h

In de fractie...

Nieuws en initiatieven vanuit de Gemeenteraad(sfractie)

19 februari 2008

Exodus

De gemoederen lopen hoog op sinds de stichting Exodus bekend maakte dat zij een pand aan de Vrank in Heerlen wil betrekken. Ter plekke zouden jaarlijks 15 (ex-) gedetineerden via een streng programma terugkeren in de maatschappij. Exodus heeft al een tiental huizen in den lande en wil een huis voor de provincie in Heerlen vestigen.

Lees verder
14 februari 2008

Arcus-studenten op bezoek!

afbeelding-272-copy.jpg

Ron Meyer, SP-fractievoorzitter, ontving vandaag 4 Arcus-studenten op het SP-huis in Heerlen. Zij interviewden hem voor een verslag dat zij maken over de Nederlandse politiek. Het thema: milieu en vreemdelingenzaken. Ron Meyer doet verslag.

Lees verder
31 januari 2008

Op bezoek bij Herle

VMBO-scholen komen geregeld negatief in de publiciteit. SP'ers Ron Meyer, Dominique Ducornez en Yolanda Claessens besloten op bezoek te gaan bij de Heerlense VMBO-school Herle. Yolanda Claessens doet verslag.

Lees verder
29 januari 2008

SP informeert Licom-medewerkers

De SP informeert deze week aan de poorten bij Licom-bedrijven de medewerkers. In de afgelopen periode kwamen veel klachten over het sociale werkvoorzieningsbedrijf Licom, de nieuwe WSW en de cao-onderhandelingen-SW bij de SP binnen. De sociale werkvoorziening is voor de SP erg belangrijk.
Heerlense SP'ers en Tweede Kamerlid Paul Lempens bezochten Licom enkele malen en spraken met de Licom-leiding.

Lees verder
20 januari 2008

CDA Heerlen blijft zoeken naar koers

Dat het CDA het in Heerlen moeilijk heeft, is geen nieuws. Het CDA kreeg bij de raadsverkiezingen in maart 2006 zware klappen. Na 2 jaar CDA in de oppositie is duidelijk dat de ooit oppermachtige Christen-democraten de grootst mogelijk moeite hebben hun koers te bepalen.
Werd er bij aanvang geprobeerd de illusie te wekken dat het licht uit zou gaan met de nieuwe coalitie, later werden het College en de coalitie met complimenten overladen (goede sfeer tijdens begrotingsbehandelingen CDA-moties scoren bij College). Dat pad lijkt nu weer te zijn verlaten.

Lees verder
11 januari 2008

Mijnwater

Het Mijnwater-project verloopt in alle opzichten tot dusverre zeer succesvol. Bij de start van het project stemde de raad unaniem in met het project. Daarna maakte een ruime meerderheid in de raad geld vrij voor het project. Van de uiteindelijke testresultaten had van tevoren slechts gedroomd kunnen worden. Toch uitten sommige politieke partijen zich nu negatief over het project (CDA, LH, eerder VVD). Ondanks de positieve testresultaten en het gegeven dat het geld al voor de proeven geinvesteerd was, zou nu gestopt moeten worden. Ideologie of een partijpolitieke analyse, wie zal het zeggen?

Lees verder
6 januari 2008

Een supermarktreus: wie wordt er beter van?

SP-fractievoorzitter Ron Meyer schreef een opinie-artikel over de vestiging van een mega-supermarkt in Parkstad. Het artikel werd vrijdag 4 januari 2008 gepubliceerd in de Parkstadvisie van het Limburgs Dagblad:

Lees verder
4 januari 2008

Dominique Ducornez hekelt politiek spel Rein Hummel

Leefbaar Heerlen-fractievoorzitter Rein Hummel stelde enkele dagen geleden schriftelijke vragen naar aanleiding van een verspreking van SP'er Dominique Ducornez. Ducornez versprak zich in een commissievergadering door te spreken over een nieuw gemeentehuis, terwijl hij het nieuwe stadskantoor bedoelde. Ducornez corrigeerde zijn verspreking direct in de commissie. Voor iedereen was en is het duidelijk dat het om een woordelijke verspreking ging. Rein Hummel erkent zelf in de toelichting op zijn vragen dat het om een gecorrigeerde verspreking gaat, maar kan zijn grote hobby niet achterwege laten: het spelen van politieke spelletjes.
Hummel suggereert dat Ducornez meer weet over een nieuw te bouwen gemeentehuis. De SP'er zou geheim overleg gehad hebben met het College. Achterkamertjespolitiek dus!
Ducornez voelt zich gedwongen te reageren op deze zware insinuatie en stuurde de volgende brief:

Lees verder
28 december 2007

Parkstadvisie: Gratis vervoer nek omgedraaid

Edwin Bus en Ron Meyer schreven naar aanleiding van het beeindigen van de proef met gratis Openbaar Vervoer (OV) voor 65-plussers een artikel in de Parkstadvisie van het Limburgs Dagblad. Onderstaand het volledige artikel:

Lees verder
23 december 2007

Meneer Harmsen wacht op hulp

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) heeft rampzalige gevolgen voor de kwaliteit van de thuiszorg in Nederland. Dat concluderen de SP en het tv-programma Zembla bijna een jaar na de invoering van de WMO. SP-Kamerlid Agnes Kant wil direct na het kerstreces in de Tweede Kamer opnieuw een debat over de gevolgen van de WMO en de marktwerking in de thuiszorg.

Lees verder

Pagina's

U bent hier