h

Nieuws van de afdeling

23 december 2005

Gemeenteraadsverkiezingen

In de media hebben inmiddels al de nodige berichten gestaan over de gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart 2006. Fractievoorzitter van het CDA, Charles Claessens, heeft al te kennen gegeven zeker niet met de SP een coalitie te willen vormen. Het CDA denkt bovendien wel 10 zetels te kunnen halen (nu 8)... Is hier de wens de vader van de gedachte? De tijd zal het leren!

Lees verder
22 december 2005

Parkstad Mijn-streek

In enkele decennia is bijna alles dat herinnert aanhet Mijnverleden gesloopt. Zaterdag 17 december jongstledenvond de herdenking van de aankondiging van de Mijnsluiting, 40 jaar geleden, plaats in onder andere deenige overgeblevenschacht in Heerlen (schacht 2 van de ON1). In deze schacht werd het Historisch Mijncentrum CarboON geopend.

Lees verder
21 december 2005

Heerlense enquete op de landelijke SP-site

De resultaten van de enquete van de heerlense SP afdeling onder 40 Heerlense huisartsen heeft de landelijke SP-site gehaald. Zie hier: Huisartsen wijzen zorgstelsel massaal af

Lees verder
20 december 2005

Heerlense SP-weblog van start

SPinnenweb(log)
Vandaag is de weblog van de SP-afdeling Heerlen de 'lucht' in gegaan. Via de weblog zal de Heerlense SP-afdeling opiniren, discussiren en vooral veel van de dagelijke bezigheden van de afdeling laten zien!

Lees verder

Pagina's

U bent hier