h

Nieuws uit 2012

20 mei 2012

DEBAT leidt tot Akkoord van Heerlen: links gaat mensen weer hoop geven!

"Links moet mensen weer hoop geven, hoop op de menselijke maat: zorg in de buurt, inkomensverschillen verkleinen en een einde maken aan het laten opgroeien van kinderen in armoede."
Jan Marijnissen tijdens het #CodeRood debat in Heerlen

Lees verder
18 mei 2012

Gevolgen val kabinet-Rutte voor arbeidsgehandicapten

Het kabinet Rutte is gevallen; door de Kunduzcoalitie is een nieuw bezuinigingsplan afgesproken met daarin een andere aanpak dan die van de gevallen rechtse coalitie. Dat de SP zich ook hierbij vragen stelt moge duidelijk zijn. Echter: voor een aantal voor Heerlen belangrijke zaken zoals de sociale werkvoorziening, hebben deze nieuwe bezuinigingsvoorstellen mogelijk een grote invloed. Dat is de reden waarom we vragen hebben gesteld over de gevolgen van deze gebeurtenissen voor de sociale werkvoorziening in Parkstad.

Lees verder
17 mei 2012

DEBAT! Timmermans, Marijnissen en anderen in HEERLEN!

WIE RUIMT DE RECHTSE ROTZOOI OP?

Een debat met landelijke prominenten. Over de staat van de linkse politiek in Nederland.

Lees verder
17 mei 2012

Buitenring-gate

De Buitenring wordt duurder en duurder en duurder. Ooit begonnen als weg van 80 miljoen gaat de teller inmiddels richting half miljard euro.
Hoewel Heerlen en anderen al eerder lieten weten Geen cent extra in de Buitenring te zullen steken, dendert de Provincie nog steeds door. De SP presenteerde jaren geleden al een alternatief. SP-raadslid Yolanda Claessens stelde het College van B&W vragen.
Hoe moet het verder met de Limburgse Noord-Zuidlijn?

Lees verder
15 mei 2012

Lokale economie: onze eigen kracht!

Voor sommigen is de economie een exacte wetenschap. Volgens anderen is politiek een exacte wetenschap. Volgens ons hebben beiden bovenal met mensen te maken. De economische visie kan niet zonder de sociale. En omgekeerd.
SP-fractievoorzitter Ron Meyer in het debat over de Heerlense visie op de (lokale) economie

Lees verder
11 mei 2012

Oude Lindestraat

De SP vindt het belangrijk om mensen te betrekken bij beslissingen in onze buurten en stad. Grote en kleinere beslissingen.
De gemeenteraad van Heerlen heeft unaniem besloten een parkeerplaats in de Oude Lindestraat toe te staan. Voordat de SP instemde, gingen de SP-raadsleden Sedai Bayraktar en Piet Brauer langs de deuren in de Oude Lindestraat. Een meerderheid van de aanwezige bewoners bleek weinig bezwaar te hebben tegen de parkeerplaats. De SP heeft in de gemeenteraad desondanks aangedrongen en afgedwongen dat er rekening wordt gehouden met de zorgen van buurtbewoners.

Lees verder

Pagina's

U bent hier