h

Nieuws van de afdeling

29 december 2005

"Burgemeester" of zetbaas Zuidgeest?

"Zuidgeest kan beter opstappen", las ik op L1-teletekst. Volgens de Vereniging Stop AWACS-overlast treedt hij slechts op als verlengde arm van het ministerie van Defensie.

Lees verder
29 december 2005

Bob Dylan

Anders dan velen anderen van degenen die eind 60-er, begin 70-er jaren politiek bewust werden (de "protestgeneratie") heb ik me nooit echt bezig gehouden met de destijds bijbehorende muziek. Des te meer was ik geboeid door de prachtige reportage over Bob Dylan die in twee delen werd uitgezonden.

Lees verder
27 december 2005

Schinveldse bossen

Vanmiddag ben ik een kijkje gaan nemen in de Schinveldse bossen.Er waren workshops boomklimmen, geweldloos verdedigen, enz.Het was een komen en gaan van mensen. Net als ik vooral om solidariteit tot uiting te brengen en te praten over de jarenlange strijdtegende AWACs-vliegtuigen die nu met pure machtspolitiek beeindigd dreigt te worden. Mensen voelen zich verraden doorCDA-kamerlid Koopmans. Ooit gaf hij hen het ideedat zij op zijn steun konden rekenen. Toen het er op aan kwam bleek dat niet het geval te zijn. Hetzelfde geldt voor plaatsvervangend burgemeester Zuidgeest.Iedereen dacht aanvankelijkdathij hetjarenlangeverzet tegen de bomenkap van het gemeentebestuur van Onderbanken zou voortzetten.Hij kiest nude kant van de overheid en nietde kant van de mensen van Onderbanken. Verraad of niet: de bossen liggen er prachtig bij en strijdlust is er nog volop.

Lees verder
23 december 2005

Gemeenteraadsverkiezingen

In de media hebben inmiddels al de nodige berichten gestaan over de gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart 2006. Fractievoorzitter van het CDA, Charles Claessens, heeft al te kennen gegeven zeker niet met de SP een coalitie te willen vormen. Het CDA denkt bovendien wel 10 zetels te kunnen halen (nu 8)... Is hier de wens de vader van de gedachte? De tijd zal het leren!

Lees verder
22 december 2005

Parkstad Mijn-streek

In enkele decennia is bijna alles dat herinnert aanhet Mijnverleden gesloopt. Zaterdag 17 december jongstledenvond de herdenking van de aankondiging van de Mijnsluiting, 40 jaar geleden, plaats in onder andere deenige overgeblevenschacht in Heerlen (schacht 2 van de ON1). In deze schacht werd het Historisch Mijncentrum CarboON geopend.

Lees verder

Pagina's

U bent hier