h

Foto: SP

De SP is één van twee grootste partijen in Heerlen. De verkiezingen van 2022 laten zien dat er een brede steun is voor de sociale koers in de stad.

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart heeft de SP 8 zetels behaald. Voor de SP betekent dit een beperkt verlies ten opzichte van de vorige verkiezingen. De oude coalitie onder leiding van de SP bleef wel gelijk. Dat juist de oppositie hard verloor is een signaal dat er brede steun is voor de sociale koers die onder leiding van de SP is ingezet.


12 december 2015

De wijk in: Mariarade-zuid

Foto: Dominique Ducornez

Een prachtige dag om het kloppen weer op te pakken. Deze keer in de Hoensbroekse wijk Mariarade-zuid. Ook nu viel op dat mensen begrijpen waarom ons voorstel om een miljonairsbelasting in te voeren noodzakelijk is als we naar een meer gelijke en solidaire samenleving toe willen. Wie thuis was, tekende doorgaans dan ook grif. Thema's die versterkt dienden te worden uit de extra belastinginkomsten die dit op zal leveren zijn met stip: zorg en kinderen. De 100 handtekeningen die we vanmiddag ophaalden brengen de eindstand op 1423 stuks. Een goed resultaat!

Lees verder
10 december 2015

Intercity verbinding Aken-Heerlen komt!

Foto: Dominique Ducornez

Mede door de inzet van onze SP - Tweede Kamerfractie lijkt de snelle treinverbinding tussen Heerlen en Aken nu snel in aantocht.

Lees verder
29 november 2015

Ron Meyer als nieuwe partijvoorzitter gekozen tijdens XXI SP-congres.

Foto: SP Maarssen

Het XXI SP-congres, dat 28 november in Maarssen  bijeen was, heeft een nieuw partijbestuur gekozen. De aanwezige afgevaardigden uit het hele land, wezen hierbij Ron Meyer aan als voorzitter van de Socialistische Partij. Aan het begin van het congres werd door Emile Roemer uitgebreid stil gestaan bij het vertrek van Jan Marijnissen. Last but not least, stemde het congres in met de resolutie ‘We gaan het doen’ . Daarin zet de SP de politieke en organisatorische lijnen uit voor de komende jaren. Zo bevat het onder andere voorstellen voor het werven van leden, het oprichten van nieuwe afdelingen, het uitbreiden van de jongerenorganisatie en het versterken van het wetenschappelijk bureau.

Lees verder
19 november 2015

Actie voeren werkt: Kamer steunt SP bij eerlijker belasting op vermogen

Foto: Dominique Ducornez

SP-Kamerlid Farshad Bashir heeft woensdag een Kamermeerderheid gekregen achter zijn voorstellen om vermogens eerlijker te belasten. Op zijn initiatief gaat de regering hard aan het werk om per 2018 werkelijk rendement op vermogen te belasten.

Lees verder
14 november 2015

SP Heerlen klopt

Foto: Dominique Ducornez

De klopclub ging weer op pad in Heerlen. Deur aan deur werden er in Mariagewanden 64 handtekeningen opgehaald bij mensen die ons steunen in onze strijd voor een samenleving waar meer gelijkheid en solidariteit bestaat. Mensen die vóór het invoeren van een miljonairsbelasting zijn. Daarmee komt het eindtotaal in Heerlen inmiddels op zo'n 1300 handtekeningen.

Lees verder
5 november 2015

Heem! 'n solidaire en sociale plek

Foto: Dominique Ducornez

Dag twee van het debat over de begroting van Heerlen in 2016. Zoals gebruikelijk kwam de fractie van de SP vanmorgen in het SP-huis samen om de eerste termijn te evalueren, om op basis hiervan de lijn van de bijdrage van vandaag af te spreken en om de standpunten met betrekking tot de gisteren ingediende moties en amendementen te bepalen. 

Lees verder
4 november 2015

Heem!

Foto: Dominique Ducornez

"28 augustus 2015. De CBS-weg. Waar in de jaren 90 tientallen schaars geklede dames tippelden voor een snelle wip en wat dope, paradeerden 15.000 Heerlenaren richting het Verhaal over de val van de Lange Jan, Lange Lies en de Mijnstreek."

Lees verder
1 november 2015

SP: niet buigen voor campagne tegen Heerlen

Foto: SP

Al jaren voert een klein deel van de vastgoedwereld en enkele raadsleden een heftige campagne tegen nieuwe ontwikkelingen in het centrum van Heerlen. Zij bewerken zoveel mogelijk mensen met onjuiste informatie, hele en halve onwaarheden en beschadigen Heerlen daarbij ernstig. De campagne wordt aangevoerd door de Amsterdamse vastgoedbelegger Van de Mortel.

Lees verder
30 oktober 2015

Haal het geld waar het zit!

Foto: Hilde Leeman

Het actiecomité "Haal het geld waar het zit" kwam gisteravond voor het eerst bijeen. Dat zorgde voor een tjokvol SP-huis. Ruim dertig aanwezigen gingen met elkaar in gesprek over ongelijkheid en wat hieraan te doen is. Uiteindelijk leidde dit tot een plan voor de komende tijd. Vier lijnen worden gevolgd: we blijven deur aan deur kloppen, een actiegroep werkt voorstellen uit om meer gebruik te maken van nieuwe media, een tweede actiegroep doet voorstellen om het onderwerp op een creatieve en ludieke manier meer bekendheid te geven en de lobby richting Amersfoort wordt geïntensiveerd om zo het onderwerp meer onder de aandacht van de landelijke politiek te houden.

Lees verder
20 oktober 2015

Stadskrant Heerlen

Foto: Jan Kusters

De 35000 exemplaren van de stadskrant HEERLEN SPECIAAL, editie najaar 2015, zijn de afgelopen weken dankzij de inzet van meer dan 70 SP- vrijwilligers bij de meeste adressen in Heerlen in de brievenbus gevallen.

Lees verder

Pagina's