h

Foto: SP

De SP is één van twee grootste partijen in Heerlen. De verkiezingen van 2022 laten zien dat er een brede steun is voor de sociale koers in de stad.

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart heeft de SP 8 zetels behaald. Voor de SP betekent dit een beperkt verlies ten opzichte van de vorige verkiezingen. De oude coalitie onder leiding van de SP bleef wel gelijk. Dat juist de oppositie hard verloor is een signaal dat er brede steun is voor de sociale koers die onder leiding van de SP is ingezet.


16 juli 2014

Schriftelijke vragen sluiting bioscoop Royal

  L1 zowel als het LD meldden dat het doek valt voor de Royal Bioscoop.  Deze trekt niet genoeg klanten om de drie filmzalen rendabel te exploiteren. De laatste druppel voor de Royal was de opening van de nieuwe JT- bioscoop in Kerkrade.

  Lees verder

  vragen uit de fractie over werk en re-integratie bij Nedcar

  Ron Meyer stelt naar aanleiding van een artikel in het LD van 23 juni, vanuit de fractie deze vragen aan het college van B&W van Heerlen.
  1) Is het juist dat de Zuid-Limburgse gemeenten (waaronder Heerlen) tijd, geld en energie hebben gestoken in de oplossing/overgangsregeling van Nedcar? Zo ja, hoe zag die investering er in totaal uit?
  2) Welke voorwaarden voor de investering van gemeenschapsgeld hebben de gemeenten gesteld aan het bedrijf en z'n eigenaar op het vlak van werk(zekerheid) en (arbeids)reintegratie?

  Lees verder
  11 juni 2014

  In memoriam Cees Jansen

  Op 6 juni is onze medestrijder Cees Jansen plotseling overleden. Cees werd slechts 63 jaar.

  Lees verder
  27 mei 2014

  Aanpak leegstand Winkelcentrum Hartje Hoensbroek

  Dagblad de Limburger van zaterdag 24 mei schreef over 'Nieuw elan Hartje Hoensbroek’. Er werd aangekondigd dat men ‘Leegstand zou gaan aanpakken op een onorthodoxe manier'. Reden voor Chris Hesse, raadslid van de SP, om hierover in de commissie Economische Stimulering van 26 mei, vragen te stellen.

  Lees verder
  7 mei 2014

  Leden SP unaniem achter coalitieakkoord

  Gisteravond spraken de leden van de Heerlense SP over het coalitieakkoord tussen SP, OPH, PvdA, VVD en D66: 'Samen knokken met een glimlach'. Het coalitieakkoord werd unaniem omarmd.

  Lees verder
  2 mei 2014

  Concept coalitieakkoord

  De afgelopen tijd onderhandelden SP, OPH, PvdA, D66 en VVD over een coalitieakkoord. De onderhandelaars van deze partijen zijn het nu eens over een concept-coalitieakkoord. Dit akkoord draagt de titel 'Samen knokken met een glimlach'.

  Lees verder
  28 april 2014

  Coalitieonderhandelingen rond, 2 wethouders voor SP

  In Heerlen zijn de coalitieonderhandelingen rond. SP, OPH, PvdA, VVD en D66 hebben nu ook een akkoord bereikt over de portefeuilleverdeling van de wethouders voor de periode 2014-2018. Namens de SP zullen Peter van Zutphen en Jordy Clemens wethouder worden

  Lees verder
  24 april 2014

  Coalitieonderhandelaars eens over politieke verdeling wethouders

  Bij het proces van onderhandelingen over de nieuwe coalitie in Heerlen is na de bespreking van de verschillende beleidsonderdelen vanavond de verdeling van de wethoudersposten over de verschillende partijen aan de orde gekomen.

  Lees verder
  24 april 2014

  Coalitieonderhandelingen: akkoord over financiën

  In Heerlen zitten SP, OPH, CDA, PvdA, VVD en D66 aan tafel voor de coalitieonderhandelingen. Ze hebben de bespreking van de financiële positie van de stad afgerond.

  Lees verder

  Pagina's