h

In de fractie...

Nieuws en initiatieven vanuit de Gemeenteraad(sfractie)

11 juni 2007

Hogeropgeleide vluchtelingen

SP-raadslid Wim van Kempen stelde enige tijd geleden schriftelijke vragen over de status van 'hoog opgeleide vluchtelingen'. Zijn vragen hebben geleid tot het opstellen van nieuw beleid.

Lees verder
15 december 2006

NOX

Donderdag 14 december stond de situatie van muziekkollektief NOX op de agenda van de commissie Economische Structuur. In het kort: NOX is momenteel (nog) gevestigd in een pand van Wijnen-Leers in Heerlerheide. Door de onbegrijpelijkopzegging van de huur door Tracee ruim een jaar geleden, lag er geen huurcontract meer. In de tussentijd is er niet bijster veel vaart achter een oplossing gezet en nu moet NOX op aandringen van Wijnen-Leers er over 3 weken uit. Achter deze situatie zit onenigheid van Wijnen-Leers en de Gemeente over een soort van 'deal': indien de gemeente NOX aldaar wil laten blijven zitten, wilde Wijnen-Leers onder andere elders kunnen uitbreiden en terplekke appartementen kunnen bouwen. Om een lang verhaal kort te maken: enkele bands van NOX dreigen over 3 weken op straat te staan.

Lees verder
14 december 2006

Regiotaxi

Een nieuw stelsel in het gehandicaptenvervoer bracht geen enorme wijzigingen. Nieuw is de opdrachtgever: de Provincie (voorheen: de gemeente). Ook de koppeling tussen regulier OV en het CVV is nieuw. Verder bleef veel bij de oude situatie.

Lees verder
14 december 2006

Stadswal

Heerlen kent een eeuwenoude stadswal. Een deel van die voormalige omwalling van de kern van de stad (rondom de Pancratiuskerk) heet zelfs de oudstestadswalvan Nederland te zijn. Het deel van destadswal, onder het Pancratiusplein,dat de beste kwaliteit bezit,bevindt zichnaast de trap van het Glaspaleis.

Lees verder
7 november 2006

Illegaliteit

Voormalige minderjardige asielzoekers, die nog geen helderheid hebben over hun status, komen in ons beschaafde land voor een volstrekt onmogelijke opdracht: overleven znder enige legale mogelijkheid tot het verkrijgen van inkomen.

Lees verder
31 oktober 2006

Molenberg!

Dinsdag 31 oktober trekt een deel van de SP-fractie weer de buurt in. Niet zoals veel andere partijen ivm de verkiezingen maar wel vanuit interessevoor en betrokkenheid metde buurten. Interesse en betrokkenheid die elke maand, verkiezingstijd of niet, door middel van n of meerdere bezoeken op straat, in het buurthuis of elderstot uiting komen. Wat is er goed aan de Molenberg en hoe kunnen we smen de negatieve aspecten oppakken?

Lees verder
26 oktober 2006

2e termijn

Woensdag 25 en donderdag 26 oktober vonden de Algemene Beschouwingen in de Heerlense gemeenteraad plaats. Donderdag vond de 2e termijn plaats. Hier tref je de 2e termijn van de SP-fractie aan.

Lees verder
26 oktober 2006

Algemene Beschouwingen- 1e termijn

Woensdag 25en donderdag 26 oktober vonden de Algemene Beschouwingen in de Heerlense gemeenteraad plaats. Woensdag vond de 1e termijn plaats. Onderstaand tref je de 1e termijn van de SP-fractie aan.

Lees verder
25 oktober 2006

Algemene Beschouwingen

Vandaag en morgen vinden de Algemene Beschouwingen in de Heerlense gemeenteraad plaats. De (meerjaren) begroting en het meerjaren programma worden door alle fracties beoordeeld.

Lees verder
11 oktober 2006

GroenLinks

In n van de lokale weekblaadjes trof de oplettende lezer een artikel/persbericht van GroenLinks aan met de titel 'GroenLinks Heerlen op de bres voor minima'. Een goede zaak dacht de lezende SP'er. Na eenkomische eerste zin "sinds de nieuwe raadsperiode heeft de Groenlinks fractie in Heerlen zich sterk gemaakt voor een beter en krachtiger armoedebeleid", die de suggestie wekt dat er nu een volstrekt ander Heerlens GroenLinks-geluid bestaat dan in alle jaren ervoor, heeft de lezende SP'er echter nog steeds veel vertrouwen. Immers: in GroenLinks vindt de SP zelfs in de oppositie een geluid dat veel op heeft met een krachtige armoedebeleid.
Maar.....
Het vervolg van het stuk laat het ware gezicht achter dit positieve geluid zien. Merkte de SP-fractie het optreden van GroenLinks-raadslid Rahnama'i over armoedebeleid eerder al op als Blunder van de maand, GroenLinks maakt het nu nog bonter:

Lees verder

Pagina's

U bent hier