h

Nieuws uit 2014

31 december 2014

2014: Knokken met een glimlach én een Elftal in de raad.

Foto: Dominique Ducornez / poster SP huis

De laatste dag van het jaar, onze blik blijft gericht op de toekomst. En daarom is juist vandaag een terugblik op het afgelopen jaar gerechtvaardigd. 2014 was, voor de SP in Heerlen, een strijdbaar jaar, een actief jaar en  een succesvol jaar. Laten we dat vandaag en in 2015 met elkaar vieren. Omdat we dit, iedere dag opnieuw, voort willen zetten. Immers: zonder actie, geen verandering. Door verandering: meer solidariteit en minder ongelijkheid in onze samenleving!

Lees verder
13 december 2014

Heerlen houdt thuiszorg overeind

Nog een halve maand te gaan voor de zorghervormingen in werking treden. Gemeenten zullen vanaf dan een nog belangrijke rol spelen in het verdelen van het zorggeld en in het toebedelen van de zorg op de juiste plekken. Nieuwsuur besteedde hier deze week aandacht aan. Wethouder van Zutphen (SP) licht in deze uitzending de duidelijke keuze van Heerlen voor goede thuiszorg toe.

Lees verder
8 december 2014

52 Koopzondagen geen succes

Terwijl 73% van de winkeliers tegen waren, zijn in 2013 toch 52 koopzondagen ingevoerd. Ondanks de protesten van kleine ondernemers en de SP-actie: "52koopzondagennee", werd dit voorstel door een grote meerderheid van de raad aangenomen.

Lees verder
8 december 2014

Zandafwinning Sibelco-groeve: zand erover!

Foto: Yolanda Claessens

In 2009 is door de  gemeenteraad een masterplan vastgesteld voor de herinrichting van het zandgroevengebied van Beaujean en Sibelco. Naast de gemeente Heerlen hebben ook andere partijen, zoals de provincie,  de gemeente Landgraaf, de Stichting Natuurmonumenten en de firma’s Beaujean en Sigrano c.q. Sibelco,  hiermee ingestemd. De firma Beaujean heeft gevraagd om niet te hoeven wachten op Sibelco om al te beginnen met herinrichting van hun groeves, zodra ze klaar zijn met zandwinning.

Lees verder
3 december 2014

Heerlen sociaal èn financieel verantwoord

De sociale keuzes van de gemeente Heerlen trekken ook landelijk de aandacht. In een overzicht van het blad Binnenlands Bestuur over wat gemeenten met de Huishoudelijke Zorg doen, werd speciaal aandacht besteed aan de Heerlense keuze om de Huishoudelijke Zorg gewoon als individuele voorziening in stand te houden. En daarvoor ook boter bij de vis te leveren.

Lees verder
9 november 2014

Koers houden, ook bij tegenwind

Bijdrage SP in 2e termijn tijdens het  begrotingsdebat van 6 november 2014:

Lees verder

Pagina's

U bent hier