h

Foto: SP

De SP is één van twee grootste partijen in Heerlen. De verkiezingen van 2022 laten zien dat er een brede steun is voor de sociale koers in de stad.

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart heeft de SP 8 zetels behaald. Voor de SP betekent dit een beperkt verlies ten opzichte van de vorige verkiezingen. De oude coalitie onder leiding van de SP bleef wel gelijk. Dat juist de oppositie hard verloor is een signaal dat er brede steun is voor de sociale koers die onder leiding van de SP is ingezet.


11 januari 2016

Geslaagde Buurtactie De Metten: Licht in de Duisternis

Foto: W.van Kempen

Licht straalt weer in de donkere achterpaadjes in De Metten en de Van Borrestraat in Hoensbroek. Aanwonende buren kunnen weer achterom bij hun woningen komen. De paden tussen en achter de huizen waren sinds een paar jaar na donker niet meer toegankelijk. Onverlicht werden ze als onveilig ervaren.  Lange tijd heeft de familie Dreessen,  bewoners van De Metten en  SP-lid  van het eerste uur is, zélf voor een lichtpunt gezorgd.

Lees verder
28 december 2015

Gefeliciteerd Vrieheide!

Foto: Marianne van Oosterhout / Italielaan Vrieheide

Na een jarenlange strijd  tegen een onwenselijke parkeersituatie door een aantal bewoners uit de Unescostraat en de Italiëlaan in de wijk Vrieheide,  is er nu eindelijk succes geboekt! De gemeente gaat medewerking verlenen aan de eigen initiatieven van de bewoners om onder andere het parkeren in de voortuin van bepaalde huizen mogelijk te maken. De bewoners hebben aangegeven deze proef grotendeels zelf te willen aanleggen en bekostigen.

Lees verder
20 december 2015

Parkeren in Heerlense buurten, een probleem voor zorgverleners

Foto: Hannie Vaessen

Ambulante zorgverleners in Heerlen hebben steeds vaker te maken met een gebrek aan parkeerplaatsen in de directe nabijheid van de woning  of  de  flat waar ze zorg moeten leveren. De 82-jarige bewoner, de heer Raps uit Heerlerbaan besloot actie te ondernemen nadat zijn zorgverlener een fikse parkeerboete kreeg.

Lees verder
20 december 2015

Super Saturday: een groot succes!

Foto: Dominique Ducornez

Zaterdag 19 december kwamen meer dan 50 SP-ers uit Heerlen en uit de Limburgse regio in het SP-huis bijeen om in het kader van de landelijke actie  ‘Er is genoeg voor Iedereen’ steun te vragen voor de invoering van een  Miljonairsbelasting. De inwoners van de wijken Schandelen, Grasbroek, Musschemig en Beersdal werden hiervoor bezocht. Naast genoemde SP-ers, was er ook een delegatie van de Belgische PvdA aanwezig, een afgevaardigde van de SP afdeling Sneek én sloot fractievoorzitter Emile Roemer bij deze actie aan!

Lees verder
13 december 2015

Eerbetoon aan Eendracht en Kameraadschap: nieuwe Mural voor M2015

Foto: Dominique Ducornez

12 december werd een nieuwe mural aan de Spoorsingel onthuld. Het kunstwerk werd gemaakt door Super A, alias van Stefan Thelen uit Goes, en  is een eerbetoon aan eendracht en kameraadschap in de mijnen. De Vakbond FNV wilde de mijnsluiting en haar historische betekenis in het jaar van de mijnen niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Daarom werd - in samenwerking met andere partners - de opdracht verstrekt om in het hart van de mijnstreek een gedenkteken in de vorm van deze mural aan te brengen. 

Lees verder
12 december 2015

De wijk in: Mariarade-zuid

Foto: Dominique Ducornez

Een prachtige dag om het kloppen weer op te pakken. Deze keer in de Hoensbroekse wijk Mariarade-zuid. Ook nu viel op dat mensen begrijpen waarom ons voorstel om een miljonairsbelasting in te voeren noodzakelijk is als we naar een meer gelijke en solidaire samenleving toe willen. Wie thuis was, tekende doorgaans dan ook grif. Thema's die versterkt dienden te worden uit de extra belastinginkomsten die dit op zal leveren zijn met stip: zorg en kinderen. De 100 handtekeningen die we vanmiddag ophaalden brengen de eindstand op 1423 stuks. Een goed resultaat!

Lees verder
10 december 2015

Intercity verbinding Aken-Heerlen komt!

Foto: Dominique Ducornez

Mede door de inzet van onze SP - Tweede Kamerfractie lijkt de snelle treinverbinding tussen Heerlen en Aken nu snel in aantocht.

Lees verder
29 november 2015

Ron Meyer als nieuwe partijvoorzitter gekozen tijdens XXI SP-congres.

Foto: SP Maarssen

Het XXI SP-congres, dat 28 november in Maarssen  bijeen was, heeft een nieuw partijbestuur gekozen. De aanwezige afgevaardigden uit het hele land, wezen hierbij Ron Meyer aan als voorzitter van de Socialistische Partij. Aan het begin van het congres werd door Emile Roemer uitgebreid stil gestaan bij het vertrek van Jan Marijnissen. Last but not least, stemde het congres in met de resolutie ‘We gaan het doen’ . Daarin zet de SP de politieke en organisatorische lijnen uit voor de komende jaren. Zo bevat het onder andere voorstellen voor het werven van leden, het oprichten van nieuwe afdelingen, het uitbreiden van de jongerenorganisatie en het versterken van het wetenschappelijk bureau.

Lees verder
19 november 2015

Actie voeren werkt: Kamer steunt SP bij eerlijker belasting op vermogen

Foto: Dominique Ducornez

SP-Kamerlid Farshad Bashir heeft woensdag een Kamermeerderheid gekregen achter zijn voorstellen om vermogens eerlijker te belasten. Op zijn initiatief gaat de regering hard aan het werk om per 2018 werkelijk rendement op vermogen te belasten.

Lees verder
14 november 2015

SP Heerlen klopt

Foto: Dominique Ducornez

De klopclub ging weer op pad in Heerlen. Deur aan deur werden er in Mariagewanden 64 handtekeningen opgehaald bij mensen die ons steunen in onze strijd voor een samenleving waar meer gelijkheid en solidariteit bestaat. Mensen die vóór het invoeren van een miljonairsbelasting zijn. Daarmee komt het eindtotaal in Heerlen inmiddels op zo'n 1300 handtekeningen.

Lees verder

Pagina's