h

Foto: SP

De SP is één van twee grootste partijen in Heerlen. De verkiezingen van 2022 laten zien dat er een brede steun is voor de sociale koers in de stad.

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart heeft de SP 8 zetels behaald. Voor de SP betekent dit een beperkt verlies ten opzichte van de vorige verkiezingen. De oude coalitie onder leiding van de SP bleef wel gelijk. Dat juist de oppositie hard verloor is een signaal dat er brede steun is voor de sociale koers die onder leiding van de SP is ingezet.


20 oktober 2015

Stadskrant Heerlen

Foto: Jan Kusters

De 35000 exemplaren van de stadskrant HEERLEN SPECIAAL, editie najaar 2015, zijn de afgelopen weken dankzij de inzet van meer dan 70 SP- vrijwilligers bij de meeste adressen in Heerlen in de brievenbus gevallen.

Lees verder
27 september 2015

Debat over ongelijkheid: een inspirerende avond!

Foto: Jacques Bergevoet

De zaal van de Multifunctionele Accomodatie van Bekkerveld was tot de nok gevuld op 25 september. Ron Meyer,  Peter Mertens,  Emile Roemer en Myrthe Hilkens spraken er met elkaar en met de ruim 150 aanwezigen over Ongelijkheid en de Miljonairsbelasting. De zeer geslaagde avond werd opgeluisterd met zang en muziek, uitgevoerd door singer-songwriter Calien Eurlings.

Lees verder
22 september 2015

Portret van Ron Meyer in de Volkskrant

Foto: Dominique Ducornez

Maandag 21 september stond er een mooi portret van Heerlens SP-voorzitter Ron Meyer in de Volkskrant.

Lees verder
18 september 2015

Ron Meyer wil voorzitter van de SP worden

Foto: SP

"AANVALLEN EN WINNEN"
Heerlens SP-fractie- en afdelingsvoorzitter Ron Meyer (33) wil voorzitter van de landelijke partij worden. Hij is net als kamerlid Sharon Gesthuizen kandidaat.

Lees verder
30 augustus 2015

Verval Rijksmonument "Lomahuis" in Hoensbroek

Foto: Jan Kusters

Heerlen gaat prat op haar Rijksmonumenten. De stad telt er verschillende, verspreid over het hele grondgebied. Zo staan er ook in Hoensbroek diverse Rijksmonumenten, waaronder Kasteel Hoensbroek, de kleine Sint Jan en de arbeiderswoningen aan de Nieuwenhofstraat.
Deze locaties worden goed onderhouden en verkeren in een perfecte staat. Zo hoort het ook bij Rijksmonumenten. Dat geldt echter niet voor het Lomahuis, ook een Rijksmonument in Hoensbroek.

Lees verder
21 augustus 2015

Beloning baanbrekend werk blijft

Foto: Baanbrekend werk: een extra kans voor Heerlenaren

De veelbesproken 1 euro per uur voor medewerkers van Baanbrekend Werk blijft. Eerder deden geruchten de ronde dat de 1 euro zou verdwijnen, waarop fractievoorzitter Ron Meyer dat al onacceptabel noemde. Uit beantwoording van vragen van de SP aan het college blijkt dat de 1 euro behouden blijft.

Lees verder
5 juli 2015

Doorgeslagen precarisering van arbeid: payrolling en andere ongewenstheden

Minister Asscher zei 7 juni jl. over payrolling:
"Dat gemeenten zo veel gebruik maken van payrollers past in een trend van de afgelopen 10 à 20 jaar, waarbij ook overheden van alles zijn gaan 'outsourcen' en ook soms met medewerkers zo goedkoop mogelijk zijn gaan omspringen. Dat gold helaas ook voor de Rijksoverheid. Maar vanaf nu moet de waarde van werk vooropstaan en respect voor de werknemers. Dat betekent dat je niet meer op een fatsoenlijke arbeidsmarkt mensen zo ongelijk behandelt."
http://nos.nl/artikel/2040059-groei-payrolling-bij-gemeenten-ongewenst.html

Lees verder
24 juni 2015

Wachtlijsten Jeugd GGZ

Zowel de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), als de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV), als de patiënten- en familiekoepel Landelijk Platform GGZ maken zich ernstig zorgen over de toenemende wachtlijsten binnen de GGZ in het algemeen en de Jeugd GGZ in het bijzonder.  In verschillende publicaties op hun respectievelijke websites en in de pers wordt hier aandacht aan besteed. Nieuwsuur ging op 13 juni in een tv-uitzending in op deze problematiek.

Lees verder
8 juni 2015

In memoriam Frits Dragstra

Frits Dragstra is op 87-jarige leeftijd overleden. Hij was tientallen jaren het gezicht van de Communistische Partij van Nederland (CPN) in de mijnstreek. Van 1958 tot 1990 was hij gemeenteraadslid in Heerlen, van 1972 tot 1977 was hij ook nog eens lid van de Tweede Kamer, en daarnaast ook nog lid van Provinciale Staten van Limburg.

Lees verder
15 mei 2015

Veel steun voor volkspetitie RED DE ZORG

Foto: SP / braderie Hoensbroek, 14 mei 2015

Tijdens de jaarlijkse braderie in Hoensbroek haalden medewerkers van de Thuiszorg, FNV en de SP handtekeningen op onder de volkspetitie Red de Zorg. Maar liefst 2.264 mensen tekenden.

Lees verder

Pagina's