h

Nieuws uit 2015

29 november 2015

Ron Meyer als nieuwe partijvoorzitter gekozen tijdens XXI SP-congres.

Foto: SP Maarssen

Het XXI SP-congres, dat 28 november in Maarssen  bijeen was, heeft een nieuw partijbestuur gekozen. De aanwezige afgevaardigden uit het hele land, wezen hierbij Ron Meyer aan als voorzitter van de Socialistische Partij. Aan het begin van het congres werd door Emile Roemer uitgebreid stil gestaan bij het vertrek van Jan Marijnissen. Last but not least, stemde het congres in met de resolutie ‘We gaan het doen’ . Daarin zet de SP de politieke en organisatorische lijnen uit voor de komende jaren. Zo bevat het onder andere voorstellen voor het werven van leden, het oprichten van nieuwe afdelingen, het uitbreiden van de jongerenorganisatie en het versterken van het wetenschappelijk bureau.

Lees verder
19 november 2015

Actie voeren werkt: Kamer steunt SP bij eerlijker belasting op vermogen

Foto: Dominique Ducornez

SP-Kamerlid Farshad Bashir heeft woensdag een Kamermeerderheid gekregen achter zijn voorstellen om vermogens eerlijker te belasten. Op zijn initiatief gaat de regering hard aan het werk om per 2018 werkelijk rendement op vermogen te belasten.

Lees verder
14 november 2015

SP Heerlen klopt

Foto: Dominique Ducornez

De klopclub ging weer op pad in Heerlen. Deur aan deur werden er in Mariagewanden 64 handtekeningen opgehaald bij mensen die ons steunen in onze strijd voor een samenleving waar meer gelijkheid en solidariteit bestaat. Mensen die vóór het invoeren van een miljonairsbelasting zijn. Daarmee komt het eindtotaal in Heerlen inmiddels op zo'n 1300 handtekeningen.

Lees verder
5 november 2015

Heem! 'n solidaire en sociale plek

Foto: Dominique Ducornez

Dag twee van het debat over de begroting van Heerlen in 2016. Zoals gebruikelijk kwam de fractie van de SP vanmorgen in het SP-huis samen om de eerste termijn te evalueren, om op basis hiervan de lijn van de bijdrage van vandaag af te spreken en om de standpunten met betrekking tot de gisteren ingediende moties en amendementen te bepalen. 

Lees verder
4 november 2015

Heem!

Foto: Dominique Ducornez

"28 augustus 2015. De CBS-weg. Waar in de jaren 90 tientallen schaars geklede dames tippelden voor een snelle wip en wat dope, paradeerden 15.000 Heerlenaren richting het Verhaal over de val van de Lange Jan, Lange Lies en de Mijnstreek."

Lees verder
1 november 2015

SP: niet buigen voor campagne tegen Heerlen

Foto: SP

Al jaren voert een klein deel van de vastgoedwereld en enkele raadsleden een heftige campagne tegen nieuwe ontwikkelingen in het centrum van Heerlen. Zij bewerken zoveel mogelijk mensen met onjuiste informatie, hele en halve onwaarheden en beschadigen Heerlen daarbij ernstig. De campagne wordt aangevoerd door de Amsterdamse vastgoedbelegger Van de Mortel.

Lees verder

Pagina's

U bent hier