h

Nieuws uit 2017

22 september 2017

Wethouder zegt toe: overlast verkeer Ridder Hoen straat wordt aangepakt!

Foto: Yolanda Claessens

Eind april gingen SP-ers huis aan huis informeren bij de bewoners van de Ridder Hoenstraat in Hoensbroek, hoe zij de verkeersdrukte in hun straat beleefden. Hieruit bleek dat er op een aantal plekken in de straat veel te hard gereden wordt. Dit levert geregeld onveilige situaties op.   De SP nodigde daarop wethouder Aarts uit om hierover in de Ridder Hoenstraat met de bewoners in gesprek te gaan. Dat gebeurde 20 september jongstleden. Samen met zo een 15 bewoners van de straat en SP raadsleden Yolanda Claessens en Jan Kusters bekeek en besprak de wethouder de problematiek.

Lees verder
18 september 2017

SP in de buurt

Foto: Yolanda Claessens

Van Heerlen tot Heerenveen en van Musselkanaal tot Maastricht: in het hele land gingen afgelopen zaterdag SP’ers de buurten in.  Ook de Heerlense SP-afdeling deed mee en ging in Meezenbroek langs de deur, waar we de afgelopen maanden samen met de mensen in de buurt hebben geknokt voor het behoud van de pinautomaat en de verlaging van de snelheid op de Kasteellaan.

Lees verder
16 september 2017

Provinciale steun voor herdenkingsproject Struikelstenen.

Foto: Dominique Ducornez

De provincie wilde er eerst niet aan. Daarbij was echter buiten het Heerlense SP-statenlid Yolanda Claessens gerekend! Zij dwong het provinciebestuur alsnog aan de slag te gaan met het herdenkingsproject "Struikelstenen". Een unanieme statencommissie volgde haar hierin.

Lees verder
10 september 2017

BUURT WINT VAN BANK!

Foto: Dominique Ducornez

"Als mensen samen in actie komen, is alles mogelijk!" Na acties van buurtbewoners én de SP, na vragen in de Gemeenteraad van SP-raadslid Yolanda Claessens en na signalen uit de stad, komen de pinautomaten in ieder geval terug op twee plekken: in de Kasteellaan in Meezenbroek en in de Van de Weerden Poelmanstraat. Dit lezen we in de Raadsinformatiebrief over de pinautomaten. Een goede zaak! Een pinautomaat is een basisvoorziening in een wijk. Belangrijk voor alle mensen die er wonen.

Lees verder
5 september 2017

Solidariteitsdag 7 oktober 2017

Foto: stichting patiens

Zaterdag 7 oktober organiseert SP Heerlen, samen met haar leden, de jaarlijkse  Solidariteitsdag. De SP staat immers voor solidariteit met ieder die dat nodig heeft. Dit jaar hebben wij gekozen om solidair te zijn met Stichting Patiëns. Patiëns ondersteunt mantelzorgers van terminale zieken door vrijwilligers in te zetten. Als de vrijwilliger aanwezig is, kan de mantelzorger even op adem komen en tijd voor zichzelf nemen.

Lees verder
24 augustus 2017

Actie buslijn 41 een succes!

Foto: Vincent Offermans

Gedeputeerde Hubert Mackus en de Arriva-directie maakten aan de tientallen actievoerders bij zorgcentrum Corisberg bekend dat Heerlerbaan een betere busverbinding zal krijgen. Daarmee werd de actie waarbij de afgelopen maanden een succes. In de wijk werden, deur aan deur, door actieve leden van de SP en OPH en buurtbewoners 700 handtekeningen opgehaald om buslijn 41 terug te brengen in de wijk. In Heerlerbaan wonen veel ouderen voor wie de dichtsbijzijnde bushalte nu te ver lopen is.

Lees verder

Pagina's

U bent hier