h

Nieuws uit 2021

3 juli 2021

De sociale inhaalslag moet sneller!

Tijdens het bespreken van de Kadernota in de raadsvergadering van 30 juni 2021, leverde de SP de hieronder staande bijdrage. Daarnaast diende de SP - samen met het CDA - een motie in die vroeg om het verlagen van de kosten voor de keuring van de gehandicaptenkaart voor mensen met bescheiden inkomens, en steunde de SP de motie die vraagt om het afschaffen van de hondenbelasting voor de eerste hond te onderzoeken zowel als de motie die vraagtom de herinvoering van de stadskrant.

Lees verder
27 juni 2021

Erfgoed is er om te koesteren, niet om af te breken.

Foto: Sociaal Historisch Centrum Limburg / Sociaal Historisch Centrum Limburg

De Witte Boerderij, Huize Canter, Hollenkamp, Lange  Jan en Lange
Lies, het Toetergebouw, de Duitse huizen nabij het Glaspaleis, de
oude stadswal en gracht, nog tientallen andere gebouwen. Ze hebben
een paar kenmerken gemeen: ze waren markant, typisch Heerlens én... werden gesloopt.

Lees verder
27 juni 2021

Het Centrumbad komt er!

Foto: Peter van Zutphen

In elk verkiezingsprogramma voor de gemeenteraad sinds het verdwijnen van het centrumbad, heeft de SP het punt opgenomen dat er een zwembad ‘in of in de buurt van’ het centrum moet komen. In 2018 werd het opgenomen in het Coalitieakkoord ‘Samen doorbouwen met Lef’. En dat hebben we gedaan. Woensdag 23 juni is de gemeenteraad met grote meerderheid akkoord gegaan met de
realisatie van een Centrumbad op de locatie Putgraaf 188.

Lees verder
20 juni 2021

Grote steun voor behoud van de supermarkt in Zeswegen

Foto: Jeroen Hendriks

Bijna 100 mensen voerden zaterdag actie voor behoud van de supermarkt in Zeswegen. Buurtbewoners, ondernemers, leerlingen en juffen van de basisschool overhandigden samen meer dan 1.000 steunbetuigingen aan Weller-directeur Braeken, wethouder De Beer en Aldi-vertegenwoordiger Renee van den Broeck. "De supermarkt is onmisbaar, niet alleen voor de boodschappen, maar ook voor het sociale contact." zei Zeswegenaar Hans van Dijk. "Veel mensen hebben niet de mogelijkheid om kilometers te reizen voor boodschappen" vulde de Zeswegense Anita Linsen aan.

Lees verder
26 mei 2021

Statenfractie SP nodigt partijen uit voor informerende gesprekken om te spreken over sterke, sociale en stabiele coalitie

Limburg zit sinds 9 april 2021 al bijna 7 weken effectief zonder een college van Gedeputeerde Staten dat de dagelijkse gang van zaken aanstuurt binnen de eigen organisatie en bevoegd is om de provincie naar buiten toe te vertegenwoordigen. Waarnemend Gouverneur
Remkes vormt op dit moment in zijn eentje het college. Vanuit burgers,
bedrijven en instellingen hebben Provinciale Staten de oproep gekregen om zo snel mogelijk een nieuwe college te vormen. Dit omdat er veel maatschappelijke vraagstukken wachten op een antwoord. Van zorg tot onderwijs, van wonen tot cultuur en van landbouw tot verkeer.   

Lees verder
2 mei 2021

Arbeidsomstandigheden boa’s zijn onacceptabel onveilig

Foto: Jeroen Hendriks

De Heerlense SP heeft onderzoek gedaan naar de veiligheid van de
Heerlense boa’s en handhavers bij de uitoefening van hun werk. De conclusie is schokkend: "zo kun je mensen niet laten werken".

Lees verder

Pagina's

U bent hier