h

Foto: SP

De SP is één van twee grootste partijen in Heerlen. De verkiezingen van 2022 laten zien dat er een brede steun is voor de sociale koers in de stad.

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart heeft de SP 8 zetels behaald. Voor de SP betekent dit een beperkt verlies ten opzichte van de vorige verkiezingen. De oude coalitie onder leiding van de SP bleef wel gelijk. Dat juist de oppositie hard verloor is een signaal dat er brede steun is voor de sociale koers die onder leiding van de SP is ingezet.


5 juli 2015

Doorgeslagen precarisering van arbeid: payrolling en andere ongewenstheden

Minister Asscher zei 7 juni jl. over payrolling:
"Dat gemeenten zo veel gebruik maken van payrollers past in een trend van de afgelopen 10 à 20 jaar, waarbij ook overheden van alles zijn gaan 'outsourcen' en ook soms met medewerkers zo goedkoop mogelijk zijn gaan omspringen. Dat gold helaas ook voor de Rijksoverheid. Maar vanaf nu moet de waarde van werk vooropstaan en respect voor de werknemers. Dat betekent dat je niet meer op een fatsoenlijke arbeidsmarkt mensen zo ongelijk behandelt."
http://nos.nl/artikel/2040059-groei-payrolling-bij-gemeenten-ongewenst.html

Lees verder
24 juni 2015

Wachtlijsten Jeugd GGZ

Zowel de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), als de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV), als de patiënten- en familiekoepel Landelijk Platform GGZ maken zich ernstig zorgen over de toenemende wachtlijsten binnen de GGZ in het algemeen en de Jeugd GGZ in het bijzonder.  In verschillende publicaties op hun respectievelijke websites en in de pers wordt hier aandacht aan besteed. Nieuwsuur ging op 13 juni in een tv-uitzending in op deze problematiek.

Lees verder
8 juni 2015

In memoriam Frits Dragstra

Frits Dragstra is op 87-jarige leeftijd overleden. Hij was tientallen jaren het gezicht van de Communistische Partij van Nederland (CPN) in de mijnstreek. Van 1958 tot 1990 was hij gemeenteraadslid in Heerlen, van 1972 tot 1977 was hij ook nog eens lid van de Tweede Kamer, en daarnaast ook nog lid van Provinciale Staten van Limburg.

Lees verder
15 mei 2015

Veel steun voor volkspetitie RED DE ZORG

Foto: SP / braderie Hoensbroek, 14 mei 2015

Tijdens de jaarlijkse braderie in Hoensbroek haalden medewerkers van de Thuiszorg, FNV en de SP handtekeningen op onder de volkspetitie Red de Zorg. Maar liefst 2.264 mensen tekenden.

Lees verder
10 mei 2015

Volkspetitie tegen bezuinigingen in de Zorg

Deze regering bezuinigt miljarden op de zorg. Verzorgingshuizen sluiten. De kwaliteit van de zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen staat onder druk. Er vallen forse klappen in de thuiszorg. Er worden uren afgepakt en er is vaak te weinig zorg. Honderdduizenden mensen die zorg nodig hebben omdat ze ouder worden, een handicap hebben of kampen met psychische problemen, raken deze zorg kwijt. Regeringspartijen VVD en PvdA maken er een potje van. Langzaam maar zeker breken zij de zorg af.

Lees verder
6 april 2015

Groot succes in Limburg voor SP bij Provinciale verkiezingen

Foto: Diederik Olders

De provinciale verkiezingen van 18 maart zijn in Limburg voor de SP nog beter verlopen dan het toch al goede landelijke resultaat. Het aantal zetels in provinciale staten steeg van 6 naar 8, kort na het CDA dat van het historische dieptepunt van 10 zetels in 2011 naar 11 zetelssteeg, en de PVV die van 10 naar 9 zetels zakte. De landelijke regeringspartijen VVD (van 8 naar 5) en PvdA (van 6 naar 4) kregen ook in Limburg zware klappen.

Lees verder
21 maart 2015

Uitruil specialisaties Atrium-Orbis

In het LD van maandag 16 maart 2015 staat een artikel over de centralisatie van de borstkankerzorg in het Orbis. Dit betekent dat vrouwen uit Parkstad vanaf 1 september 2015 niet meer in Heerlen terecht kunnen voor mammografieën, operaties en chemokuren.
Volgens specialisten in het Heerlense ziekenhuis is dit in strijd met eerder gemaakte afspraken. Die garandeerden dat patiënten voor de eerste intake, alle eenvoudige diagnostiek zoals scans en echo’s én nazorg op beide fusielocaties terecht zouden kunnen. Alleen voor operaties zou er mogelijk verder gereisd moeten worden. Deze belofte is volgens het krantenartikel voor de cliënten- en ondernemingsraad altijd een hard punt geweest om akkoord te gaan met de fusie.

Lees verder
10 februari 2015

Freinet-basisonderwijs

Foto: Dominique Ducornez / Piramide Zeswegen 022015

Vergrijzing en ontgroening dragen bij aan de afname van het aantal kinderen.  En daardoor zijn er minder scholen nodig. De gemeenteraad stemde enige tijd geleden in met een plan om met de onderwijsstichtingen, te komen tot een goede verdeling van (basis)scholen over alle stadsdelen. Desalniettemin is nú nog niet duidelijk welke speficieke scholen open blijven of zullen sluiten en wanneer dit zal gebeuren. Op sommige plekken gonst het daarom van de verhalen over hun school die wellicht sluiten zal. Geen goede zaak, vindt de SP. Om hierin duidelijkheid te scheppen, stelt ze onderstaande vragen aan het college.

Lees verder
10 februari 2015

Aldi-centrum vóór de buurten?

Foto: Dominique Ducornez / Aldi Willemstraat 022015

Al enige tijd wordt er gesproken over een eventuele vestiging van Aldi aan de rand van ons centrum op de oude Arcus-locatie aan de Groene Boord. Het College hanteert echter al langere tijd de maatstaf dat er geen extra vierkante meters detailhandel aan het centrum worden toegevoegd. Maar wat als Aldi elders vierkante meters weghaalt...? Zo een "ruil" heeft verregaande gevolgen voor de supermarktvoorzieningen in onze buurten. Daarom is dit wat de SP betreft onacceptabel want: dat is slecht voor de buurten die dit treft.

Lees verder
9 februari 2015

HeerlenMijnStad- Koopzondagen

Foto: Dominique Ducornez / flyer tegen 52 koopzondagen 2013

In het Limburgs Dagblad van 5 februari 2015 verscheen een heugelijk bericht over de gebundelde krachten van Heerlen Mijn Stad (HMS). De SP-fractie is zeer blij met het bundelen van krachten door het MKB in het centrum van onze stad. In het betreffende artikel staat echter
ook een opvatting van dhr. Hochstenbach, één van de bestuursleden van HMS, die allesbehalve tot tevredenheid leidt. Een goede reden voor SP raadslid Hilde Leeman om hierover vragen aan het college te stellen.

Lees verder

Pagina's