h

In de fractie...

Nieuws en initiatieven vanuit de Gemeenteraad(sfractie)

22 oktober 2007

"De invalide hoort erbij!"

De clintenraad Gehandicapten nodigde politici, ondernemers en anderenuit om zelf te beleven hoe de toegankelijkheid van het centrum van Heerlen is voor invaliden. De SP was vrijdag 19 oktober met een grote delegatie aanwezig. De SP'ers maakten de tocht in een rolstoelof met een geblindeerde bril op.De tocht maakte grote indruk op de SP-raadsleden Ger Meesters, Dominique Ducornez, Dick de Liefde, Ron Meyer en SP-wethouder Peter van Zutphen. "Je wordt met de neus op de feiten gedrukt, dit is heel anders dandezelfde conclusie op papier te lezen"Zie bijgaand fotoverslag.

Lees verder
19 oktober 2007

Stadspartij-politieke brief

Het is maar zeer de vraag of het huidige college van Heerlen zich veel gelegen laat liggen aan uw belangen en onze opvattingen. De buurt staat niet bekend als achterstandswijk en er wonen ook vrijwel geen mensen met een uitkering.

Lees verder
18 oktober 2007

Begrotingsdebat- 2e termijn

Voorzitter,

Lees verder
17 oktober 2007

Begrotingsbijdrage SP

Woensdag 17 oktober vindt de 1e termijn van het Begrotingsdebat in de Heerlense gemeenteraad plaats. Hier vind je de SP-bijdrage:

Lees verder
13 oktober 2007

Gratis OV- wat doen CDA, VVD en Pvda in de Staten?

Er komt geen uitbreiding van het gratis openbaar vervoer voor 65-plussers in Limburg. In Provinciale Staten is daar geen meerderheid voor te vinden. Een voorstel van de SP kreeg alleen steun van GroenLinks en D66. Dat bleek vanmorgen tijdens een vergadering van een provinciale-statencommissie.

Lees verder
30 september 2007

Mijnwater-project- een rondleiding

Dominique Ducornez en Ron Meyer bezochten afgelopen weeknamens de SP-fractie n van de boorlocaties van hetHeerlenseMijnwaterproject. Dominique Ducornez doet verslag.

Lees verder
19 september 2007

Clientelisme bij motie Aod-op-Nuj

Om ervoor te zorgen dat elke organisatie en elk initiatief aan dezelfde voorwaarden moet voldoen om subsidie te krijgen, en om te voorkomen dat er sprake is van willekeur, kent de gemeente voorwaarden waaraan subsidieverzoeken moeten voldoen. Die voorwaarden zijn door de Raad vastgesteld en zorgen er oa voor dat de Raad niet elk subsidieverzoek zelf hoeft te behandelen. De organisatie van het evenement Aod op Nuj, die het nieuwe carnavalseizoen inluidt van 10 op 11 november, ontving vorig jaar subsidie en dit jaar zou dat niet gebeuren. Zo had Aod op Nuj nog geen verantwoording afgelegd over de subsidie van vorig jaar en was de subsidie-aanvraag te laat ingediend. Aod op Nuj stuurde alle Raadsleden een brief en de Stadspartij Heerlen en de PvdA dienden daarop een motie in om de subsidie alsnog te realiseren. De motie werd met steun van VVD, Leefbaar Heerlen en de fracties Moonen en Heine aangenomen. Alleen het CDA, de Ouderenpartij en de SP waren tegen de hele handelswijze.

Lees verder
18 september 2007

1e uur Veolia-actie: 300 protestkaarten!

SP-actie: grote verontwaardiging over prijsstijging buskaartje Veolia

Lees verder
28 augustus 2007

PvdA: Diederen opvolger Scholtissen

In het College vindt een wissel plaats. De met zijn gezondheid sukkelende Karel Scholtissen neemt per 1 september ontslag en P Diederen is zijn opvolger. Vandaag verscheen het volgende persbericht van de Gemeente Heerlen:

Lees verder
25 augustus 2007

Afsluiting tijdens 'Guido'

Het evenement Guido's Orchestra hield de gemoederen in Heerlen al een tijdje bezig. De SP waserg kritisch over de bestuurlijkegang van zaken dievoorafgaande aandit evenement.In het weekend van 7,8 en 9 september zal het evenement plaatsvinden. De binnenstad wordt dan op bepaalde tijden hermetisch afgesloten.SP'er Edwin Bus stelde het HeerlenseCollege van B&Wruim een week geledenschriftelijke vragen met betrekking tot de afsluiting van het centrum van de stad gedurende de concerten van Guido's Orchestra.

Lees verder

Pagina's

U bent hier