers voor dat meer afval gerecycled kan worden en minder afval de vuilnisbelt opgaat of de verbrandingsoven ingaat. Maar het is ook nog eens goed voor de portemonnee. De gemeente Heerlen geeft alle huishoudens die afgelopen jaar afvalstoffenheffing hebben betaald namelijk een bedrag van gemiddeld 22 euro per huishouden terug. Ook zullen de tarieven voor afvalstoffenheffing de komende jaren niet stijgen.

Lees verder
5 december 2010

500 handtekeningen, tientallen kaarten en een gebroken been

Dat een beter Nederland en een beter Heerlen niet vanzelf komen weet elke SP-er. Maar er zijn van die weekenden dat er meer dan doorgaans getrotseerd moet worden. Dit was zo'n weekend, met verkleumde tenen en vingers en zelfs een gebroken enkel. Maar ook 500 handtekeningen tegen het verdwijnen van Lijn 39, de verkoop van tientallen actiekaarten voor het behoud van de Oude Passart (waar enkele SP-ers het plaatselijke actiecomit? ondersteunden) en vele goede ontmoetingen. Reden temeer voor een kort verslagje!

Lees verder
10 november 2010

NEE tegen het afbreken van Wajong, bijstand en WSW!

DEMONSTRATIE op zaterdag 27 november!

Maak samen een vuist tegen de forse bezuiniging op mensen met een arbeidsbeperking! De plannen van het Kabinet Rutte om mensen met een arbeidsbeperking? (Wajong, WSW, WWB uitkering) inkomen te laten inleveren en 30.000 banen in de sociale werkvoorziening te schrappen moeten van tafel. Protesteer mee!

Lees verder
11 oktober 2010

Groene vingers in MSP

Afgelopen weekend was de opening van de nieuwe moestuin in MSP. Deze moestuin is een initiatief van gemeente Heerlen en de bewoners van MSP. Er is door de bewoners hard aan gewerkt om hier een geweldige tuin van te maken.

Lees verder
4 oktober 2010

Succes voor bewonersactie Oude Passart

Eerder berichtten we al van de actie die bewoners van de Oude Passart opzetten voor het behoud en renovatie van hun buurt. Nu is het eerste succes al behaald: de Oude Passart blijft (in ieder geval voorlopig) bestaan! Enkele weken geleden bracht het actiecomite een rapport en een enquete uit over de waarde (voor bewoners en stad) en staat van de wijk, ook hadden zij een bouwkundige bereid gevonden een gespecialiseerd rapport over de wijk te maken. Meer daarover lees je hier.

Lees verder
17 april 2010

Passart - een oude buurt in actie

De Passart is een oude mijnwerkersbuurt, gelegen tussen Hoensbroek en Heerlen. Sinds de woningen zijn overgegaan van woningcorporatie de Volkswoning naar Woonpunt is er onzekerheid bij de bewoners over de toekomst van hun buurt. Er is veel achterstallig onderhoud en heel wat huurders hebben te maken met problemen als vocht, tocht en schimmel in hun huizen. Ook zijn een aantal woningen dichtgemetseld, omdat Woonpunt van plan is ze te slopen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier