h

Foto: SP

De SP is één van twee grootste partijen in Heerlen. De verkiezingen van 2022 laten zien dat er een brede steun is voor de sociale koers in de stad.

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart heeft de SP 8 zetels behaald. Voor de SP betekent dit een beperkt verlies ten opzichte van de vorige verkiezingen. De oude coalitie onder leiding van de SP bleef wel gelijk. Dat juist de oppositie hard verloor is een signaal dat er brede steun is voor de sociale koers die onder leiding van de SP is ingezet.


7 februari 2016

‘Olieveld’ Hoensbroek wordt aangepakt

Foto: sedai bayraktar

In een eerder nieuwsbericht, meldde de SP al dat er op een perceel midden in de mooie Juliana Bernardlaan van Hoensbroek zomaar olie uit de grond stroomt. Als het regent loopt deze olie met de regen het riool in, met alle risico’s van dien voor vervuiling van het oppervlaktewater.

Lees verder
27 januari 2016

Zorgen over kwaliteit én toegankelijkheid Jeugdzorg

Foto: sp amersfoort

De cliëntenraden van XONAR, Gastenhof, Rubicon, Mutsaersstichting, Icarus en PSW Junior hebben een brandbrief gestuurd aan de bestuurders van hun eigen instellingen en aan de gemeenten. Hierin spreken ze hun zorg uit over de kwaliteit en de toegankelijkheid van de jeugdzorg. De raden geven aan dat deze zorg te laat start, de hulp kwalitatief niet volwaardig is en dat de privacy van de betrokken kinderen, jeugdigen en gezinnen onvoldoende gewaarborgd is.

Lees verder
21 januari 2016

‘olieveld’ in Hoensbroek?

Foto: sedai bayraktar

SP-ers gaan veel de buurten in. Vrijdag 15 januari jongstleden deden we daarbij een opmerkelijke vondst: OLIE!  Deze stroomde zomaar uit de grond op een perceel aan de Juliana Bernardlaan  in Hoensbroek.

Lees verder
19 januari 2016

Heerlen laat groep een-ouder gezinnen niet barsten

Tot eind 2014 kregen een-ouder gezinnen in de bijstand bovenop de bijstandsuitkering die alleenstaanden krijgen (€ 924 per maand) in het hele land een gemeentelijke toeslag van circa € 260 per maand voor de extra kosten de ze voor hun kinderen hebben

Lees verder
16 januari 2016

Stichting Calamiteitenfonds Mijn(water)schade opgericht

Foto: hbvl.be / hbvl.be

Op initiatief van SP-gedeputeerde Daan Prevoo is een Stichting opgericht die in noodsituaties eventuele schade aan woningen als gevolg van stijgend mijnwater kan vergoeden. Voorzitter is Jan de Wit, voormalig lid van Eerste en Tweede Kamer namens de SP. De Stichting neemt verzoeken om een schadevergoeding in  behandeling als sprake is van een ernstige situatie waarbij de veiligheid van wonen in gevaar is. De
Stichting heeft daarvoor een schaderegeling opgesteld voor een goede afwikkeling van een verzoek om schadevergoeding.

Lees verder
11 januari 2016

Geslaagde Buurtactie De Metten: Licht in de Duisternis

Foto: W.van Kempen

Licht straalt weer in de donkere achterpaadjes in De Metten en de Van Borrestraat in Hoensbroek. Aanwonende buren kunnen weer achterom bij hun woningen komen. De paden tussen en achter de huizen waren sinds een paar jaar na donker niet meer toegankelijk. Onverlicht werden ze als onveilig ervaren.  Lange tijd heeft de familie Dreessen,  bewoners van De Metten en  SP-lid  van het eerste uur is, zélf voor een lichtpunt gezorgd.

Lees verder
28 december 2015

Gefeliciteerd Vrieheide!

Foto: Marianne van Oosterhout / Italielaan Vrieheide

Na een jarenlange strijd  tegen een onwenselijke parkeersituatie door een aantal bewoners uit de Unescostraat en de Italiëlaan in de wijk Vrieheide,  is er nu eindelijk succes geboekt! De gemeente gaat medewerking verlenen aan de eigen initiatieven van de bewoners om onder andere het parkeren in de voortuin van bepaalde huizen mogelijk te maken. De bewoners hebben aangegeven deze proef grotendeels zelf te willen aanleggen en bekostigen.

Lees verder
20 december 2015

Parkeren in Heerlense buurten, een probleem voor zorgverleners

Foto: Hannie Vaessen

Ambulante zorgverleners in Heerlen hebben steeds vaker te maken met een gebrek aan parkeerplaatsen in de directe nabijheid van de woning  of  de  flat waar ze zorg moeten leveren. De 82-jarige bewoner, de heer Raps uit Heerlerbaan besloot actie te ondernemen nadat zijn zorgverlener een fikse parkeerboete kreeg.

Lees verder
20 december 2015

Super Saturday: een groot succes!

Foto: Dominique Ducornez

Zaterdag 19 december kwamen meer dan 50 SP-ers uit Heerlen en uit de Limburgse regio in het SP-huis bijeen om in het kader van de landelijke actie  ‘Er is genoeg voor Iedereen’ steun te vragen voor de invoering van een  Miljonairsbelasting. De inwoners van de wijken Schandelen, Grasbroek, Musschemig en Beersdal werden hiervoor bezocht. Naast genoemde SP-ers, was er ook een delegatie van de Belgische PvdA aanwezig, een afgevaardigde van de SP afdeling Sneek én sloot fractievoorzitter Emile Roemer bij deze actie aan!

Lees verder
13 december 2015

Eerbetoon aan Eendracht en Kameraadschap: nieuwe Mural voor M2015

Foto: Dominique Ducornez

12 december werd een nieuwe mural aan de Spoorsingel onthuld. Het kunstwerk werd gemaakt door Super A, alias van Stefan Thelen uit Goes, en  is een eerbetoon aan eendracht en kameraadschap in de mijnen. De Vakbond FNV wilde de mijnsluiting en haar historische betekenis in het jaar van de mijnen niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Daarom werd - in samenwerking met andere partners - de opdracht verstrekt om in het hart van de mijnstreek een gedenkteken in de vorm van deze mural aan te brengen. 

Lees verder

Pagina's