h

Nieuws uit 2017

3 juni 2017

In Heerlerbaan op pad voor buslijn 41.

Foto: SP

SP en Ouderpartij Heerlen trokken vandaag samen langs de straten van Heerlerbaan. Er werd bij veel huizen aangebeld. Het doel: buslijn 41 moet weer terug! Deze buslijn was en is nog steeds van groot belang voor veel van de wijkbewoners. Nu deze buslijn verdwenen is, worden vooral de ouderen gedupeerd nu ze een flink stuk moeten lopen om elders op de bus te kunnen stappen. "Ongehoord dat juist de mensen die er hard voor gewerkt hebben dat wij het nu goed hebben, van deze bezuinigingsoperatie het slachtoffer worden", aldus 1 van de mensen die we aan de deur spraken. 

Lees verder
29 mei 2017

Politiek café SP Heerlen

Foto: SP

Er waren 28 mei zo'n 60 mensen in het Bètahuis aanwezig bij de door de SP en TNI georganiseerde bijeenkomst die in het teken stond van de sluiting van de kerncentrale in Tihange. Speciale gasten bij dit politiek café waren een groep Sioux van Standing Roch in de Verenigde Staten, Sandra Beckerman (Tweede Kamerlid SP), Andrej Hunko en Walter Schumacher (Die Linke) enb Simon Heijens (PvdA België).

Lees verder
23 mei 2017

Tihange UIT!

21 april  stelde SP raadslid Chris Hesse schriftelijke vragen aan het College over Tihange. Dagblad de Limburger had namelijk op 19 april 2017 geschreven dat er vanuit de Veiligheidsregio Zuid Limburg (lees: de burgemeesters) geen steun (‘in woord en daad’) wordt gegeven aan de grote anti-Tihange demonstratie op 25 juni. Dan wordt er een menselijke ketting gevormd tussen Tihange en Aken (90km). De staat waarin Tihange zich bevindt, vormt naar de mening van velen, een bedreiging voor de veiligheid van de inwoners in onze regio en dient daarom gesloten te worden. De SP is het hiermee eens. Het antwoord van het College op de vragen, kunt u hieronder lezen.

Lees verder
20 mei 2017

Toekomst ambulancezorg op het spel!

Foto: Dominique Ducornez

Minister Schippers wil de deur op een kier zetten om van de ambulancezorg een markt te maken. Ze wil buitenlandse en commerciële partijen in de Nederlandse ambulancezorg toelaten en de functie van ambulanceverpleegkundige uithollen.

Lees verder
13 mei 2017

Speelveldje Molenberg: kattenbak, NEE!; speeltuintje, JA!

Foto: Sedayi Bayraktar

Vanmiddag namen wethouder Aarts en wethouder Clemens in Molenberg uit handen van zo'n 30 ouders en kinderen uit de buurt, brieven en tekeningen in ontvangst. Hiermee wilden ze aan het stadsbestuur duidelijk maken dat de huidige speelplek aan de Potgieterstraat geen goede plek voor kinderen is. Vandaag voerden zij hierover het woord en vroegen ze om een schone én minder saaie speelplek voor alle kinderen uit de buurt. Belangrijk pijnpunt hierbij is het gegeven dat de speelplek nu, eerder op een kattenbak lijkt dan op een fijne plaats om te spelen. Het zand is namelijk erg vervuild.

Lees verder
11 mei 2017

Speelveldje Molenberg: van vieze kattenbak naar schone en veilige speelplek voor kinderen

Foto: Cynthia Smeets

Bewoners van de Molenberg gingen samen met SP'ers de buurt in. Zij hebben alle omwonenden van het speelveldje op de hoek Potgieterstraat/Roemer Visscherstraat persoonlijk uitgenodigd om zaterdagmiddag 13 mei, om 14.30 uur naar het speelveldje te komen. De kinderen maken dan tekeningen en kleurplaten. Om 15.00 uur zullen de Heerlense wethouders Nico Aarts en Jordy Clemens naar het speelveldje komen kijken. Ze zullen dan ook met de kinderen en omwonenden over het speelveldje in gesprek gaan. Buurtbewoners willen dat het speelveldje verbeterd wordt. Nu is het een openbare kattenbak met vies zand en enkele saaie wipkippetjes. Komt u zaterdag ook?

Lees verder

Pagina's

U bent hier