h

Foto: SP

De SP is één van twee grootste partijen in Heerlen. De verkiezingen van 2022 laten zien dat er een brede steun is voor de sociale koers in de stad.

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart heeft de SP 8 zetels behaald. Voor de SP betekent dit een beperkt verlies ten opzichte van de vorige verkiezingen. De oude coalitie onder leiding van de SP bleef wel gelijk. Dat juist de oppositie hard verloor is een signaal dat er brede steun is voor de sociale koers die onder leiding van de SP is ingezet.


18 juni 2016

Nationaal Zorgfonds in Heerlen: ‘DE ZORG MOET WEER VAN ONS WORDEN’

Foto: Jacques Bergevoet

De zaal van het Cultuurhuis in Heerlen was bijna te klein voor alle bezoekers van de eerste informatieavond over een Nationaal Zorgfonds.  Zorgverleners en ‘gewone mensen’ waren eensgezind: ‘De zorg moet weer van ons worden, de zorg moet eerlijk worden en iedereen die zorg echt nodig heeft moet daar op kunnen rekenen’.

Lees verder
3 juni 2016

Delegatie Iraakse Communistische Partij bezoekt Heerlen

Foto: Dominique Ducornez

Een delegatie van de Iraakse Communistische Partij (ICP) bezocht de Heerlense afdeling. De vijf gasten waren erg geinteresseerd in hoe de SP in Heerlen het verschil maakt. Wethouder Peter van Zutphen en de raadsleden Sedai Bayraktar, Wim van Kempen en Dominique Ducornez leidden hen daarom rond in het centrum van Heerlen. Ze lieten hen zien wat het in de praktijk  betekent dat in deze stad al geruime tijd ook bestuurders uit de rangen van de SP mee aan het roer staan. 

Lees verder
30 mei 2016

'Lancering' Maankwartier Noord

Foto: Dominique Ducornez

Vanmiddag werd onder grote belangstelling het eerste deel van het Maankwartier: het Maanplein,  officieel geopend. Een belangrijk moment voor Heerlen en de burgers van Heerlen. De stad heeft er met het Maankwartier een markante trekpleister bij gekregen. Daar wordt binnenkort gewoond, gewerkt en gewinkeld. Zo waren vandaag de medewerkers van het UWV er al in hun nieuwe kantoren aan het Maanplein aan de slag.

Lees verder
26 mei 2016

EINDELIJK EEN HEERLENSE LEEGSTANDSVERORDENING

Leegstand is één van de meest genoemde irritatiepunten als het gaat over de stad. Leegstand komt de stad niet ten goede. Verheugend is het daarom dat het College van Burgemeester en Wethouders op 24 mei 2016 besloten heeft om maatregelen tegen leegstand te nemen. Dit werd vastgelegd in een Leegstandsverordening, in combinatie met het nieuwe visiedocument ‘Leegstand in breder verband’.

Lees verder
20 mei 2016

OP NAAR EEN NATIONAAL ZORGFONDS ZONDER EIGEN RISICO

De marktwerking in de zorg leverde geen betere zorg op. Wel veel duurdere. Zorgverzekeraars kregen bovendien steeds meer macht. Er is te veel bureaucratie, te veel verspilling en we betalen een forse boete op ziek zijn, genaamd ‘eigen risico’. Aan de reclame van zorgverzekeraars en het jaarlijkse overstapcircus worden miljarden verspild. De kwaliteit gaat omlaag, de kosten omhoog.

Lees verder
16 mei 2016

OVER 'OVERSCHOTTEN' OP ZORGGELDEN BIJ SOMMIGE GEMEENTEN

De media hebben er terecht vol van gestaan: heel veel gemeenten houden veel geld over op het geld dat ze van de Rijksoverheid gekregen hebben voor de nieuwe zorgtaken. Maar: er zijn ook gemeenten die juist veel tekorten hebben.

Lees verder
1 april 2016

ZORGEN OVER AKERSTRAAT-NOORD

Door de komst van de Buitenring verandert er ook het nodige voor de Akerstraat-Noord in Hoensbroek.  De verwachting is dat de verkeersdrukte er nog verder zal toenemen. De mensen van het - druk bezochte – Gezondheidscentrum Hoensbroek-Noord maken zich zorgen over hun bezoekers.

Lees verder
23 maart 2016

Privileges verboden!

Foto: Dominique Ducornez / Circle

Voorafgaande aan de Raadsvergadering in Heerlen, leverde de hele SP-fractie haar onbeperkte parkeerontheffingen voor Raadsleden in bij de burgemeester. Tegelijkertijd adviseert ze de rest van de Gemeenteraad dit  voorbeeld te volgen. Dit soort van privileges passen Raadsleden niet en blijken niet eens toegestaan. De SP pleitte er al langer voor om dit voorrecht af te schaffen maar kreeg hiervoor onvoldoende bijval. Daarom besloot de fractie vandaag om de daad bij het woord te voegen en de  vergunningen eenzijdig in te leveren. 

Lees verder
21 maart 2016

SIBELCO: een onverzadigbare Moloch

Foto: Yolanda Claessens

In 2009 werd er een zogenaamd Masterplan vastgesteld voor herinrichting van de zandafgravingen op de Brunssummerheide door Sibelco.  Partijen werden het hierover eens. Daarna werd er gewerkt aan een plan om het vastgestelde eindresultaat te bereiken, een zogenaamd Plan van Transformatie voor de Sibelcogroeve.  Sibelco liet zich in dit proces echter opnieuw van haar slechtste kant zien en trok zich weinig aan van de gemaakte afspraken. Het bedrijf wil nu opeens tot 2035 doorgaan met zandwinningsactiviteiten terwijl de einddatum van de huidige vergunningen  2020 is. Daarnaast wil Sibelco ook een veel groter deel van de laatste overgebleven  Mijnsteenberg afgraven. Daardoor zullen omwonenden vele jaren langer met overlast zitten. Bovendien leidt de houding van  Sibelco ertoe dat het vertrouwen in een breed gedragen eindplan nog maar heel klein is.

Lees verder
19 maart 2016

De stad is van ons allen!

Foto: Suna Suyoren L1 / L1

In het Limburgs Dagblad van 19 maart 2016 wordt de discussie over het monument, bedoeld als eerbetoon aan de mijnverleden, voortgezet. Onder de titel: "Over het belang van draagvlak" worden twee visies hierop, tegenover elkaar gezet. Aan de ene kant de visie van stedenbouwkundige Michel Habets. Hij stelt dat je discussies over kunst in de openbare ruimte aan vakmensen over moet laten. Ron Meyer daarentegen, pleit voor het betrekken van zo veel mogelijk mensen. Alleen zo ontstaat een monument dat eer betoont aan een verleden waar iedereen trots op wil zijn; een monument wat mensen raakt, ontroert of tot discussie aanzet. Een monument waar velen trots op kunnen zijn. Hieronder kunt u Meyers bijdrage lezen. 

Lees verder

Pagina's