h

In de fractie...

Nieuws en initiatieven vanuit de Gemeenteraad(sfractie)

30 juni 2007

Millennium-doelen

Minister Koenders voor Ontwikkelingssamenwerking stelt 50 miljoen euro beschikbaar voor een ontwikkelingsfonds. Het geld is bedoeld voor ideen die kunnen bijdragen aan het bereiken van de Millennium Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.

Lees verder
28 juni 2007

2e termijn

Zojuist kwamen de Algemene Beschouwingen 2007ten einde. Er kwamen oamoties over Groene Ster, een sluitende begroting, schoon GMSen het centrumbad. De oppositie toonde zich tam. Vanuit de oppositie kwamen veel aanvullende wensen maar nauwelijks tot geen echte politieke keuzes. De gekozen richtingverdient daarmee kennelijk ook de steun van de oppositie. De SP is blij met zoveel steun voor de gekozen richting van de coalitie en het College.

Lees verder
27 juni 2007

Algemene Beschouwingen (1e termijn)

De zojuist voorgedragen 1e termijn van de SP tijdens de Algemene Beschouwingen 2007:

Lees verder
26 juni 2007

Algemene Beschouwingen

Woensdag en donderdag vinden in de Heerlense gemeenteraad de Algemene Beschouwingen plaats. Tijdens de Algemene Beschouwingen geeft de Gemeenteraad haar oordeel overhet beleidvan het College tot dusverre en de plannen voorde toekomst.Voor het eerst zijn de Algemene Beschouwingen losgekoppeld van debegrotingsdebatten (die in oktober plaatsvinden). Dat gebeurt om de Gemeenteraad meer invloed te kunnen uitoefenen op die uiteindelijke begroting. Gedurende de komende Algemene Beschouwingen worden tegelijkertijd een aantal andere stukken behandeld (Stadsvisie: visie op de stad voor de komende 20 jaar, de kadernota, voorjaarsnota en enkele financile verslagleggingen).

Lees verder
20 juni 2007

Solland Solar

Solland Solar bouwt een extra productiehal op het Duitse deel van het bedrijventerrein Avantis. Dat ligt tussen Heerlen en Aken. Daarmee verdrievoudigt de productie van de zonnecellenfabrikant. Wethouder Riet de Wit vindt de uitbreiding van Solland Solar op Avantis "een flinke opsteker" voor de regio.

Lees verder
19 juni 2007

Reactie Trudie Souren op SP-Open Brief

SP-fractievoorzitter Ron Meyer stuurde CDA-raadslid en Statenlid Trudie Souren vorige week een Open Brief naar aanleiding van de beschuldigingen van de CDA-fractie in de gemeenteraad vanHeerlen. Het CDAuitte beschuldigingen aan het adres van bestuur en ambtenaren dieop geen enkele manier onderbouwd konden worden.Souren maakt onderdeel uit van de CDA-fractieen is tevens CDA-Statenlid in de Provinciale Staten van Limburg. In de Provincie hanteerde Souren volgens Meyer een geheel andere toon.

Lees verder
15 juni 2007

Guido's orchestra: wethouder zet Commissie voor het blok

De SP-fractie in de commissie Economische Structuur heeft donderdagavond stevige kritiek geuit op wethouder Karel Scholtissen (Pvda). Scholtissen zette de commissie namelijk voor het blok: instemmen met de subsidiebijdrage aan het evenement Guido's Orchestra in september van dit jaar OF niet instemmen en daarmee ervoor zorgen dat de wethouder binnen zijn eigen bevoegdheid het geld zou halen uit het evenementenbudget, ten koste van reeds bestaande evenementen.

Lees verder
14 juni 2007

Open Brief SP: wil de echte Trudy Souren opstaan?

'Blunderende ambtenaren en falend bestuur' schreeuwde het Heerlense CDA van de daken. Het CDAbeschuldigde in de Heerlense gemeenteraad vandinsdag 12 junihet Heerlense gemeentebestuur en de ambtenarij vangeblunder en falen met betrekking tot de misgelopen subsidie voor het Maankwartier. Het CDA hield haar beschuldigingen, znder enige onderbouwing,in stand. Trudy Souren is raadslid voor het CDA in Heerlen en Statenlid voor het CDA in Limburg. Op dezelfde dag hanteerde zij een volstrekt tegengestelde toon en argumenatie in schriftelijke vragen in de Provinciale Staten.

Lees verder
14 juni 2007

Buslijn-kwestie: chaos in raadscommissie

De SP-raadsfractie in de raadscommissie VBB (Veiligheid, Bereikbaarheid en Beheer) maakte zich enorm boos over de gang van zaken rondom de Buslijn-kwestie Apollolaan/Valkenburgweg. Datzelfde gold voor vrijwel de gehele raadscommissie VBB. SP-raadslid Math Voncken doet verslag:

Lees verder
12 juni 2007

CDA-geblaat: oren gewassen!

Het CDA zit sinds 2006 in de Heerlense oppositie. Oppositie-voeren is een kwaliteit. Dat bleek dinsdagavond tijdens het door het CDA aangevraagde interpellatiedebat over het de afgewezen subsidie van het Maankwartier.

Lees verder

Pagina's

U bent hier