h

Foto: SP

De SP is één van twee grootste partijen in Heerlen. De verkiezingen van 2022 laten zien dat er een brede steun is voor de sociale koers in de stad.

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart heeft de SP 8 zetels behaald. Voor de SP betekent dit een beperkt verlies ten opzichte van de vorige verkiezingen. De oude coalitie onder leiding van de SP bleef wel gelijk. Dat juist de oppositie hard verloor is een signaal dat er brede steun is voor de sociale koers die onder leiding van de SP is ingezet.


4 januari 2015

Het opheffen van armoede is een politieke keuze

Foto: Natascha Odekerken / niewuwjaarsreceptie 2015

Net als de afgelopen jaren heeft de SP in Heerlen vandaag haar nieuwjaarsreceptie voor de leden gehouden. Ruim 60 SP-ers hebben in Café d'r Klinge het glas geheven op 2015 en elkaar een goed nieuw jaar toegewenst. Zoals gebruikelijk bij zo een gelegenheid, werd er terug gekeken op het afgelopen jaar.

Lees verder
31 december 2014

2014: Knokken met een glimlach én een Elftal in de raad.

Foto: Dominique Ducornez / poster SP huis

De laatste dag van het jaar, onze blik blijft gericht op de toekomst. En daarom is juist vandaag een terugblik op het afgelopen jaar gerechtvaardigd. 2014 was, voor de SP in Heerlen, een strijdbaar jaar, een actief jaar en  een succesvol jaar. Laten we dat vandaag en in 2015 met elkaar vieren. Omdat we dit, iedere dag opnieuw, voort willen zetten. Immers: zonder actie, geen verandering. Door verandering: meer solidariteit en minder ongelijkheid in onze samenleving!

Lees verder
13 december 2014

Heerlen houdt thuiszorg overeind

Nog een halve maand te gaan voor de zorghervormingen in werking treden. Gemeenten zullen vanaf dan een nog belangrijke rol spelen in het verdelen van het zorggeld en in het toebedelen van de zorg op de juiste plekken. Nieuwsuur besteedde hier deze week aandacht aan. Wethouder van Zutphen (SP) licht in deze uitzending de duidelijke keuze van Heerlen voor goede thuiszorg toe.

Lees verder
8 december 2014

52 Koopzondagen geen succes

Terwijl 73% van de winkeliers tegen waren, zijn in 2013 toch 52 koopzondagen ingevoerd. Ondanks de protesten van kleine ondernemers en de SP-actie: "52koopzondagennee", werd dit voorstel door een grote meerderheid van de raad aangenomen.

Lees verder
8 december 2014

Zandafwinning Sibelco-groeve: zand erover!

Foto: Yolanda Claessens

In 2009 is door de  gemeenteraad een masterplan vastgesteld voor de herinrichting van het zandgroevengebied van Beaujean en Sibelco. Naast de gemeente Heerlen hebben ook andere partijen, zoals de provincie,  de gemeente Landgraaf, de Stichting Natuurmonumenten en de firma’s Beaujean en Sigrano c.q. Sibelco,  hiermee ingestemd. De firma Beaujean heeft gevraagd om niet te hoeven wachten op Sibelco om al te beginnen met herinrichting van hun groeves, zodra ze klaar zijn met zandwinning.

Lees verder
3 december 2014

Heerlen sociaal èn financieel verantwoord

De sociale keuzes van de gemeente Heerlen trekken ook landelijk de aandacht. In een overzicht van het blad Binnenlands Bestuur over wat gemeenten met de Huishoudelijke Zorg doen, werd speciaal aandacht besteed aan de Heerlense keuze om de Huishoudelijke Zorg gewoon als individuele voorziening in stand te houden. En daarvoor ook boter bij de vis te leveren.

Lees verder
9 november 2014

Koers houden, ook bij tegenwind

Bijdrage SP in 2e termijn tijdens het  begrotingsdebat van 6 november 2014:

Lees verder
9 november 2014

De Heerlense Miracle Mile

Woensdag 5 november vergaderde de gemeenteraad in Heerlen over de gemeentelijke begroting voor 2015. In dit nieuwsbericht leest u wat SP-fractievoorzitter Ron Meijer in de eerste termijn hierover aan de raad en aan het college ter overweging mee heeft gegeven. De Heerlense Miracle Mile: het vuur uit de sloffen en het snot voor de ogen.

Lees verder
5 oktober 2014

verzelfstandiging Schunck leidt tot enorme risico's

"Voor welk probleem zijn deze risico's de oplossing?"

Lees verder
29 september 2014

In memoriam Finie Jonker

Op 23 september is Finie Jonker-Vroomen op 89-jarige leeftijd overleden.

Lees verder

Pagina's