h

Nieuws uit 2014

9 november 2014

De Heerlense Miracle Mile

Woensdag 5 november vergaderde de gemeenteraad in Heerlen over de gemeentelijke begroting voor 2015. In dit nieuwsbericht leest u wat SP-fractievoorzitter Ron Meijer in de eerste termijn hierover aan de raad en aan het college ter overweging mee heeft gegeven. De Heerlense Miracle Mile: het vuur uit de sloffen en het snot voor de ogen.

Lees verder
5 oktober 2014

verzelfstandiging Schunck leidt tot enorme risico's

"Voor welk probleem zijn deze risico's de oplossing?"

Lees verder
29 september 2014

In memoriam Finie Jonker

Op 23 september is Finie Jonker-Vroomen op 89-jarige leeftijd overleden.

Lees verder
28 september 2014

Red de zorg, Heerlen

Net als in het hele land, hebben afgelopen zaterdag onder andere leden van de SP, de internationale Socialisten en AbvaKabo/FNV, op de Promenade de petitie 'Red de zorg' laten ondertekenen door bezoekers van de Heerlense binnenstad. 

Lees verder
24 september 2014

TERUG DIE PENSIOENEN!

OUD-MIJNWERKERS IN VERZET TEGEN OVERDRACHT VAN HUN PENSIOENEN AAN VERZEKERAAR AEGON.

Lees verder
23 september 2014

Solidariteit met de Voedselbank Zuid-Limburg

Op 6 september heeft de SP afdeling Heerlen het 25-jarig jubileum van het SP-huis gevierd. Het feest stond in teken van solidariteit. Daarom werd aan alle gasten gevraagd om iets mee te nemen voor de Voedselbank.

Lees verder

Pagina's

U bent hier