h

Nieuws uit 2007

27 oktober 2007

Guantanamo en vrijheid?

Geert Wilders (PVV) vindt dat Nederland behoefte heeft aan een eigen Guantanamo. ,,De gevangenen worden daar prima behandeld'', zei hij vrijdag in Washington na een bezoek aan het gevangenenkamp. ,,Schone cellen, behoorlijk eten, correcte behandeling'', luidde zijn oordeel.
Hij is van mening dat Nederland net als Amerika een afweging moet maken tussen individuele vrijheid en veiligheid. Wilders denkt aan een soort ,,administratieve detentie'' naar Isralisch voorbeeld. De Israli's sluiten mensen die de geheime dienst als een gevaar voor de veiligheid beschouwt voor onbepaalde tijd op zonder enige vorm van proces.
In Nederland zou de AIVD moeten bepalen wie een bedreiging voor de veiligheid is en in een soort Guantanamo-kamp moet worden opgesloten. De getuigenis van een functionaris van de geheime dienst is volgens Wilders, net als in Isral, voldoende garantie voor het handhaven van de rechtsorde. De PVV-fractievoorzitter bezocht deze week als lid van de Tweede Kamer-commissie voor buitenlandse zaken gevangenkamp in Guantanamo. Hij voelt overigens weinig voor het voorstel van de VVD voor het mogelijk overbrengen van gedetineerden uit Guantanamo naar Nederland. ,,Je weet niet wat voor vlees je in de kuip hebt.''
Bron: www.ld.nl

Lees verder
25 oktober 2007

Uruzgan

De geschiedenis n de actuele ontwikkelingen laten zien dat een buitenlandse gewapende macht het niet kan winnen in Afghanistan. Alleen de Afghanen zelf kunnen dat oplossen. Daarom moeten er onderhandelingen komen tussen alle partijen in Afghanistan, zodat er een staakt-het-vuren komt en er een echte basis is voor wederopbouw. We zullen blijven pleiten voor een stop op de Nederlandse bijdrage aan de oorlog in Afghanistan en we zullen blijven pleiten voor daadwerkelijke steun aan de Afghaanse bevolking.Deze Nederlandse regering wil verder met het voeren van oorlog. Alle tekenen wijzen daarop. Het is aan ons om de regering over te halen de Nederlandse deelname aan de oorlog te stoppen. Vandaag voeren we actie in Noordwijk bij de hotshots van de NAVO. Vanavond voeren we actie in vele plaatsen in het land. In zeker 12 steden wordt gewerkt aan een actieve anti-oorlogsbeweging. De oorlog in Afghanistan moet stoppen. Dat zeggen we hier, dat zeggen we vandaag. Dat zullen we in de Tweede Kamer zeggen en we blijven het herhalen zolang deze oorlog duurt. De missie in Uruzgan mag niet worden verlengd
Uit een toespraak van SP Kamerlid Sadet Karabulut in Noordwijk

Lees verder
25 oktober 2007

1 miljard

24 oktober 2007

Neokoloniale jacht op kennis

De Europese Unie wil meer hoogopgeleide immigranten naar Europa lokken met een zogenaamde blauwe kaart. Dit is een werkvergunning naar Amerikaans model waarmee sneller kenniswerkers kunnen worden gemporteerd. Zeer onverstandig, stelt SP-Kamerlid Paul Ulenbelt. Het is voor iemand uit Ghana of Ecuador natuurlijk fantastisch als hij of zij de kans krijgt hier een beter bestaan op te bouwen. Maar de keerzijde is dat landen in ontwikkeling worden beroofd van hun intellectuele kapitaal. Dit is een neokoloniale jacht op de grondstof van de kenniseconomie.
SP-Kamerlid Paul Ulenbelt over de Blue Card-voorstellen

Lees verder
22 oktober 2007

Awacs Nee!

De SP ondersteunt almeer dan10 jaar het actiecomit en de bewoners van Schinveld-Onderbanken en Brunssum. Zo ook vandaag.

Lees verder
22 oktober 2007

"De invalide hoort erbij!"

De clintenraad Gehandicapten nodigde politici, ondernemers en anderenuit om zelf te beleven hoe de toegankelijkheid van het centrum van Heerlen is voor invaliden. De SP was vrijdag 19 oktober met een grote delegatie aanwezig. De SP'ers maakten de tocht in een rolstoelof met een geblindeerde bril op.De tocht maakte grote indruk op de SP-raadsleden Ger Meesters, Dominique Ducornez, Dick de Liefde, Ron Meyer en SP-wethouder Peter van Zutphen. "Je wordt met de neus op de feiten gedrukt, dit is heel anders dandezelfde conclusie op papier te lezen"Zie bijgaand fotoverslag.

Lees verder

Pagina's

U bent hier