h

Foto: SP

De SP is één van twee grootste partijen in Heerlen. De verkiezingen van 2022 laten zien dat er een brede steun is voor de sociale koers in de stad.

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart heeft de SP 8 zetels behaald. Voor de SP betekent dit een beperkt verlies ten opzichte van de vorige verkiezingen. De oude coalitie onder leiding van de SP bleef wel gelijk. Dat juist de oppositie hard verloor is een signaal dat er brede steun is voor de sociale koers die onder leiding van de SP is ingezet.


9 februari 2015

De was- en strijkservice binnen de nieuwe Wmo

Foto: Marianne van Oosterhout

De gemeente Heerlen heeft  per 1 januari 2015 de was- en strijkservice als voorliggende voorziening uit het maatwerkpakket van de Wmo gehaald. In plaats daarvan heeft de gemeente samen met thuiszorgorganisaties een plan ontwikkeld en de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) aangevraagd. Deze is toegekend voor de jaren 2015 en 2016 en het lijkt erop dat staatssecretaris Van Rijn van plan is om deze toelage structureel te maken.

Lees verder
8 februari 2015

Heerlen: de pinautomaat van Gedeputeerde Staten?

Foto: Dominique Ducornez / pinautomaat meezenbroek 022015

In de sociale media verschenen afgelopen week berichten waaruit bleek dat het College van GS van de Provincie Limburg een bezoek bracht aan het College van B&W van Heerlen. Uit de krant viel bovendien op te maken dat GS een financiele claim bij de gemeente Heerlen voor Maastricht Aachen Airport (vliegveld Beek: MAA) neerlegde. Gedeputeerde Patrick van der Broeck schreef hierover een Tweet: "werkbezoek GS - B&W Heerlen warm pleidooi voor Nature Wonder World en regionale Parkstadt insteek". Bij de SP roept zo een uitspraak dan gelijk vragen op; deze stellen we daarom aan het College van Heerlen.

Lees verder
20 januari 2015

Panden Sittarderweg kwijnen weg door jarenlang achterstallig onderhoud

Foto: Ron Meyer

Een aantal statige panden aan de Sittarderweg (tegenover de Praktijkschool)  met monumentale uitstraling kampen reeds jaren met zwaar achterstallig onderhoud. Inmiddels is de staat van enkele van deze panden dusdanig slecht, dat Ron Meyer, fractievoorzitter van de raadsfractie van de SP oordeelde dat schriftelijke vragen aan het college van B&W van Heerlen over de staat en de veiligheid van deze panden gerechtvaardigd zijn.

Lees verder
19 januari 2015

Er is genoeg voor iedereen!

Foto: Dominique Ducornez / kloppen in Molenberg januari 2015

De mensen met de hoogste inkomens profiteren bijna vier keer zoveel van toeslagen zoals zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag, kindgebonden budget en hypotheekrenteaftrek. Tegelijkertijd wordt er enorm bezuinigd op zorg, sociale zaken, onderwijs en de kinderopvang. Daar lijden vooral de mensen met lagere inkomens onder! Daarom wil de SP een Miljonairsbelasting!

Lees verder
4 januari 2015

Vrijheid en gelijkheid gaan hand in hand!

Foto: Hilde Leeman

Op de nieuwjaarsreceptie van de SP afdeling Heerlen, wenste de afdelings- en fractievoorzitter Ron Meyer iedereen een gelukkig nieuwjaar toe en sprak hij de hoop uit dat 2015 een jaar van een ommezwaai wordt, een jaar waarin keuzes gemaakt worden vóór menselijke waardigheid en het versterken van een samenleving waarin solidariteit en zorg voor elkaar opnieuw vaste gegevens worden. De betaalbaarheid hiervan is niet alleen een kwestie van geld. Het is vooral een kwestie van de juiste politieke keuze! Lees hieronder de integrale tekst van de toespraak.

Lees verder
4 januari 2015

Het opheffen van armoede is een politieke keuze

Foto: Natascha Odekerken / niewuwjaarsreceptie 2015

Net als de afgelopen jaren heeft de SP in Heerlen vandaag haar nieuwjaarsreceptie voor de leden gehouden. Ruim 60 SP-ers hebben in Café d'r Klinge het glas geheven op 2015 en elkaar een goed nieuw jaar toegewenst. Zoals gebruikelijk bij zo een gelegenheid, werd er terug gekeken op het afgelopen jaar.

Lees verder
31 december 2014

2014: Knokken met een glimlach én een Elftal in de raad.

Foto: Dominique Ducornez / poster SP huis

De laatste dag van het jaar, onze blik blijft gericht op de toekomst. En daarom is juist vandaag een terugblik op het afgelopen jaar gerechtvaardigd. 2014 was, voor de SP in Heerlen, een strijdbaar jaar, een actief jaar en  een succesvol jaar. Laten we dat vandaag en in 2015 met elkaar vieren. Omdat we dit, iedere dag opnieuw, voort willen zetten. Immers: zonder actie, geen verandering. Door verandering: meer solidariteit en minder ongelijkheid in onze samenleving!

Lees verder
13 december 2014

Heerlen houdt thuiszorg overeind

Nog een halve maand te gaan voor de zorghervormingen in werking treden. Gemeenten zullen vanaf dan een nog belangrijke rol spelen in het verdelen van het zorggeld en in het toebedelen van de zorg op de juiste plekken. Nieuwsuur besteedde hier deze week aandacht aan. Wethouder van Zutphen (SP) licht in deze uitzending de duidelijke keuze van Heerlen voor goede thuiszorg toe.

Lees verder
8 december 2014

52 Koopzondagen geen succes

Terwijl 73% van de winkeliers tegen waren, zijn in 2013 toch 52 koopzondagen ingevoerd. Ondanks de protesten van kleine ondernemers en de SP-actie: "52koopzondagennee", werd dit voorstel door een grote meerderheid van de raad aangenomen.

Lees verder
8 december 2014

Zandafwinning Sibelco-groeve: zand erover!

Foto: Yolanda Claessens

In 2009 is door de  gemeenteraad een masterplan vastgesteld voor de herinrichting van het zandgroevengebied van Beaujean en Sibelco. Naast de gemeente Heerlen hebben ook andere partijen, zoals de provincie,  de gemeente Landgraaf, de Stichting Natuurmonumenten en de firma’s Beaujean en Sigrano c.q. Sibelco,  hiermee ingestemd. De firma Beaujean heeft gevraagd om niet te hoeven wachten op Sibelco om al te beginnen met herinrichting van hun groeves, zodra ze klaar zijn met zandwinning.

Lees verder

Pagina's